ISU B-N, locul 11 pe ţară după numărul de intervenţii din 2014

În Sala Mare a Palatului Administrativ din municipiul Bistriţa au avut loc două pertinente evaluări, respectiv „Evaluarea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud în anul 2014” şi „Evaluarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud în aul 2014”.
La aceste momente importante pentru activitatea celor două unităţi deosebite, necesare şi importante pentru viaţa cetăţenilor, au participat prefectul judeţului Ioan Ţintean, preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă B-N, subprefectul Ovidiu Frenţ, preşedintele CJ BN – Radu Moldovan, vicepreşedinte Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă BN, lt.col.dr.ing. Constantin Florea – vicepreşedinte a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi comandantul ISU „Bistriţa” al judeţului BN, gen.brigadă Ovidiu Liviu Uifăleanu, cdt. Brigăzii 81 Mecanizată şi a Garnizoanei Bistriţa, comandanţii unităţilor din cadrul garnizoanei, directorii de la unităţile descentralizate, mass-media, invitaţi.
Subprefectul Ovidiu Frenţ a prezentat situaţia privind activitatea desfăşurată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, inclusiv ordinele prefectului emise în 2014.
Preşedintele CJ BN a apreciat activitatea ISU „Bistriţa” ca fiind una foarte bună şi l-a felicitat pe lt.col.dr.ing. C-tin Florea, precizând că va sprijini ISU pentru dotarea cu mijloace moderne, iar prognoza meteorologică din partea de NV a Transilvaniei trebuie să fie mai precisă, să nu ducă în eroare pe cei de la Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
S-a reuşit pregătirea unui spaţiu cu paturi, saltele, pături pentru situaţii extreme şi se vor monitoriza permanent avertizările meteo şi seismice.
Lt.col.dr.ing.Constantin Florea, comandantul ISU „Bistriţa” a prezentat Bilanţul activităţii ISU în anul 2014, în deschidere un clip de prezentare, apoi activitatea depusă în anul 2014, din care spicuim:
Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei în anul 2014 şi care a mobilizat resursele umane, materiale şi financiare avute la dispoziţie, a fost asigurarea în zona de competenţă, în mod unitar şi profesionist, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale pe timpul producerii unor incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau a altor situaţii de urgenţă, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei.
S-au executat un număr de 1116 controale de prevenire astfel: 150 la localităţi; 449 la instituţii; 417 la operatori economici; 95 la investiţii; 3 la construcţii hidrotehnice; 2 la obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
În anul 2014 au fost executate 2060 de activităţi de informare preventivă (cu 12,6%mai mult decât în anul 2013.
Pe parcursul anului 2014, în zona de competenţă a I.S.U. „Bistriţa” al judeţului Bistriţa - Năsăud s-au înregistrat 9290 situaţii de urgenţă ( o creştere cu 7,09% faţă de 8675 situaţii de urgenţă produse în anul 2013, cu 24,71% faţă de 7449 în 2012, cu 89,47% faţă de 4903 în 2011 şi cu 133,71% faţă de 3975 în 2010), dintre care: 217 incendii; 8552 ajutor medical de urgenţă; 105 descarcerare; 100 incendii de vegetaţie şi altele; 53 asistenţa persoanelor; 92 alte situaţii de urgenţă; 171 protecţia comunităţilor; 270 deplasări fără intervenţie, alerte false, întoarse din drum şi asigurări/supravegheri.
Se constată o scădere a numărului de incendii cu 3,98% faţă de 2013, 16,85 % faţă de 2012, o scădere cu 17,49 faţă de 2011, şi o creştere cu 11,85% faţă de 2010.
Principale cauze probabile ale incendiilor pe anul 2014 sunt: instalaţii electrice defecte sau improvizate 30 %; coş de fum defect sau necurăţat 23%; mijloace de încălzire defecte, improvizate 13%; foc deschis 9%; fumatul 8%.
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a acordat sprijin financiar inspectoratului conform prevederilor art. 19, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului României nr. 88 din 30.08.2001, act normativ potrivit căruia “Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare şi a cheltuielilor Inspectoratului General şi structurilor din subordinea acestuia se asigură din bugetele locale şi de la bugetul de stat”.
S-a menţinut o colaborare eficientă cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud şicu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bistriţa-Năsăud.
S-a cooperat şi conlucrat fructuos cu unităţile militare din garnizoana Bistriţa, precum şi cu toate celelalte instituţii judeţene cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului a răspuns unui număr de 1332 solicitări de informare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public şi ale HGR nr. 123/2003.
S-a precizat faptul că unii şomeri au refzat să devină COŞARI, cu toate că a fost înfiinţat cursul de formare.
Comandantul ISU “Bistriţa” a mulţumit mass-mediei pentru modul de prezentare a activităţii unităţii.
Au fost prezentate obiectivele şi priorităţile ISU în 2015: Perfecţionarea continuă a personalului pentru îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor încredinţate; Creşterea şi eficientizarea activităţii de prevenire; Asigurarea condiţiilor optime de muncă şi logistică pentru îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor; Asigurarea unui management adecvat al situaţiilor de urgenţă la nivel local, creşterea responsabilităţii primarului în managementul situaţiilor de urgenţă, crearea unei mentalităţi adecvate la nivelul comunităţilor locale pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri specifice; Implicarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în informarea preventivă a populaţiei și continuarea procesului de creșterea capacității de intervenției a acestora; Menținerea climatului de încredere în instituţie; Aplicarea Strategiei de prevenire şi combatere a corupţiei în cadrul inspectoratului; Continuarea modernizării reţelelor de comunicaţii pentru a se reduce timpul necesar alertării gărzilor de intervenţie şi a timpului de răspuns; Finalizarea documentelor de preluare a Gărzii de Intervenţie Beclean şi a Gărzii de Intervenţie Prundu-Bârgăului; Continuarea lucrărilor la baza de pregătire; Finalizarea proiectului cu fonduri europene pentru îmbunătățirea bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență pentru dotarea inspectoratului cu o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi; Continuarea demersurilor pentru înființarea unei subunităţi în zona de câmpie a judeţului; Achiziţionarea unor autospeciale cu sprijinul Consiliului Judeţean; Participarea la programul rabla 2015 cu sprijinul MAI; Aprobarea investiţiei de supraînălţare beci din incinta inspectoratului; Operaţionalizarea centrelor de coordonare şi conducere a intervenţiei şi finalizarea Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă.
În finalul activităţii, prefectul Ioan Ţintean a precizat: “Să ne raliem şi să abordăm serios problemele de protecţie a populaţiei şi salvare în caz de urgenţă.
ISU “Bistriţa” a acţionat foarte bine pe latura preventivă, cât şi pe latura operaţională, la intervenţii, colaborând foarte bine cu Poliţia, Jandarmeria să fie prezent şi în şcolile din judeţ, alături de Poliţie şi Jandarmerie.
Felicităm ISU “Bistriţa”, pe toţi ofiţerii, subofiţerii şi colegii din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă BN”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5