Controale la brutării şi spaţii de depozitare

Compartimentul inspecţii din cadrul Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, cu spijinul Gărzii Financiare şi a Inspectoratului de Poliţie al judeţului, a efectuat, conform unei tematici, modul de respectare a legislaţiei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale. Tematica de control vizează în principal modul în care deţinătorii de spaţii de depozitare respectă condiţiile care au dus la acordarea autorizaţiilor pentru aceste spaţii. Dacă există autorizaţii, dacă se respectă cerinţele minimale în comercializarea cerealelor, existenţa contractelor de vânzare-cumpărare, a contractelor de prestări de servicii şi a contractelor de custodie încheiate cu partenerii de pe filieră.

 

De asemenea, s-au verificat procesatorii de cereale urmărindu-se în principal dacă există contractele de vânzare-cumpărare, avizele de expediţie, facturi fiscale, note intrare recepţie completate la zi etc. Producătorii de pâine şi produse de panificaţie nu au scăpat de controlul inspectorilor de profil. Cu o tematică bine documentată, s-a trecut la verificarea, în teren, a unităţilor de procesare a produselor de panificaţie, a brutăriilor şi a depozitelor de cereale. Au fost cuprinse în tematica de verificare unităţile următoare: Pan Aroma SRL Bistriţa – cartier Unirea, Alcces SRL Bistriţa, Blinder Impex SRL Bistriţa, Bachis SRL Bistriţa, Dabro Impex SRL Blăjeni, Caraiman SRL Bistriţa, Leta Gabi SRL Bistriţa – Viişoara, Cuptorul cu Noroc Bistriţa, Pan Utilitar SRL Bistriţa, Primiera SRL Livezile, Rus Europan SRL Rebra, Romexinter SRL Bistriţa, Valybia SRL Bistriţa, Pan Arcalia SRL Arcalia şi Gamma SRL Herina.

S-au constatat numeroase deficienţe şi, în principal, încălcări ale actelor normative în vigoare. Inspectorii au aplicat şi măsurile ce se impun, de la amenzi la note unilaterale, atenţionându-i pe agenţii economici asupra măsurilor care trebuie luate pentru remedierea deficienţelor constatate.

Astfel de controale, cum aflăm de la serviciul inspecţii din cadrul DADR, se vor desfăşura permanent, până la sfârşitul lunii octombrie şi vor fi coordonate de către directorul executiv şi directorul executiv adjunct ai DADR, responsabili pentru activitatea de inspecţie care, conform legii, răspund de finalizarea şi implementarea corectă a tematicii de co ntrol. Periodic, începând cu data de 15 iulie, au fost transmise Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale rezultatele controlului, cu menţionarea unităţilor verificate, constatări, măsuri dispuse, sancţiuni, raportări care vor continua până la finalizarea controlului în teren.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5