Construire spații de producție și achiziție de active corporale și necorporale în scopul creșterii productivității muncii la Datacor S.R.L. Bistrița