Întâmpinând 150 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii ASTRA

Breviar astrist năsăudean (mai 2010)

7V Astriştii din şcoli au consemnat la sfârşit de săptămână semnificaţia zilei de 9 mai, evidenţiind semnificaţia proclamării şi recunoaşterii independenţei de stat a României (1877;1878); semnificaţia victoriei împotriva fascismului (1945) şi importanţa iniţierii UE (1950) ca din 1985 prin summitul de la Milano ziua de 9 mai să fie aleasă ca Ziua Europei. La Colegiul Naţional „G. Coşbuc” evenimentul a fost marcat prin prezentări power-point (I. Seni) şi recital patriotic (Fl. Vaida). Cercul de istorie din şcoală împreună cu membrii Astrei şi cei ai societăţii Cultul Eroilor din oraş au luat iniţiativa realizării unei liste a monumentelor funerare din „Comoara” năsăudeană în vederea salvării mormintelor degradate ale personalităţilor năsăudene. De asemenea, în intenţia celor două societăţi culturale este şi culegerea datelor despre starea monumentelor din ţinutul Năsăudului şi luarea unor măsuri de prevenire a degradării acestora.

8 V Directorul Al. Dorel Coc – vicepreşedinte al Desp. Astra Năsăud, prof. astrist Ioan Tebieş împreună cu ceilalţi membrii din catedra de matematică a Colegiului – dr. Gh. Pleş, Ioan Ani, Cârcu Anca, Radu Burcezan şi Ioviţă Edith au organizat Concursul de matematică „Gavril Tulai” la care au participat 152 de elevi din 24 de şcoli de pe Valea Someşului, Sălăuţei, Ilvelor, din judeţ şi chiar din Sălişte (MM). Concursul a fost susţinut financiar de CJ (Liviu Rusu – preşedinte), Primăria şi CL Năsăud (ing. D-tru Mureşan – primar), UCGN (ing. Mihai Mureşan – preşedinte) şi Somplast Năsăud (ing. Ov. Şulea – director) – instituţii ce susţin cu solicitudine astfel de acţiuni educative şi benefice în pregătirea tinerelor generaţii pentru viaţa şi competiţiile viitoare.

9 V Maialul elevilor năsăudeni – emblema şcolilor năsăudene, ediţia anului 2010, în organizarea Colegiului Naţional „George Coşbuc” a fost „de nota zece plus!” (O Lucuţa în „R” 5397, din 11 V, p. 12). Pornită din curtea Colegiului, parada portului popular, în ritmul fanfarei Garnizoanei din Bistriţa, a străbătut B-dul Grănicerilor cu scurte reprezentaţii la Biserica de la Blocuri, La Spital şi La Primărie, toate formaţiile şi purtătorii costumelor populare fiind viu aplaudaţi. Coloana formată din formaţiile Colegiului – „Căluşarii” (I. Seni), „Someşana” (Cristi Mîti), „Romana” (Daniela Chira) şi „Fetele de la Căpâlna” (Dochiţa Moldovan) - dir. Dorel Coc, a Grupului Şcolar Economic - grup folcloric „Dor năsăudean” (Raţiu Ecaterina) - dir. Dorina Chitul, a Şc. Generale – „Muguraşul” (Ioan Talpoş) – dir. Bogdan Spiridonică, a Gr. Şcolar Silvic – „Silvana” (Radu Băeş) – dir. Gavrilă Onul, a Şc. Generale Rebrişoara – „Izvoraşul” (Doruţ Podobea) - dir. Macedon Ilovan, a Şc. din Dorna Căndreni – „Plai bucovinean” (soţii Banu), a Şc. Gen. Rebra – „Doina Rebrei” (Doruţ Podobea) - dir. Vasile Bârte au făcut deliciul spectatorilor. La aceste formaţii s-au adăugat sute de copii şi elevi în costume populare cărora li s-au acordat peste 60 de diplome Astra pentru autenticitatea costumului popular. Spectacolul a debutat cu acordarea de către CL şi Primărie a circa 140 de premii obţinute la olimpiada şcolară în anul 2010, Colegiul N „G Coşbuc” având peste 100 de premianţi. Spectacolul a fost urmărit de sute de spectatori şi a durat câteva ore. Membrii Astrei au fost la înălţimea datoriei, menţinând nealterată tradiţia Maialului elevilor năsăudeni, la reuşita căruia contribuie şi prof. Dariu Comes, Valer Fodorca, Florin Persecă ş.a.

