Felicitari de Paste

Praznic luminat al Învierii Domnului să vă aducă tuturor salariaţilor firmei bistriţene “ELECTROPLAST”, multă sănătate şi fericire, precum şi tot binele din lume, iar Lumina Învierii să vă călăuzească paşii întru îndeplinirea speranţelor fiecăruia dintre noi.

Tuturor, un Paşte fericit şi Hristos a înviat!

Ing.Gavril Mureşan,

director general

Sărbătoarea sfântă a Învierii Domnului Iisus Hristos, să vă aducă, dragi cetăţeni ai comunei Lechinţa, multă sănătate şi fericire, împlinirea dorinţelor de mai bine.

Fie ca Sfintele Paşti să vă lumineze sufletele, să vă aducă pace în suflete.

Hristos a înviat!

primarul comunei Lechinţa,

Romeo Florian

Învierea Mântuitorului să vă aducă, d-voastră - salariaţi şi beneficiari ai firmei “Pombis” Bistriţa, pace în inimi, iar Lumina Sfântă a Învierii să vă călăuzească mereu, spre sănătatea şi fericirea fiecăruia.

Hristos a înviat!

Aurel Onigaş

director general

Sfânta Sărbătoare a Învierii Mântuitorului să vă aducă, dumneavoastră, tuturor salariaţilor, colaboratorilor şi beneficiarilor SC L.D.P. Bistriţa, multă sănătate, fericire, iar Lumina din Noaptea Sfântă să vă înnobileze sufletele şi să vă călăuzească paşii pe drumul vieţii.

Hristos a înviat!

Liviu Aurel Ciupe,

director general

Conducerea ROMBAT adresează acţionarilor, colaboratorilor şi angajaţilor săi, tuturor bistriţenilor, cele mai calde felicitări.

Sărbătoarea Învierii să vă umple sufletul de lumină.

Hristos a înviat!

IOAN REPEDE,

director general

Cu ocazia sărbătorilor de Paşti, avem onoarea să vă urăm, dumneavoastră, celor din cadrul DIRECŢIEI JUDEŢENE DE PAZĂ, dar în egală măsură BENEFICIARILOR şi PARTENERILOR noştri, tuturor celor apropiaţi domniilor voastre, multă sănătate, fericire şi pace sufletească!

HRISTOS A ÎNVIAT!

director,

ing.OVIDIU FLOREAN

Fie ca ÎNVIEREA DOMNULUI să vă găsească viguroşi şi sănătoşi pe toţi cei ce faceţi parte din echipa S.C. DYNAMIC TOOLS S.R.L. BISTRIŢA, precum şi pe beneficiarii noştri, iar Lumina cea Sfântă din noaptea Învierii să vă înalţe sufletele spre năzuinţele spirituale pe care le aveţi, să vă călăuzească traiectoria vieţii!

HRISTOS A ÎNVIAT!

director general

ing. VIRGIL PETRUŢIU

La praznicul speranţei celei mari pe care ni-l adduce în case SFÂNTA SĂRBĂTOARE a ÎNVIERII DOMNULUI IISUS HRISTOS, urăm multă sănătate, belşug şi fericire tuturor angajaţilor, colaboratorilor şi beneficiarilor EUROINS – AGENŢIA BISTRIŢA!

HRISTOS A ÎNVIAT!

director,

NICOLAE PLATON

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra d-voastră, locuitori ai oraşului BECLEAN, sănătate, belşug şi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântă să vă ridice sufletele spre noi trepte spirituale şi să vă însoţească paşii pe drumul vieţii.

Primarul oraşului BECLEAN,

NICOLAE MOLDOVAN

Sărbătoarea Învierii Domnului, cea mai însemnată a Creştinătăţii, ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa, să vă aducă tuturor angajaţilor SC Mobiforest SRL, colaboratorilor şi beneficiarilor activităţii noastre multă sănătate, bucurie în inimi, mulţumiri duhovniceşti şi întru toate bună înţelegere. Hristos a înviat!

Comemorarea răstignirii şi Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este un moment pios de rugăciune, dar şi ocazia de a adresa tuturor locuitorilor comunei Dumitra, cele mai sincere gânduri de bine, prosperitate şi prietenie. Hristos a înviat!

Primăria şi Consiliul Local Dumitra

Primar, Gheorghe Bălăjan

Cu ocazia marelui praznic al creştinătăţii – Sfintele sărbători pascale – doresc să adresez, din toată inima, tuturor locuitorilor comunei Livezile urarea de Paşti fericit, de sănătate şi belşug în toate.

