Instituţia Prefectului a atacat în instanţă sporurile acordate de 14 consilii locale

Prefectul Szilagyi Ioan a declarat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că Instituţia Prefectului a atacat la instanţa de contencios administrativ a Tribunalului Bistriţa-Năsăud actele adoptate de 14 consilii locale prin care au fost aprobate contracte colective şi acorduri colective de muncă pentru personalul din apartul de specialitate al primarului, cu încălcarea dispoziţiilor legale.

Consiliile locale din Căianu Mic, Feldru, Ilva Mică, Leşu, Lechinţa, Rodna, Spermezeu, Şanţ, Şieu Măgheruş, Şintereag, Târlişua, Uriu nu au revenit asupra actelor împotriva cărora prefectul a formulat plângere prealabilă, acestora adăugându-li-se şi autorităţile locale din Beclean şi Bistriţa.

Conform declaraţiilor înaltului funcţionar public, prin actele atacate au fost acordate pentru salariaţii din aparatul de specialitate al primarilor drepturi băneşti care se acordă şi în baza unor legi în vigoare, dublându-se astfel suma acordată, în mod discriminatoriu faţă de ceilalţi beneficiari. Astfel de drepturi “dublate” sunt ajutorul de căsătorie, ajutorul pentru naşterea copilului, ajutorul în caz de deces al salariatului acordat membrilor familiei şi ajutorul în caz de deces în familia salariatului.

De asemenea, prin actele atacate s-a dispus acordarea unor sporuri care nu sunt prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la salarizarea personalului bugetar, şi anume sporul de fidelitate faţă de instituţie (25%), sporul pentru “relaţii cu publicul” (10%), sporul de mobilitate (10%) şi cel pentru coordonarea şi gestionarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile (10%).

Instituţia Prefectului a considerat nelegale şi o serie de prime care depăşesc sumele ce se pot constitui drept fond de premiere, fiind vorba de premiile cu ocazia sărbătorilor religioase, a zilei de 8 Martie, a zilei de 1 Iunie sau a zilei de naştere.Prefectul Szilagyi Ioan a menţionat că tot fără temei legal s-a dispus şi decontarea contravalorii cheltuielilor de transport pe calea ferată efectuate de angajaţii primăriilor în concediul de odihnă, dar şi decontarea cheltuielilor de navetă.

“Prin adoptarea de către consiliile locale a unor hotărâri de aprobare a acordurilor, respectiv a contractelor colective privind raporturile de serviciu în care se prevăd drepturi salriale şi alte drepturi asimilabile drepturilor salariale, au fost încălcate prevederile art.36 din Legea 215/2001, referitoare la atribuţiile consiliului local.

Consiliile locale nu sunt competente să aprobe drepturi salariale sau alte drepturi pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate care să exceadă reglementărilor legale în vigoare”, a motivat prefectul Szilagyi Ioan. Înaltul funcţionar public a ţinut să precizeze şi faptul că secretarii unităţilor administrativ-teritoriale au dat aviz de legalitate pentru aceste acte atacate, chiar dacă era încălcată şi Legea 273/2006 privind finanţele publice locale.

Instituţia Prefectului a adus în sprijinul acţiunii în instanţă şi punctele de vedere exprimate de MMFES şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, care consideră că aceste drepturi băneşti au fost acordate ilegal.

În ceea ce priveşte acordarea discriminatorie a sporului de dispozitiv, doar pentru angajaţii Instituţiei Prefectului, prefectul Szilagyi Ioan a ţinut să precizeze că “Prefectura nu-i totuna cu Primăria Şanţ”, ferindu-se să comenteze diferenţele de atribuţii ale celor două instituţii.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5