11 V De Zilele Ispasului năsăudean membrii Astrei năsăudene s-au delectat vizionând expoziţiile găzduite de Muzeul Grăniceresc şi de Poşta năsăudeană. În aceeaşi zi la orele 14 Muzeul Grăniceresc găzduia o bogată lansare de carte moderată de dr. Lucian Vaida, Mircea Prahase şi Ioan Seni. Acţiunea a fost deschisă de primarul oraşului ing. D-tru Mureşan şi onorată de prof. univ. dr. Vasile Dobrescu din Tg. Mureş. Au făcut aprecieri pertinente dr. Claudia Petrean, Mircea Prahase, Ioan Lăpuşneanu, Vasile Rusu, Leon Muti, Ioan Mititean, Ana Berengea, Veronica Oşorheian, Viorica Cătuneanu, Filip Domide, Ioan Seni. Seara la ora 18 debuta concursul festival „De Ispas la Năsăud”

13 V De Ziua Eroilor astriştii năsăudeni în parteneriat cu Consiliul Judeţean al Societăţii „Cultul Eroilor” – Ioan Cordovan – preşedinte, Adrian Fabi, I. Gaftone au depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor din Năsăud, într-o acţiune patronată de primarul oraşului ing. D-tru Mureşan şi CL. Aceeaşi atitudine patriotică au avut-o instituţiile şi unele unităţi economice din oraş, partidele politice, şcolile năsăudene… Coroana Colegiului Naţional „George Coşbuc” a fost depusă de astriştii Al. Dorel Coc – vicepreşedintele Desp. năsăudean, Floarea Vaida, Paula Burdeţi, Alina Marica, Ioana şi Cristi Mîti, Ioan Seni. Elevii înv. Dochiţa Moldovan au recitat şi cântat după un repertoriu selectiv bine ales de d-na învăţătoare.

13 V Primarul ing. D-tru Mureşan, membru fondator Astra a organizat în stilul său elevat şi elegant sesiunea Consiliului Local de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare unor personalităţi cu merite deosebite în viaţa şi evoluţia oraşului Năsăud, în cadrul „Zilelor Năsăudului”, ediţia anului 2010. Astfel, titlul a fost acordat p.c. pr. D-tru Tomi, întâiul preşedinte al Astrei oraş Năsăud, având un rol hotărâtor în reuşita acţiunilor astriste la nivelul oraşului: obţinerea şi amenajarea sediului Astrei, organizarea corului „Deisis”, dezvelirea plăcilor comemorative dedicate lui Virgil Şotropa, Iuliu Moisil, Iulian Marţian, Dumitru Nacu, Dumitru Vertic, Dr. Paul Tanco, placa „Grănicerilor”, placa Astrei, busturile lui Eminescu, Veronica Micle, Liviu Rebreanu, Avram Iancu, regelui Ferdinand, Lupei Capitolina; în reuşita manifestărilor internaţionale a Deniilor Eminesciene, a Taberei Internaţionale „Acasă la noi”; aniversarea evenimentelor naţionale privind Ziua Eroilor, Ziua Naţională, Zilele Năsăudului ş.m.a; Titlul a fost acordat binecunoscutului cercetător documentarist dr. Adrian Onofreiu de la Arhivele Statului Bistriţa, autor al proaspetelor volume publicate despre grănicerii năsăudeni, Districtul năsăudean, personalităţile năsăudene, dar mai cu seamă a organizat Fondul ASTRA în cadrul ASBN, fiind o personalitate definitiv câştigată pentru Năsăud; Titlul post-mortem a fost acordat profesorului univ. dr. Gavril Scridon pentru întreaga sa operă închinată năsăudenilor, inclusiv de ocrotire a unor documente ale Astrei năsăudene în perioada comunistă şi de reorganizare a Astrei în ţinutul nostru după 1989; Acelaşi titlu a fost acordat şi binecunoscutului deputat dr. Ioan Oltean, implicat consistent în problemele năsăudenilor, inclusiv în obţinerea gazului metan pentru întregul oraş, fiind o prezenţă activă, utilă şi oportună în toate manifestările de înalt prestigiu pe care le sprijină până la reuşita lor finală. Este la fel de implicat în reuşita tuturor problemelor din Colegiul electoral năsăudean, fiind un real sprijin al acţiunilor Astrei năsăudene la nivelul tuturor comunelor, alături de preşedintele CJ, Liviu Rusu. Îi dorim pe cei doi la fel de implicaţi şi oportuni la adunarea naţională a ASTREI din acest an care va fi găzduită de oraşul academicienilor năsăudeni. Printre vorbitorii care au susţinut acordarea acestor titluri s-au numărat astriştii Romulus Berceni – moderatorul şedinţei, pr. Ovidiu Sermeşan, Lucian Greab, Ioan Lăpuşneanu, dr. Gh Pleş, Ioan Seni, Ioan Mititean, alături de prefectul Cristian Florean, preşedintele Liviu Rusu, primarul D-tru Mureşan, dir. Mircea Prahase… Acelaşi destoinic primar al Năsăudului a reuşit şi premierea câştigătorilor Festivalului Internaţional „De Ispas la Năsăud”, ediţia anului 2010.