Învierea Mântuitorului să constituie pentru fiecare un moment de reală bucurie, de pace lăuntrică, de nădejde a împlinirilor viitoare. Hristos a înviat!

Consiliul Local Livezile Primar,

Olimpiu Neamţ

Minunea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este izvorul nesecat de viaţă, de bucurie şi de lumină. Această măreaţă sărbătoare să vă găsească pe toţi elevii liceului nostru, precum şi cadrele didactice în plinătatea puterilor fizice şi duhovniceşti, iar bucuria Învierii să o împărtăşiţi în pace şi sănătate, împreună cu cei dragi şi apropiaţi. Hristos a înviat!

L.P.S. BISTRIŢA,

Director, Augustin Pop

Comemorarea răstignirii şi Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este un moment pios de rugăciune, dar şi ocazia de a adresa tuturor angajaţilor firmei, colaboratorilor, cât şi beneficiarilor, cele mai sincere gânduri de bine, prosperitate şi prietenie. Hristos a înviat!

Consiliul de administraţie al firmei SC Electro-Ursa Servcom SRL

Director, Gavril Ursa

SFINTELE SĂRBĂTORI PASCALE 2010 ne oferă plăcutul prilej de a transmite tuturor salariaţilor, beneficiarilor şi partenerilor SC TEN-TRANS SRL BISTRIŢA urarea să-şi petreacă în voie bună şi armonie MARELE PRAZNIC AL ÎNVIERII MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS.

Fie ca acest moment de referinţă, crucial în viaţa Creştinătăţii, să vă fortifice speranţele pentru un mâine mai prosper şi paşnic!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Director Teodor Peica

Bucuria MARELUI PRAZNIC PASCAL, care ne oferă prilejul retrăirii inegalabilelor momente ale ÎNVIERII MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS, să pătrundă în sufletele şi casele tuturor sportivilor, care-şi desfăşoară activitatea în cadrul CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BISTRIŢA.

SFINTELE PAŞTI din anul de graţie 2010 să vă găsească pe toţi sănătoşi şi înfloritori, aşa cum este această primăvară policromă şi promiţătoare!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Director Maria Rus

Învierea Domnului, cheia de boltă a Creştinătăţii, să vină pentru angajaţii, sportivii şi colaboratorii Direcţiei Judeţene de Sport Bistriţa-Năsăud, cu linişte sufletească, fericire şi pace! HRISTOS A ÎNVIAT!

Director,

Raoul Zanca

Sărbătoarea Sfintelor Paşti şi Învierea Domnului să aducă tuturor locuitorilor comunei Cetate bucurii, sănătate şi realizări în plan profesional şi personal. Fie ca speranţa să ne lumineze sufletele. Hristos a înviat!

Primăria şi Consiliul Local Cetate

Primar, Ionuc Aluaş

Dorim, în numele conducerii renumitei firme bistriţene S.C. RECORD S.R.L. BISTRIŢA ca sărbătoarea Învierii Domnului, cea mai însemnată sărbătoare a creştinătăţii, să aducă în casele şi inimile tuturor salariaţilor, colaboratorilor şi beneficiarilor noştri numai bucurii, iar minunea Învierii să vă găsească sănătoşi şi voioşi, să petreceţi sfintele sărbători în pace şi linişte, împreună şi alături de cei dragi şi apropiat. Hristos a înviat!

Conducerea societăţii

Zi de adânci semnificaţii creştine – Sf. Paşti – îmi oferă plăcuta ocazie de a adresa tuturor sportivilor, angajaţilor (fotbaliştilor) cele mai nobile gânduri de sănătate şi bucurie, iar lumina Învierii să vă călăuzească pretutindeni. Hristos a înviat!

Preşedintele ASOCIAŢIEI JUDEŢENE DE FOTBAL

Dan Adrian Jiga

Primăria comunei Ilva Mare şi Consiliul Local exprimă cele mai înalte simţăminte la adresa locuitorilor care sărbătoresc Sfintele Sărbători ale Paştelui în pace şi bucurie.

Primar, Anca Alexandru

Sărbătoarea Sfintelor Paşte oferă plăcutul prilej – Primăriei şi Consiliului Local – să urăm tuturor locuitorilor comunei Ilva Mică – Sărbători Fericite!

Învierea Domnului Iisus Hristos să aducă belşug în case, linişte în suflete, împlinirea dorinţelor, iubire şi noroc!

Hristos a înviat!

