Castelul Teleky din Comlod, scos la licitaţie publică deschisă cu strigare!

 

ANUNŢ

privind organizarea licitaţiei publice deschisă cu strigare a imobilului ”Castel Teleky”, monument istoric grupa ”A”, situat în localitatea Comlod nr.35, comuna Milaș, din domeniul privat al judeţului Bistrița-Năsăud

 

 

Județul Bistrița-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistrița, Piata Petru Rareș , nr.1, Tel. 0263213657, 215503; Fax. 02263214750; E-mail. [email protected]; www.portalbn.ro, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea CASTELULUI TELEKY” monument istoric grupa ”A”, situat în localitatea Comlod nr.35, comuna Milaș, județ Bistrița–Năsăud, aflat în proprietatea privată a Județului Bistrița-Năsăud, imobil identificat conform CF 25094 comuna Milaș, compus din clădire  în regim de înălțime beci +parter: beci -3 camere cu Sc=230 m; parter - 14 camere cu Sc=400 mp și teren aferent, intravilan, în suprafață de 7843 mp.

Prețul de pornire la licitație este de 493.780 lei, echivalentul a 111.945 Euro.

Destinaţia: ”CASTELUL TELEKY” monument istoric grupa ”A”, poate fi utilizat pentru activități muzeistice, sociale, de învațământ și turism, cu respectarea prevederilor Legii nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 Condiţiile de desfăşurare a licitaţiei: sunt prevăzute în Caietul de sarcini, document ce poate fi achiziţionat pentru suma de 150 de lei, achitată prin virament bancar în contul beneficiarului Județul Bistrița-Năsăud, cod fiscal 4347550, cont RO61TREZ2417510103200109X, deschis la Trezoreria municipiului Bistrița sau numerar la caseria Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Caietul de sarcini se pune la dispoziția ofertanților de către Serviciul coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu-Compartiment administrare patrimoniu, cam.8, imobil ”Garaje și atelier întreținere”, municipiul Bistrița, Piata Petru Rareș  nr.1-2.

Data limită pentru depunerea cererii de participare la licitație: 04.11.2015, ora 16.00.

Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: data 06.11.2015, ora 09.00, la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Piața Petru Rareș nr.1, municipiul Bistrița, judetul Bistrța-Năsăud, sala mare de ședințe, etaj.I.

Informaţii suplimentare: Serviciul coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu - la tel. 0263213657, 0263215503; int.127.

Persoane de contact: Ceuca Gabriela Adriana, Tel. 0760/613665.

                               Grăjdianu Marina, Tel.0740/183123

 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC

FLORIN GRIGORE MOLDOVAN

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5