(Foto) Realizările primarului Mircea Romocea şi ale administraţiei năsăudene în 2018

Administrația publică locală năsăudeană a desfășurat o serie de activități, în decursul anului 2018, menite să susțină creșterea calității vieții cetățenilor. Calitatea vieții unei localități este dată de calitatea aerului, a mediului înconjurător, a infrastructurii, a serviciilor către populație, dar și a accesului la educație și cultură.

            Anul 2018 a fost un an în care s-au derulat proiecte începute în anul precedent, dar și anul în care s-au prefigurat proiecte noi.

            Administrația locală a realizat toate demersurile necesare astfel ca, printr-un program complex de proiecte și investiții, să se continue modernizarea orașului.

            Bugetul local a fost orientat către obiective importante, menite să ducă la creșterea calității vieții cetățenilor orașului. Peste 42% din bugetul local a fost alocat secțiunii de dezvoltare. Pentru partea de infrastructură, în special partea de drumuri, administrația a alocat suma de 179.000 lei,  sumă la care se adaugă T.V.A.

            Prezentăm în cele ce urmează, câteva dintre obiectivele realizate de către administrația năsăudeană, în decursul anului 2018:

 

 1. Continuarea lucrărilor pentru proiectul „Complex sportiv multifuncțional și de agrement în orașul Năsăud”, SF aprobat, predarea amplasamentului, precum și scoaterea la licitație a PT-ului și a execuției lucrării, de către Compania Națională pentru Investiții;
 2. Demararea derulării proiectului „Eficientizare energetică a unor blocuri de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, pe partea de achiziții publice;
 3. Semnarea contractului de proiectare și a contractului de lucrări pentru proiectul: „Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2;
 4. Semnarea contractului de proiectare și a contractului de lucrări pentru proiectul: „Pod cu o bandă de circulație peste râul Someș, orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2;
 5. Realizarea de studii de fezabilitate pentru un număr de 11 străzi, după cum urmează: strada Valea Podului, strada Cloșca, strada Crișan, strada Crișan, strada Viei, strada Avram Iancu, strada Avram Iancu, strada Vasile Nașcu, strada Tudor Vladimirescu, strada Dumitru Vârtic, strada Iuliu Moisil și strada Andrei Mureșianu.
 6. Faza de contractare pentru proiectul: “Centru de zi pentru vârstnici și unitate mobilă de îngrijire la domiciliu, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 8.1.;
 7. Faza de contractare pentru proiectul: «Eficientizare energetică a Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud», în cadrul Programului Operațional Regional, 3.1. Operațiunea Clădiri publice.
 8. Depunerea spre finanțare, în cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe, a proiectului: “Bloc de locuințe pentru specialiști în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”;
 9. Depunerea spre finanțare, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2, a proiectului: “Modernizare străzi, în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud – L 868”;
 10. Realizare Parc de fitness în incinta Stadionului Progresul, din orașul Năsăud;
 11. Realizare aleea pietonală  pe lângă Valea Caselor (partea cu Colegiul Național „George Coșbuc”);
 12. Realizare sens giratoriu, refacere trotuare și înlocuire borduri în sensul de mers spre Rebrișoara (din sensul giratoriu și până la Peco);
 13. Depunerea spre finanțare a proiectului: „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 3, Obiectiv specific 3.2.
 14. Depunerea spre finanțare a proiectului: “Servicii specializate pentru seniorii comunității năsăudene”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman, 4.4.
 15. Depunerea spre finanțare a proiectului: „Reabilitare/Modernizare/Dotare Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud și infrastructură urbană adiacentă, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, Axa 13, 13.1.
 16.  Demararea procedurilor de achiziție publică pentru realizarea Proiectului Tehnic și a contractului de execuție lucrări, aferent proiectului: Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”;
 17. Demararea procedurilor de achiziție publică pentru realizarea Proiectului Tehnic și a contractului de execuție lucrări, aferent proiectului: “Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Lușca, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”;
 18. Semnarea contractului de proiectare și a contractului de lucrări pentru proiectul: „Reamenajare fântână arteziană situată în Parcul Central al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”;
 19. Semnarea contractului de proiectare și a contractului de lucrări pentru proiectul: „Modernizare drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, pentru 7,5 km de drumuri agricole din extravilanul localității;
 20. Demararea lucrărilor de Modernizare și extindere rețele de apă-canal prin Masterplan.
 21. Dotarea Creșei orașului Năsăud;
 22. Reprofilare și balastare străzi și drumuri de hotar;
 23. Reparații curente străzi în orașul Năsăud (plombări cu mixtură asfaltică);
 24. Refacere trotuar (partea stângă – str. Vasile Nașcu) și înlocuire borduri;
 25. Sistem de acces video interfon cu 3 posturi, pentru Biroul de impozite și taxe;
 26. Realizarea  de noi spații verzi și înlocuirea arborilor bătrâni (Bulevardul Grănicerilor);
 27. Susținerea financiară a cultelor religioase și a ONG-urilor, pe bază de proiecte;
 28. Susținerea activităților culturale și sportive de pe raza orașului;
 29. Continuarea parteneriatului extern pentru Adăpostul de câini fără stăpân al  orașului Năsăud;
 30. Organizarea ediției a XVII-a Zilelor Orașului Năsăud;
 31. Sprijinirea Maialului elevilor năsăudeni;
 32. Dotarea Spitalului Orășenesc “Dr. George Trifon” Năsăud, cu un Computer Tomograf modern, în cadrul unui contract de donație;
 33. Dotarea Spitalului Orășenesc “Dr. George Trifon” Năsăud, cu aparatură de specialitate, în valoare de 107.269 lei, achiziționată prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Spital orășenesc Năsăud”.
 34. Acordarea de premii în bani și diplome pentru 13 cupluri, la împlinirea a 50 de ani de la căsătorie;
 35. Ecologizarea malurilor Râului Someșul Mare, pe raza orașului Năsăud;
 36. Acțiuni de dezinsecție și deratizare la nivel de oraș (instituții publice, imobile, parcuri etc.);
 37. Susținerea pensionarilor cu pensii mici, prin acordarea de tichete sociale pentru achiziționarea de medicamente;
 38. Realizarea primei ediții a Târgului de Crăciun, în parteneriat cu Casa de Cultură “Liviu Rebreanu Năsăud” și Asociația Mereu Împreună 2015;
 39. Acțiuni de modernizare și eficientizare a iluminatului public stradal;
 40. Acordarea de cadouri, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru aprox. 1000 de preșcolari;
 41. Iluminat festiv de iarnă și focuri de artificii.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5