15 V Directorul concursului interdisciplinar „Dr. Paul Tanco” – prof. dr. Gh. Pleş – preşedinte al Secţiunii ştiinţifice şi pedagogice a Desp. Astra Năsăud împreună cu conducerea ISJ BN – prof. dr. Vasile Marc, insp. şc. Albiniţa Ardelean, dir. Augustin Hădărău şi primarul Cornel Moisil au organizat ediţia a XIV-a a acestui concurs la care au participat 183 de elevi din clasele III-VIII din comunele judeţului şi care s-au întrecut la două probe – română şi matematică, lucrări corectate de peste 80 de profesori, în mare majoritate membrii ai Astrei. Cei mai buni copii au primit premii în bani şi cărţi. Cu acest prilej a fost lansată cartea „Valer Pop matematicianul, profesorul, omul” a profesorului Vasile Rusu de la Rebrişoara, cu o prefaţă de prof. univ. dr. Dumitru Acu de la Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, preşedintele Asociaţiunii Astra. Aceluiaşi profesor Valer Pop, membru al Astrei, i-a fost acordat şi titlul de „Cetăţean de onoare” al comunei.

21 V Preşedintele Astrei Coşbuc – prof. C-tin Catalano, directorul Muzeului memorial „George Coşbuc” a organizat în cadrul instituţiei pe care o conduce, dezbaterea „Dor de Coşbuc”, acţiune la care au participat reprezentanţi ai Societăţii Scriitorilor din judeţul Bistriţa-Năsăud – Andrei Moldovan, Traian Parva Săsărman, Gavril Moldovan, Ion Moise, David Dorian, Mircea Măluţ precum şi primarul Nicolae Anghel. Elevii Şcolii Generale – dir. Ioan Ştefan, au recitat din opera poetului, iar cadrele didactice – Ana Ştefan, Mihaela Parasca, Virginia Cira, Georgeta Dumitru, Voichiţa Cira, Ştefan Cira, pr. D-tru Semerean ş.a. au asigurat o atmosferă de aleasă sărbătoare… Prezentarea noului volum tipărit „Balade şi idile” confirma realitatea că reeditarea operei poetului Coşbuc, iniţiată de Biblioteca Judeţeană – dir. Olimpia Pop, este posibilă şi pe mâini bune..

22 V Astriştii din Ilva Mare şi-au sărbătorit trei secole de la atestarea localităţii printr-un amplu şi complex program educativ: un simpozion evocator despre istoria de trei sute de ani a localităţii la care şi-au dat mâna intelectualii legaţi de viaţa satului, cât şi cei veniţi la frumosul jubileu; expoziţii documentare şi etnografice; spectacol artistic cu formaţii locale şi invitate (Budac, Şanţ, Măgura, Poiana). Au fost onoraţi la liturghie de Corala „Andrei Mureşanu” din Bistriţa – dirijor prof. arhid. Cornel Pop şi de pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru (Cluj-Napoca), iar la întregul program de deputatul Ioan Oltean şi suita oamenilor politici din judeţ care susţin cu căldură acest gen de manifestări culturale. Astriştii ilveni s-au susţinut reciproc în organizarea acestor manifestări: Pavel Berengea – preşedinte, C-tin Anca – primar, Ştefan Sas - director, Simion Colţa – viceprimar şi ceilalţi vrednici de laudă Ana Berengea, Fântână Nicolae, Ieronim Ureche, Ştefan Candale, Maria Mureşan, Anca Sanda-Sofica, pr. Cristian Lupşan... S-au distribuit zeci de diplome, s-au admirat expunerile d-lor ing. Mircea Vlădică, prof. Sever Ursa, Leonida Ştefănescu, Titu Rauca, Şt. Sas… Jubileul de trei sute de ani se încheia în 24 mai cu tradiţionalul festival „Sâmbra oilor”…

24 V Locuitorii din Măgura Ilvei se bucură de efectul benefic al înfrăţirii cu localitatea Sint Niklaas din Belgia prin care şi-au dotat grădiniţa cu mobilier, multe gospodării cu unelte, şcoala şi dispensarele cu aparatură modernă, terenul de sport cu covor sintetic etc, etc. Membrii Astrei din Măgura – dir. Daniela Şuşcă, prof. Maria Ruşti, Sevestian Ureche, Oct. Bora etc susţin această înfrăţire benefică pentru localitatea lor.

