Fostul Liceu de Muzică devine centru social educativ, prin grija Mitropoliei Clujului

Consilieii municipali vor dezbate joi, în şedinţă ordinară, proiectul prin care se aprobă trecerea din proprietatea publică a municipiului Bistrița în proprietatea privată a municipiului Bistrița a cotei de 1/5 din imobilul care a găzduit fostul Liceu de Muzică, dar şi transmiterea în administrarea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului a acestei suprafeţe.

Imobilul, construcţie şi teren, situat în municipiul Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 4 a avut destinaţia de unitate de învăţământ preuniversitar, respectiv Liceu de Muzică. În baza unei notificări depuse conform Legii nr.10/2001, cota de 4/5 din imobil a fost restituită în natură fostului proprietar, în domeniul public al municipiului Bistriţa rămânând doar diferenţa de 1/5 din imobilul, construcţie şi teren. Imobilul cuprinde două construcţii, clădirea principală în regim de înălţime S+P+E+M+Pod, în suprafaţă construită de 636 mp şi o clădire în regim de înălţime parter în suprafaţă construită de 37 mp, cu o suprafaţă de teren aferentă de 1640 mp.             În prezent, cota de 4/5 din imobil figurează în proprietatea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, cu titlu de cumpărare, aceasta solicitând Primăriei Bistriţa acordarea folosinţei gratuite sau administrării asupra cotei de 1/5 din imobil, în vederea reabilitării şi modernizării imobilului şi organizării unui centru social educativ.

„Conform adreselor Arhiepiscopiei, în cadrul acestui centru va funcţiona o şcoală, o grădiniţă, un centru de tineret unde se vor desfăşura diverse activităţi educative, de tip after – school, formale şi nonformale, respectiv o cantină socială care va oferi hrană zilnic atât copiilor înscrişi în programul educativ, cât şi altor copii care provin din familii nevoiaşe”, se arată în raportul proiectului, parafat de viceprimarul Gelu Muthi.

Administratorul va avea obligaţia de a executa pe cheltuiala proprie lucrările necesare de reabilitare, modernizare şi dotare a spaţiilor şi a terenului care fac obiectul transmiterii în administrare, precum şi de întreţinere a acestora în mod corespunzător destinaţiei stabilită, fără a le strica, deteriora sau degrada, sub sancţiunea revocării dreptului de administrare. De asemenea precizăm că administratorul va suporta contravaloarea îmbunătățirilor, fără a solicita compensarea, contravaloarea acestora sau vreo altă pretenție față de proprietar.

Raportat la investiţiile ce urmează a fi realizate şi natura activităţilor ce urmează a fi derulate, respectiv sociale, educative şi pentru tineret, propunem transmiterea dreptului de administrare pe durata de 49 de ani, în baza unui contract de administrare. Pe toată perioada contractului, administratorul va avea obligaţia de a menţine afectaţiunea aprobată, respectiv centru social educativ, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului.

            

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5