Doru Crişan, în dreptul la replică adresat deputatului Cristina Iurişniţi: Primarul este răspunzător de aplicarea legii! Vă invităm să prezentaţi proiectele de dezvoltare ale comunei Prundu Bârgăului

La intervenția doamnei deputat Cristina-Ionela Iurișniți din data de 18.08.2020 în paginile publicației dumneavoastră, prin care mi se aduc acuzații nefondate, printr-o interpretare electorală a Legii  185/2013  vă adresez rugămintea de a publica un drept la replică.
 

1. Nu primarul Doru Crișan ”pretinde” autorizații, ci Legea 185/2013 o stabilește, primarul fiind răspunzător de aplicare acesteia, în acest sens vom prezenta câteva articole relevante  în caz, din cuprinsul legii, care desigur se pot verifica sau citi legea integral:
”ART. 4

  1. Aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menţinerii mijloacelor de publicitate, respectiv desfiinţării acestora, pe faţadele clădirilor sau ale celor care au un sistem propriu de susţinere în raport cu pământul se poate realiza numai în condiţiile emiterii autorizaţiei de construire, respectiv de desfiinţare. 

ART.6

În cazul amplasării mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu necesită fundaţii, în cadrul unor campanii publicitare şi/sau activităţi de promovare ce nu depăşesc 30 de zile şi care se desfăşoară pe domeniul public sau privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, în condiţiile prezentei legi, autoritatea administraţiei publice locale poate aproba, la cererea solicitanţilor, amplasarea unor astfel de mijloace de publicitate temporară.

ART. 13

  1. Amplasarea mijloacelor de publicitate se poate face atât pe domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu acordul acestora şi cu respectarea prevederilor legale.  

ART. 14

Mijloacele de publicitate care se amplasează în zona drumurilor publice se autorizează şi se execută cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind regimul drumurilor şi circulaţia pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi ale legislaţiei ce reglementează domeniul public şi regimul proprietăţii.

ART. 15  

  1. Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situaţii:

La punctul n) se spune:
n) pe semnele de circulaţie, inclusiv pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de iluminat public, pe stâlpii de susţinere a elementelor de transport public, pe stâlpii de telecomunicaţii sau orice alt tip de stâlpi amplasaţi în localităţi sau de-a lungul arterelor de circulaţie;
 

ART. 49  

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
     a) amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz pentru publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza eliberării avizului, precum şi montarea panourilor publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie, fără autorizaţie de construire;

ART. 51

(1) Controlul de stat privind respectarea aplicării prevederilor prezentei legi pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, de către autoritatea publică locală, prin intermediul regulamentelor locale, se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii.

(2) Primarii şi organele de control din cadrul autorităţilor  administraţiei publice locale au obligaţia să urmărească respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul  localităţilor şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiunile prevăzute de prezenta lege.
(3) Constatarea contravenţiilor se face de către persoanele împuternicite din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru contravenţiile săvârşite de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către organele de control ale autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, de către poliţiştii locali în cazul contravenţiilor săvârşite de operatorii economici.”
_______

În ce privește întabularea DN 17 pe primăria Prundu Bârgăului o rugăm pe doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți să solicite extras CF de la ANCPI inainte de a susține și difuza informații false în scop de manipulare a electoratului, așa cum prevede legea contează mai puțin cine este proprietarul unui amplasament în materie de publicitate, toate situațiile necesită avize și aprobări.

În ce privește montarea panourilor publicitare în condițiile Art. 6 din L-185/2013 (pe sol, pe baza unui simplu aviz) primarul a comunicat competitorilor că se pot monta pe domeniul public fară restricții.

Regretăm că o formațiune politică ce se pretinde modernă, promovează acțiuni de manipulare a populației prin prezentarea trunchiată a  prevederilor legale, făcând presiuni pentru nerespectarea legii pe diferite canale media, cu atât mai grav cu cât îndemnul la încălcare legii vine din partea unui deputat din Parlamentul României, considerat a fi o persoană educată.

Considerăm ca lipsită de eleganță și politețe folosirea unor sintagme ca: ”primar  pesedist, mușchii lui....” ș.a! Exprimări care nu fac cinste unui intelectual cu atât mai mult cu cât acesta este un profesor formator de caractere deputat în Parlament. P.S.D. este un partid politic democratic, legal constituit care funcționează în baza acelorași legi ca și USR sau alte partide, încercările de culpabilizare generală a PSD nu sunt o acțiune de natură democratică, ci una de natură autocratică care încearcă să elimine din competiție, prin defăimare și alte acțiuni toxice, un partid politic care are milioane de susținători. Este oare USR o formațiune politică cu doctrină și tendințe dictatoriale?!

