Diversificarea producţiei prin achiziţia de active corporale şi necorporale în scopul creşterii productivităţii muncii la PRODIMA SRL Bistriţa