Drumul Gării din Beclean. Autobuze electrice, e-ticketing, pietonal, modernizare străzi

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 12 aprilie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI și POR/2017/3/3.2/1/BI, Axa prioritară 3 –„Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Ca urmare a acestui apel de proiecte, după întocmirea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al localităţii, document important în identificarea priorităţilor de modernizare, dezvoltare şi extindere a infrastructurii rutiere, stradale şi pietonale, Primăria oraşului Beclean a demarat  procedurile  privind materializarea unui proiect de anvergură ,,Drumul Gării din Beclean. Îmbunătăţirea mobilităţii urbane a oraşului Beclean”- un proiect destinat atragerii unor investiţii semnificative cu fonduri europene nerambursabile, al carui scop principal este modernizarea infrastructurii rutiere şi pietonale din oraş.

Este vorba  despre un proiect important pentru descongestionarea şi fluidizarea traficului rutier din oraş, pentru dezvoltarea mobilității locuitorilor orașului și pentru funcționalitatea sistemului de transport local, indiferent de modalitatea de deplasare utilizată.  Acesta vizează o mai bună funcționalitate și crearea de legături mai eficiente și cu localitățile din zonă, în contextul în care Becleanul a devenit de câţiva ani o destinaţie turistică importantă din nordul Transilvaniei şi este o localitate în dezvoltare continuă, fiind în acelaşi timp şi centrul Grupului de Acţiune Locală ,,Ţinutul Haiducilor”.

Noul proiect ce se pregăteşte pentru implementare se va baza pe situația existentă în domeniul transportului și va prezenta soluții pe termen scurt, mediu și lung pentru dezvoltarea transportului public, pentru fluidizarea traficului din oraş, pentru modernizarea şi extinderea  infrastructurii pentru pietoni și a infrastructurii pentru biciclete, a formelor de transport ecologic, a transportului cu autovehiculul propriu, având în vedere o creștere a siguranței traficului și o mai bună mobilitate a beclenarilor, care să aibă la dispoziție mai multe modalități de transport.

Dacă va obţine finanţarea europeană nerambursabilă dorită de către administraţia publică locală, proiectul ,,Drumul Gării din Beclean. Îmbunătăţirea mobilităţii urbane a oraşului Beclean” va materializa un set de obiective de investiţii şi măsuri tehnice cum ar fi crearea unor variante rutiere ocolitoare, îmbunătățirea rutelor de transport public, extinderea rețelelor pentru bicicliști, implementarea unor trasee de transport ecologic, trasee de transport turistic, reorganizarea și crearea de noi locuri de parcare, amenajări pentru siguranța pietonilor sau noi reglementări rutiere.

Iată care sunt cele mai importante obiective incluse în proiectul ,,Drumul Gării din Beclean. Îmbunătăţirea mobilităţii urbane a oraşului Beclean”, prin realizarea cărora se va moderniza infrastructura rutieră şi pietonală din oraş:

Nr.

Proiect

 

Infiinţarea unei companii municipale de transport local

 

Incheierea unui CSP în conformitate cu Reg. CE 1370/2007

 

Achiziţie mijloace de transport electrice (5 autobuze electrice)

 

Implementarea sistemului de e-ticketing si informatizare dinamica staţii TP

 

Realizare de staţii noi de transport public

 

Realizarea unei autobaze şi dotarea cu echipamente de mentenanţă

 

Modernizarea str. Codrului pentru susținerea transportului public

 

Modernizarea str. Horea pentru susținerea transportului public

 

Modernizarea str. Morii pentru susținerea transportului public

 

Modernizarea str. Bobâlna pentru susținerea transportului public

 

Modernizarea str. Grigore Silași pentru susținerea transportului public

 

Modernizarea str. Petru Maior pentru susținerea transportului public

 

Modernizarea str. I.P. Reteganul pentru susținerea transportului public

 

Realizarea unei zone pietonale și shared space în zona str. Parcului și a Bazinului de înot pentru desfășurarea de activități ale comunității

 

Realizare stație de încărcare cu energie electrică pentru autoturisme și autobuze la Băile Figa

 

Infiinţarea  unui traseu de transport public pe traseul Valea Viilor-Ion Creangă - M. Kogălniceanu-Gheorghe Doja-Codrului-Gara-Horea-1 Decembrie 1918-I.P. Reteganul-Petru Maior- Parcului-M. Kogălniceanu

 

Infiinţarea  unui traseu de transport public pe traseul Coldău-M. Kogălniceanu-Morii-Gara-Grigore Silaşi-1 Decembrie 1918-Băile Figa-Figa

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5