Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 1

" Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 15"
COD SMIS 119584
Primăria Municipiului Bistriţa anunţă finalizarea contractului de finanţare nr. 3999/25.03.2019 pentru proiectul "Îmbunătăţirea eficienţei
energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 15" COD SMIS 119584, derulat în perioada 25.03.2019 – 30.11.2020.
Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Bistrita, prin reabilitarea termica
a acestora, in vederea reducerii emisiilor de dioxid de carbon si a volumului de energie primara consumata, care corespunde Obiectivului Priorităţii
de investiţii 3.1, Operaţiunea A din POR 2014-2020 si anume de „Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si
sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari”
Obiectivele specifice ale proiectului: Reabilitarea termica prin imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii, a sarpantei si invelitoarei, inclusiv
prin lucrari conexe care vor contribui la implementarea proiectului, in scopul reducerii consumului anual specific de energie pentru incalzire sub
100 KWh/mp*an, dupa finalizarea proiectului, pentru fiecare din cele 7 componente:
1. Blocul de locuinţă- str. Mihai Eminescu, nr. 5, Bistriţa,
2. Blocul de locuinţă - str. Petre Ispirescu, nr. 17, Bistriţa,
3. Blocul de locuinţă - str. Andrei Mureşanu, nr. 7, Bistriţa,
4. Blocul de locuinţă - str. Lăcrămioarelor, nr. 2, Bistriţa,
5. Blocul de locuinţă - str. Călimani, nr. 4, Bistriţa,
6. Blocul de locuinţă - str. Constantin Roman Vivu, nr.8, Bistriţa,
7. Blocul de locuinţă - str. Carpati, nr. 10, Bistriţa