Primar Ilva Mică,

Aurel Horea

xxxxxxxxx

Folosesc privilegiul deosebit oferit de cea mai mare dintre sărbătorile creştinătăţii – PAŞTE 2010 – pentru a adresa cetăţenilor oraşului Năsăud cu cartierele Luşca şi Liviu Rebreanu, precum şi distinşilor salariaţi ai Primăriei oraşului cu familiile lor, urări sincere de sănătate şi prosperitate, bucurii şi satisfacţii, fericire şi lumină în suflete.

Fie ca SĂRBĂTOAREA LUMINII care ne leagă sufletele de MÂNTUITORUL NOSTRU IISUS HRISTOA să vă aducă tot ceea ce aşteptaţi de la viaţă şi să petreceţi în voie bună.

SĂRBĂTORI FERICITE şi HRISTOS A ÎNVIAT!

ing.DUMITRU MUREŞAN

primarul oraşului NĂSĂUD

Acum, când prăznuim pieirea morţii, sfărâmarea iadului şi începerea vieţii celei veşnice – cum spune Canonul Învierii – când întreaga creştinătate sărbătoreşte Sfintele Paşte, dorim tuturor rebrişorenilor sănătate şi cât mai multe împliniri sufleteşti şi duhovniceşti. Un Paşte fericit şi salutul creştinesc HRISTOS A ÎNVIAT!

NICOLAE BODIU

primar REBRIŞOARA

Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte şi pace în suflete, bucurii, sănătate, fericire şi prosperitate, dragi cetăţeni ai comunei Rebra.

Fie ca harul Mântuitorului să se reverse asupra dumneavoastră, să petreceţi în pace şi voie bună.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Danci Ştefan

primar REBRA

Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii – Minunea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos – ne oferă plăcuta ocazie de a adresa tuturor cetăţenilor comunei Parva, colegilor din primărie şi familiilor lor, un Paşte fericit, îmbelşugat, multă sănătate şi pace sufletească.

Hristos a înviat!

GHEORGHE STELIAN

primar PARVA

Învierea Mântuitorului Iisus Hristos – sărbătoarea creştinilor de pretutindeni – îmi oferă prilejul de a ura tuturor cetăţenilor comunei SALVA, colegilor din primărie, un Paşte fericit, plin de bucurii, îmbelşugat, iar Lumina Învierii să vă umple sufletele.

HRISTOS A ÎNVIAT!

ing.GHEORGHE ONUL

primar SALVA

Cu prilejul Marii Sărbători a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos urez tuturor runcanilor, colegilor din primărie şi familiilor lor, un Paşte fericit, sănătate, pace sufletească şi împlinirea dorinţelor de mai bine.

Hristos a înviat!

ANCHIDIM PAVELEA

primar RUNCU SALVEI

Sfintele Paşte, Sărbătoare a Luminii şi Speranţei, îmi oferă prilejul de a adresa cele mai alese gânduri de felicitare şi urări de bucurii, sănătate şi împliniri cetăţenilor comunei Telciu. Sincere aprecieri şi cele mai bune urări adresez şi colegilor din primărie.

Sărbătorile Luminate să vă aducă pace şi linişte sufletească, vouă tuturor şi familiilor voastre.

ing.SEVER MUREŞAN

primar TELCIU

Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii – Minunea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos – îmi oferă plăcuta ocazie de a adresa salariaţilor, beneficiarilor şi colaboratorilor Ocolului Silvic “SOMEŞ-ŢIBLEŞ” Năsăud un Paşte fericit, sănătate, cât mai multe bucurii, pace sufletească, îndeplinirea dorinţelor de mai bine alături de mesajul pascal

HRISTOS A ÎNVIAT!

ing.MIHAI MUREŞAN

şef O.S. “SOMEŞ-ŢIBLEŞ” Năsăud

De Sfintele Sărbători ale Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos dorim tuturor cetăţenilor comunei Coşbuc, un Paşte fericit alături de cei dragi, urându-le multă sănătate, bucurii, prosperitate, iar lumina învierii să le umple sufletele.

HRISTOS A ÎNVIAT!

NICULAE ANGHEL

primar comuna COŞBUC

Sărbătoarea Sfintelor Paşte 2010 este un moment deosebit pentru conducerea firmei S.C. “DIMEX 2000 COMPANY” S.R.L. REBRA, de a fi alături de angajaţii noştri, de a le adresa urările cele mai sincere lor, colaboratorilor şi beneficiarilor serviciilor noastre, un Paşte fericit întru sănătate, pace linişte sufletească, alături de mesajul pascal

HRISTOS A ÎNVIAT!

IOAN SCURTU

manager general

xxxxx

Praznicul Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos îmi oferă plăcutul prilej de a adresa cetăţenilor din localităţile comunei Josenii Bârgăului cele mai bune urări de sănătate şi împliniri.