În contextul electoral actual asigurăm toți competitorii electorali  de respectarea cu strictețe a întregului cadru legal, administrația publică locală având ca unic scop  o competiție corectă și egală, desfășurată în folosul comunității. Invităm USR și celelalte formațiuni politice să- și reorienteze campania electorală spre proiecte de dezvoltare a comunei Prundu-Bârgăului, pentru că, în fond, asta interesează cetățenii localității, pentru ca aceștia să poată decide bine informați, care formațiune politică le reprezintă cel mai bine interesele. Atacurile la persoană, dezinformările, manipularea electoratului, amenințările cu justiția, limbajul mai puțin civilizat, informațiile false, presiunile pentru încălcare a legii, difuzate pe diferite canale, în opinia noastră nu reprezintă interesele cetățenilor și nici un model de comportament democratic pentru tânăra generație.

Cu deosebită stimă,

Primar,
CRIȘAN DORU TOADER

 

 

Comentarii

20/08/20 23:08
Claudiu P.

Dacă tot se vorbește despre legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu amendamentele ulterioare din legea nr. 154/2017, de ce nu oferă nimeni importanță bennerelor amplasate de Alianța pentru Bistrița (mai pe scurt PSD)?

Această alianță politică deține 2 bennere la Prundu Bârgăului:
1) Afișat pe aleea Liceului Radu-Petrescu, la intersecția dintre DN17 (Bistrița-Vatra Dornei) și 173A (Prundu-Bârgăului - Colibița). Acest benner este arborat de 2 copaci, iar daca ne uităm putin în legea nr. 185/2013 articolul 15
(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situații: e) pe arbori; - ceea ce rezultă ca acel material publicitar nu este amplasat legal.

2) Afișat în zona blocurilor de locuitori de pe strada Fabricii (RAAL). Acest benner este arborat de o cladire de locuitori si de stalpul de susținere al unui semafor, în asa fel încât să poate fi văzut cu ușurintă din locul de joacă pentru copii al zonei de blocuri. Ne raporăm din nou la ce a declarat domnul primar în acest drept la replică. Legea nr 185/2013 (având în vedere reglementarea din legea nr. 154/2017) articolul 15 (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situații:
n) pe semnele de circulație, inclusiv pe stâlpii de susținere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulație, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de iluminat public, pe stâlpii de susținere a elementelor de transport public, pe stâlpii de telecomunicații sau orice alt tip de stâlpi amplasați în localități sau de-a lungul arterelor de circulație;
c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuințe colective;

Și acum aș vrea să întreb, de ce acele bennere au fost amplasate o singură dată și așa au rămas cât timp încalcă legea? Din Constituția României: Articolul 16 (2) Nimeni nu este mai presus de lege. Se pare că la Prundu-Bârgăului conducerea PSD este mai presus de orice lege, chiar si de constituție.

20/08/20 23:21
Claudiu P.

Dacă tot se vorbește despre legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu amendamentele ulterioare din legea nr. 154/2017, de ce nu oferă nimeni importanță bennerelor amplasate de Alianța pentru Bistrița (mai pe scurt PSD)?

Această alianță politică deține 2 bennere la Prundu Bârgăului:
1) Afișat pe aleea Liceului Radu-Petrescu, la intersecția dintre DN17 (Bistrița-Vatra Dornei) și 173A (Prundu-Bârgăului - Colibița). Acest benner este arborat de 2 copaci, iar daca ne uităm putin în legea nr. 185/2013 articolul 15
(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situații: e) pe arbori; - ceea ce rezultă ca acel material publicitar nu este amplasat legal.

2) Afișat în zona blocurilor de locuitori de pe strada Fabricii (RAAL). Acest benner este arborat de o cladire de locuitori si de stalpul de susținere al unui semafor, în asa fel încât să poate fi văzut cu ușurintă din locul de joacă pentru copii al zonei de blocuri. Ne raporăm din nou la ce a declarat domnul primar în acest drept la replică. Legea nr 185/2013 (având în vedere reglementarea din legea nr. 154/2017) articolul 15 (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situații:
n) pe semnele de circulație, inclusiv pe stâlpii de susținere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulație, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de iluminat public, pe stâlpii de susținere a elementelor de transport public, pe stâlpii de telecomunicații sau orice alt tip de stâlpi amplasați în localități sau de-a lungul arterelor de circulație;
c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuințe colective;

Și acum aș vrea să întreb, de ce acele bennere au fost amplasate o singură dată și așa au rămas cât timp încalcă legea? Din Constituția României: Articolul 16 (2) Nimeni nu este mai presus de lege. Se pare că la Prundu-Bârgăului conducerea PSD este mai presus de orice lege, chiar si de constituție.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5