Din activitatea biroului de asistenţă socială

Asistenţa persoanelor cu dizabilităţi este un compartiment ce are ca obiect de activitate protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din oraşul Beclean, având drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate. Persoanele cu handicap, adulţi şi copii, încadrate în gradul accentuat şi grav de handicap din oraşul Beclean au beneficiat, conform legislaţiei speciale în vigoare, de drepturi financiare, informare şi pregătire profesională pentru integrarea lor în societate şi prevenirea marginalizării.

Anul trecut au fost înregistrate şi soluţionate 383 de cereri de anchete sociale în vederea obţinerii unor drepturi şi facilităţi pentru persoanele cu handicap (obţinerea burselor medicale, completarea dosarelor personale la Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, internarea în instituţii medico-sociale şi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului). S-au întocmit 10 dosare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap, 2 dosare pentru prelungirea dreptului la indemnizaţie şi 2 dosare pentru numirea de curator pentru persoanele cu handicap grav. S-au efectuat 10 anchete sociale în scopul plăţii indemnizaţiei pentru persoanele cu handicap grav. A fost organizată o întâlnire de lucru a asistenţilor personali. S-a actualizat baza de date a persoanelor cu handicap cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Beclean, beneficiare de prestaţii sociale, conform legislaţiei. S-a organizat şi desfăşurat monitorizarea activităţii asistenţilor personali prin anchete sociale de verificare a modului de efectuare a îngrijirii şi de respectare a sarcinilor şi atribuţiilor prevăzute în fişa postului.

Un alt compartiment al biroului de asistenţă socială de la primăria Beclean este cel al Autorităţii Tutelare. Activitatea compartimentului o reprezintă, în principal, îndeplinirea atribuţiilor de autoritate tutelară, respectiv protecţia, potrivit legii, a unor categorii de minori şi persoane majore, după caz.

Prin Compartimentul Autoritate Tutelară s-a avut în vedere, cu prioritate, respectarea intereselor minorilor, în acest sens fiind întocmite un număr de 24 anchete sociale, din care:

- 19 anchete sociale privind încredinţarea minorilor unuia dintre părinţi, în urma proceselor de divorţ;

- 3 anchete sociale cu privire la minorii care au comis fapte antisociale.

- S-au instituit 3 de curatele, fiind numiţi totodată curatori, care au fost încuviinţaţi de către Autoritatea Tutelară să îi reprezinte sau să îi asiste pe minori, sau după caz, persoanele majore, pentru care era declanşată procedura de punere sub interdicţie la încheierea unor acte notariale, şi anume:

- S-a verificat modul în care curatorii, părinţii sau reprezentanţii legali ai minorilor şi-au îndeplinit obligaţiile stabilite prin dispoziţiile primarului.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5