Fie ca Lumina Învierii să vă mângâie sufletele şi să vă bucure. Sărbători Fericite!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primar, Consiliul Local Josenii Bârgăului

Tudorel Ciotmonda

Cu ocazia Sărbătorii Marelui Praznic al Creştinătăţii, Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, am deosebita bucurie să adresez locuitorilor comunei Prundu Bârgăului sincere felicitări şi urări de sănătate, fericire şi prosperitate.

Lumina Învierii să pătrundă în casele şi în sufletele noastre, să ne facă mai buni şi să ne înalţe spiritele.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primar, Consiliul Local Prundu Bârgăului

Ilie Avram

Primăria şi Consiliul Local Bistriţa Bârgăului transmit tuturor locuitorilor comunei, cu ocazia sărbătorilor pascale, multă sănătate, fericire, un Paşte plin de bucurii şi cât mai multe împliniri materiale şi sufleteşti. Hristos a înviat!

Primar, Consiliul Local Bistriţa Bârgăului

Vasile Laba

Sărbătoarea Învierii Domnului să vă găsească în pace şi sănătate şi să vă aducă pace în suflete, belşug în toate şi împlinirea dorinţelor tuturor locuitorilor din comuna Tiha Bârgăului.

Sărbători fericite!

Primar, Consiliul Local Tiha Bârgăului

Vasile Dologa

S.C. BIA SI COM BISTRIŢA

Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă linişte şi pace în suflete. Să petreceţi Sărbătoarea Sfintelor Paşti în bucurie cu cei dragi şi apropiaţi.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Director general,

Niculiţă Cîrlejan

S.C. EUROPASERVICE S.A. BISTRIŢA

Sărbătoarea Sfintelor Paşti îmi oferă bucuria de a vă adresa Dumneavoastră, angajaţilor EUROPASERVICE, clienţilor firmei şi tuturor locuitorilor municipiului Bistriţa, urarea creştinească de a petrece Praznicul Învierii cu bucurie, sănătate şi pace sufletească.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Director,

Liviu Zegrean

S.C. MACON S.R.L. BISTRIŢA

Vă urează Sărbători Fericite, cu ocazia Marelui Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Sărbătoarea Sfintelor Paşte să vă aducă linişte, bucurie şi pace în casele dumneavoastră.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Conducerea

Fie ca Sfintele Paşti, marea Sărbătoare a Învierii Mântuitorului, să aducă în sufletele dumneavoastră Lumina speranţei, a iertării şi să petreceţi marele Praznic în pace şi bucurie.

HRISTOS A ÎNVIAT!

GEORGE AVRAM,

viceprimar al municipiului Bistriţa

Bucuria Învierii Mântuitorului IISUS HRISTOS îmi oferă fericitul prilej de a vă adresa cele mai alese gânduri. Lumina Învierii să vă aducă în suflete pace şi mulţumire, alături de cei dragi şi apropiaţi.

Hristos a înviat!

FLORIN NICOLAE GĂUREAN,

viceprimar al municipiului Bistriţa

Cu ocazia Sărbătorii Marelui Praznic al Creştinătăţii, Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adresăm cele mai sincere urări de sănătate, fericire şi prosperitate tuturor locuitorilor comunei NIMIGEA.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primar MIRCEA GAVRILĂ RUNCAN

şi Consiliul Local Nimigea

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Stimaţi locuitori ai judeţului Bistriţa-Năsăud

Am deosebita plăcere de a vă adresa, cu prilejul sărbătorii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, cele mai sincere urări de sănătate şi fericire. Fie ca Sfânta Sărbătoare să vă lumineze sufletele şi casa, aducându-vă pace, bună înţelegere şi speranţă.

Preşedintele Consiliului Judeţean,

Liviu Mihai Rusu

Am deosebita bucurie de a adresa cele mai sincere urări de sănătate, fericire şi prosperitate tuturor cetăţenilor judeţului Bistriţa-Năsăud în momente de sărbătoare deplină a creştinilor – Învierea Mântuitorului. Sfintele Paşte 2010 să vă aducă lumină în case, primenire sufletească, revelaţia mântuirii, iar harul Mântuitorului să se reverse asupra dumneavoastră! Să aveţi sărbători luminate.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Prefect,

Cristian Florian

Sfintele Sărbători ale Paştelui îmi oferă deosebitul prilej de a adresa membrilor şi simpatizanţilor Partidului Democrat Liberal, tuturor locuitorilor judeţului Bistriţa-Năsăud, cele mai calde urări de bine, sănătate, bucurii şi împliniri.

