Întrebări creştine

Despre o broşură acelor rătăciţi, care refuză dogma TRINITĂŢII şi neagă dumnezeirea lui IISUS HRISTOS

(16)

Ne vom mai opri la un fapt uimitor, care atestă şi el dumnezeirea lui HRISTOS: puterea de a şti gândurile oamenilor şi cele mai ascunse ale sufletului lor, ca Cel ce l-a creat pe om. Personalitatea Sa uriasă, ascunsă sub smeritul trup omenesc a produs o impresie covârşitoare dintru început asupra ucenicilor Săi şi produce şi azi. Cu uimire îi zice Filip lui Natanael:”Am aflat pe Acela despre care au scris Moise în lege şi proorocii, pe IISUS…”. Natanael se înspăimântă când IISUS îi spune toate tainele sufletului său şi apoi: ”Mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub smochin”. Aceasta era o taină straşnic păzită, o parolă a celor ce erau zeloţi (luptând armat contra romanilor). Natanael izbucneşte:

„Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!Tu eşti regele lui Israel.”(In.1.48-49)

Când este coborât neputinciosul prin acoperiş de către prietenii lui, Mântuitorul îi iartă păcatele şi cunoaşte că cei de faţă sunt uimiţi şi înspăimântaţi, fiindcă aşa ceva poate face doar Dumnezeu.Sar eise tem să creadă şi îi dojeneşte:”Pentru ce cugetaţi cele rele în inimile voastre?” Iar cuvântului său dumnezeiesc, nimeni nu-i poate sta împotrivă. Aşa este atunci când le arată că au făcut din legea sabatului o spaimă, o piatră de poticnire sau când îi întind curse(„Să plătim sau sănu plătim dajdie Cezarului?”)-încât potrivnicii se duc năuci şi nemaiîndrăznind de atunci să-l mai întrebe ceva ca să-L prindă în cuvânt.

Din comentariile Sfântului Ioan Gură de Aur şi ale Sf.Chiril al Alexandriei la „SfântaEvanghelie cea cea după Ioan”, am înţeles grija, răbdarea uluitoare şi dragostea pe care a arătat-o totdeauna ascultătorilor Săi chiar când aceştia erau cei mai înrăiţi duşmani.

Har, milă şi pace de la Domnul IISUS dv. şi iubiţilor noştri cititori.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5