Formularul 112 pentru declararea tuturor obligaţiilor fiscale

Procedura de declarare a obligaţiilor fiscale a fost simplificată din 1 ianuarie 2011, respectiv, printr-o singură declaraţie – Formularul 112, care cuprinde contribuţiile sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Declaraţia se depune la o singură instituţie, şi anume la organul fiscal competent în a cărei evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii, şi se utilizează începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de depunere până în 25 februarie. Noul formular va putea fi completat, semnat şi transmis, exclus prin mijloace electronice, prin intermediul portalului, e-Romania.

Agenţii economici trebuie să deţină un certificat calificat privind semnătura electronică. Până la 1 iulie 2011, declaraţia se poate depune şi direct la Registratura organului fiscal competent, pe suport electronic, însoţit de anexa în format hârtie, semnată şi ştampilată conform legii. Programele de asistenţă cu ajutorul cărora se completează/validează declaraţia vor fi puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau vor putea fi descărcate de pe site-ul ANAF la adresa www.anaf.ro, precizează directorul executiv al DGFP BN, Dorina Cicioc.

O altă noutate legislativă care a intrat în vigoare la începutul anului vizează persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În cazul acestora, dacă nu au depăşit plafonul de scutire pentru întreprinderi mici, respectiv 35.000 euro (echivalentul în lei se stabileşte la cursul de schimb de la data aderării – 3,3817 lei), pot solicita, până în 20 ianuarie, scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA.

De asemenea, din 1 ianuarie, a fost reintrodus impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în cotă de 3%. Firmele trebuie să comunica organelor fiscale formularul 010, până la data de 31 ianuarie 2011, iar persoanele juridice nou înfiinţate pot opta pentru una dintre cele două forma de impozitate începând cu primul an fiscal.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5