24 V Astriştii din Rodna şi-au sărbătorit festiv inaugurarea Muzeului Etnografic şi al Mineritului, eveniment la care primarul Alex. Năşcan, prof. Liviu Păiuş, dir. Lucian Creoşteanu şi ceilalţi astrişti rodneni au fost onoraţi de prezenţa deputatului Ioan Oltean şi a prefectului Florean Cristian, a prof. Sever Ursa şi Terezia Elena Hegheduş – profesori binecunoscuţi între etnologii judeţului.

25 V Astriştii din Nepos trăiau festiv momentul de lansare a cărţii „Coloana de lumină” a prof. Mircea Daroşi, directorul şcolii şi liderul astriştilor din localitate. Într-o sală arhiplină, autorul a fost onorat de prezenţa colegilor şi a elevilor săi din generaţii diferite, de preotul bisericii locale, de primarul comunei Feldru – Ştefan Sângeorzan – un binecunoscut edil al Văii Someşului şi iubitor de cultură, de mai vârstnicii directori Iacob Rusu şi Alexandru Marc, de preşedintele Despărţământului năsăudean – prof. Ioan Seni şi reporterul ziarului „Răsunetul” – Olga Lucuţa. Elogii binemeritate i-au fost aduse autorului pentru valoroasa monografie a Şcolii din Nepos, carte ce surprinde evoluţia învăţământului din Nepos, marile figuri de dascăli ai acestei localităţi, performanţele elevilor de-a lungul timpului, problemele de astăzi şi perspectivele de mâine…

27 V Un dialog artistic la înălţimea tradiţiei năsăudene între Colegiul Naţional „G Coşbuc” şi Grupul Şcolar Economic patronat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, spectacol de umor, parada modei, interpreţi de folclor, dansul majoretelor, concurs de cultură generală şi bună dispoziţie. Pe lângă directorii celor două licee – Al. Dorel Coc şi Dorina Chitul s-au implicat şi alte cadre didactice – membrii ai Astrei năsăudene: dir. adj. Steluţa Vâju, dir. educativ Daniela Chira – secretarul Desp. năsăudean, Paula Burdeţi, Cristina Zagrai, Ioana şi Cristi Mîti – de la Colegiu şi Alina Bondane, Alis Seni, Ecaterina Raţiu, Narcisa Cira, Valeria Filipaş ş.a. îndrumaţi de dir. educ. Mariana Romocea. O socializare firească finaliza prin concluziile ei un nou program de competiţie şi întrecere viitoare.

30 V O implicare lăudabilă au avut astriştii oraşului Năsăud în susţinerea Festivalului coral de muzică sacră „Tudor Jarda” ediţia a III-a, găzduit în Catedrala din centrul oraşului – pr. Lucian Greab şi la care şi-au prezentat calităţile vocale formaţiile corale din Şomcuta Mare (Maramureş) „Glasul Chioarului” – prof. Iustin Podăleanu; „Bucovina” din Câmpulung – prof. Emil Forfotă; Corala „Andrei Mureşanu” – prof. Cornel Pop şi corul „Anotimpuri” (Liceul de Muzică „Tudor Jarda”) – prof. Carolina Karoli, din Bistriţa; Corul „Deisis” din Năsăud - prof. Cornel Pop şi Asociaţia corală „Giussepe Zelioli” din oraşul italian Mandello del Lario, dirijor Michele Brena. Principalul organizator a fost primarul oraşului ing. D-tru Mureşan, membru fondator al Astrei năsăudene, secondat îndeaproape de viceprimarul Ovidiu Maghiar şi personalul Primăriei. În corul „Deisis” activează şi astriştii Romulus Berceni, dr. Gh. Pleş, Livia Gavrilaş, Livia Pleş, Gh. Dohotar, Ghiocel Coasă, Ioan Seni ş.a. Centrul Judeţean de Cultură prin directorul său, prof. Nicolae Gălăţan a susţinut cu reală solicitudine această manifestare, implicându-i şi pe artiştii bistriţeni, mezzosoprana Alexandra Hordoan, baritonul Horaţiu Ruşti şi pianistul Lucian Duşa.

Realizat de prof. Daniela Chira (Coleg. N. „G. Coşbuc”) – secretar al D. Năsăud Astra

Prof. Ioanela Alis Seni – C. Astra Gr. Şc. Economic Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5