Constantin Sănduță, mândria de a fi bistriţean, aşezată în carte

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud au organizat, în curtea bibliotecii, lansarea de carte: Constantin Sănduță – „Bistrițeni pe cărările timpului” (vol. 2). Au prezentat prof. univ dr. Gheorghe Mândrescu, prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, amfitrion: Ioan Pintea.
„Volumul vine să slujească cititorilor spre cunoaşterea mai bună a oamenilor (unii trecuţi în altă lume), a acelora despre care s-a scris mai puţin sau deloc. A acelora care prin virtuţile muncii lor au adus cert un aport la mersul înainte al societăţii bistriţene. Pentru că a-i ignora înseamnă o îndepărtare de cunoaşterea trecutului nostru comun. Ignorarea a ceea ce a fost este periculoasă pentru că Istoria rămâne un permanent consilier. Ambiţia generaţiei actuale (cel puţin) poate fi astfel stimulată spre performanţa continuă a valorilor, în prim plan a celor morale. Este confortant pentru congeneri când se constată astăzi că celei de-a treia generaţii de după „industrializarea” Bistriţei i se modelează pregătirea intelectuală şi productivă spre păstrarea credinţei străbune şi a nobleţei moştenirii. Obârşia noastră izbândeşte peste ani să se perpetueze prin înălţarea bisericii din suflet prin cântul dreptăţii, sincerităţii, credinţei. Ele nasc un fior nematerial înălţător pentru traiul în smerenie şi într-o vibraţie abisală, într-o deplină concordie interumană. Până la urmă este un mare meşteşug să fim oameni! Recunoştinţa şi iubirea sunt două surori în practica noastră morală care nu trebuie să ne fie străine! „Sunt bolnav de Bistriţa!” - spunea maestrul Ghiţă Bozga. „Când lipsesc mai mult de-o săptămână, sufletul îmi tânjeşte”. Cultura locală sperăm să perpetueze această afecţiune începând cu sufletele junilor. Iată invitaţia pe care modestele noastre volume o fac concitadinilor bistriţeni. Anii trăirii aduc pentru om finalul. Sperăm veşnic într-o minune, în victoria bistriţenilor morală şi materială spre dreapta istorie meritată! După ce fiul meleagurilor noastre prof. univ. dr. Nicolae Felecan a avut amabilitatea de a prefaţa vol. I, iată că s-a încumetat şi la acest volum în a-şi exprima opiniile expuse cu multă generozitate în cuvintele de prefaţare. Îi mulţumesc pentru aprecieri, dar mai ales pentru neostenitul sentiment de bistriţean. Aşternerea pe hârtie la tipar n-ar fi fost posibilă fără aportul sponsorilor, cărora le mulţumesc şi-mi face plăcere a-i aminti: ing. Ioan Chiroban, prof. Michael Thellmann, ing. Călin Harşian şi ing. Al. Toniuc. Ajutor preţios am primit la procesarea textului şi la lucrările de tehnoredactare din partea d-nei Sanda Gabor, căreia nu găsim suficiente cuvinte a-i mulţumi îndeajuns. Încurajări şi sprijin am găsit de multe ori din partea scriitorului director al Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” din Bistriţa, pr. Ioan Pintea. Nu în ultimă instanţă, mulţumiri se cuvin Editurii care a reuşit în final să facă posibilă apariţia şi lansarea volumului de faţă” declară Constantin Sănduță.
„ Volumul al II-lea al cărţii Bistriţeni pe cărările timpului continuă şi îmbogăţeşte, nesperat de mult şi cu folos, corpusul de fapte şi personaje de „bistriţeni", început în urmă cu doi ani, când a apărut primul volum. Conceptul şi metoda de lucru sunt aceleaşi: culegerea de date, prin abordarea unor subiecţi, dispuşi să nareze parcursul lor, al urmaşilor şi chiar al cunoscuţilor şi care, în mod cert, au aşezat o cărămidă la edificiul unei aşezări menţionate documentar încă din anul 1264, dar cu existenţă anterioară invaziei tătarilor din 1241. Constantin Sănduţă acordă fiecărei personalităţi ori familii desemnate a-şi spune povestea câte un capitol, întocmai ca în primul volum. Titlul acestora constă dintr-o sintagmă sau un enunţ eliptic de predicat, adesea, cu rol de metaforă sau de sugerare indiferent de etnie ori confesiune (ortodoxă, greco-catolică, luterană, mozaică etc.), de pregătire ori de starea materială; cu toţii sunt cetăţeni ai urbei, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii, cu aceleaşi nevoi, toţi suferă la fel în cazuri de restrişte şi se bucură la fel în momente de fericire. Uniţi sufleteşte prin invizibile legături, cu toţii manifestă o mare dorinţă de cultură, de instruire şi transmit, concomitent, o corectitudine exemplară, ordine şi disciplină. Considerăm că demersul profesorului Constantin Sănduţă, prin cele două volume, este unul util şi necesar, atât generaţiilor de azi, cât şi celor viitoare, şi merită întreaga noastră recunoştinţă. Fără această benefică trudă a autorului, am fi mai săraci şi mai lipsiţi de modele. Însuşi realizatorul se afirmă ca un vrednic mânuitor al condeiului de pe aceste meleaguri, care, prin demersul său, a fixat noi repere de cunoaştere a evenimentelor trăite, făcându-ne şi pe noi, cititorii, să pătrundem în sufletele „povestitorilor”, dar şi în cel al autorului, şi să recunoaştem că şi le-a asumat întru totul, dovadă căldura cu care s-a aplecat asupra oamenilor şi locurilor natale, a căror imagine a purtat-o toată viaţa în sufletul său şi a redat-o prin crâmpeie memorabile” declară în prefaţă prof. Univ. Dr. Nicolae Felecan. Evenimentul este cuprins în proiectul Biblioteca Judeţeană „Aniversare 70”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5