Hristos a Înviat!

Deputat Ioan Oltean,

Preşedinte PD-L BN

Fie ca Învierea Domnului Iisus Hristos – Sfintele Paşti să vă aducă belşug, linişte sufletească, sănătate şi bucurii. Cele mai bune urări membrilor şi simpatizanţilor Partidului Naţional Liberal, precum şi tuturor locuitorilor judeţului Bistriţa-Năsăud!

Hristos a Înviat!

Deputat Ioan Ţintean,

Se împlinesc aproape două milenii de când Marele Nostru Învăţător Iisus Hristos a arătat omenirii ce înseamnă iubirea şi lumina. Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Învierea Domnului fie ca pacea şi dragostea să vă umple inima, dragi locuitori ai comunei Mărişelu.

Paşte fericit!

Primar, Toma Someşan

Primăria comunei Budacu de Jos şi Consiliul Local adresează acum, în zilele Patimilor Mântuitorului şi a Învierii sale miraculoase, un cuvânt de omenie şi credinţă tuturor locuitorilor şi le urează Sărbători fericite, Hristos a înviat!

Primar, Florin Sandu Simionca

CENTRUL CULTURAL MUNICIPAL “GEORGE COŞBUC” BISTRIŢA felicită cu drag şi prietenie pe toţi slujbaşii culturii din judeţul Bistriţa-Năsăud, precum şi pe spectatorii care au trecut pragul instituţiei.

Fie ca Sfintele Sărbători de Paşti să aducă bucuria speranţei, sănătate şi bunăstare.

Hristos a înviat!

Director,

prof. dr. Dorel Cosma

De Sfintele Sărbători ale Paştelui adresăm calde urări de sănătate, bucurie şi prosperitate tuturor salariaţilor CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD, precum şi tuturor artiştilor, colaboratorilor şi spectatorilor din judeţ.

Asociem urărilor noastre tradiţionalul şi creştinescul “Hristos a înviat!”

Director, Şef servicii,

Nicolae Gălăţean Ioan Pintea

Sincere felicitări şi calde urări de sănătate, de fericire şi numai bine tuturor cadrelor militare, oamenilor de cultură şi spectatorilor care vor trece pragul CERCULUI MILITAR BISTRIŢA cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti. Tuturor vă adresăm tradiţionalul “Hristos a înviat!”

Şeful Cercului Militar,

Col.(rez.) Florentin Archiudean

Fie ca Sărbătorile de Paşti din acest an să aducă tuturor locuitorilor comunei Galaţii Bistriţei, precum şi familiilor acestora, numai bucurii, sănătate, linişte sufletească şi împlinirea dorinţelor de mai bine.

Hristos a înviat!

Consiliul Local Primar,

Vasile Găurean

HRISTOS A ÎNVIAT! stimaţi salariaţi, beneficiari şi distinşi cititori ai Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud. Să ne bucurăm cum se cuvine şi să binemerităm darul dumnezeiesc pe care ni l-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos, îndurând umilinţa, durerea şi învingând moartea pentru salvarea noastră.

Sărbători Fericite!

Director,

Olimpia Pop

Urez tuturor cetăţenilor comunei Uriu ca Sfintele Sărbători de Paşti să aducă în sufletele lor bucurie, linişte şi pace.

Fie ca Învierea Domnului să vă umple inimile de lumină şi speranţă. “Sărbători Fericite!”

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primar,

Petru Şerban

Sfintele sărbători ale Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos îmi oferă ocazia de a fi alături de toţi locuitorii comunei Căianu Mic cărora le urez un Paşte fericit, sănătate şi cât mai multe bucurii.

Hristos a înviat!

Primar,

Ioan Ţărmure

Praznicul cel mai luminat al creştinătăţii să vă aducă tuturor celor ce trăiţi în comuna Ciceu Giurgeşti, cât mai multe bucurii, sănătate, linişte şi pace sufletească, iar această sărbătoare, prin lumina ei, să vă dăruiască tot binele din lume. Tuturor un Paşte fericit şi Hristos a înviat!

Primar, Consiliul Local Ciceu Giurgeşti,

Constantin Rusu

Cu prilejul luminatului praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos adresez tuturor celor ce vieţuiesc în satele comunei Ciceu Mihăieşti urările noastre de bine şi sănătate, de bucurie, de pace şi fericire, sărbători îmbelşugate, vă doresc din toată inima alături de salutul creştinesc “Hristos a înviat!”

Primar, Consiliul Local Ciceu Mihăieşti

Valentin Mureşan

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5