La clopoţel nou, legi noi

35 de săptămâni de şcoală

Anul şcolar 2009-2010 însumează 35 de săptămâni de şcoală (173 de zile lucrătoare), în două semestre:

- semestrul I (luni, 14 septembrie 2009 - vineri, 29 ianuarie 2010), întrerupt de vacanţa de iarnă (sâmbătă, 19 decembrie 2009 - duminică, 3 ianuarie 2010)

- semestrul II (luni, 8 februarie 2010 - vineri, 11 iunie 2010)

În primul semestru, în perioada 2 - 9 noiembrie 2009, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă, iar în intervalul 30 ianuarie - 7 februarie 2010 este programată vacanţa intersemestrială.

Cursurile semestrului al II-lea vor începe luni, 8 februarie 2010 şi vor dura până vineri, 11 iunie 2010. De sâmbătă, 3 aprilie şi până duminică, 11 aprilie 2010, elevii vor fi în vacanţa de primăvară. Vacanţa de vară va începe sâmbătă, 12 iunie şi se va termina duminică, 12 septembrie 2010.

Prin derogare au fost stabilite următoarele excepţii:

1) pentru clasa a IX-a de liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 săptămâni de cursuri şi 3 de stagii de pregătire practică, potrivit planurilor-cadru.

2) pentru clasa a X-a de la şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XIII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este de 36 săptămâni (178 de zile lucrătoare). A 36-a săptămână prevăzută de planul cadru va fi alocată instruirii practice pentru dobândirea experienţei în condiţii reale de muncă. Orele prevăzute pentru această săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de prevederile contractului/convenţiei de colaborare cu paretenerii sociali.

3) pentru clasa a XI-a - anul de completare şi pentru învăţământul special - clasele a IX-XI, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, totalizând 183 de zile. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, sunt săptămâni de practică.

4) pentru învăţământul postliceal (şcoala postliceală şi şcoala de maiştri) durata cursurilor este stabilită prin planurile de învăţământ în vigoare.

În semestrul I, tezele se vor susţine, de regulă, până la data de 18 decembrie 2009, iar în semestrul al II-lea până la data de 14 mai 2010.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba la cererea conducerii şcolilor, modificări ale structurii anului şcolar.

Aprobarea modificării structurii anului şcolar se acordă în condiţiile asigurării numărului de 173 de zile de cursuri, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire.

Calendarul examenului naţional de bacalaureat, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a, se aprobă prin ordine distincte fr ministru.

Bacalaureatul cu reguli schimbate

Bacalaureatul se va schimba începând cu anul şcolar 2009-2010. Astfel, absolvenţii claselor a 12-a vor susţine trei probe scrise şi două probe orale, în timpul anului. Bacalaureatul va avea trei probe, potrivit Legii educaţiei pentru care Guvernul îşi va asuma răspunderea. Dintre cele trei probe, una este obligatorie - cea de limba română-, iar una dintre celelalte două probe va fi opţională, în funcţie de profilul liceului. Examenul de bacalaureat are în prezent patru probe scrise şi două orale. Premierul a anunţat că susţine această "formulă simplificată a bacalaureatului, care măsoară competenţe şi mai puţin aspecte cantitative".

Fără teze unice din anul şcolar 2009 - 2010

Tezele cu subiect unic, pe care elevii claselor a VII-a şi a VIII-a le-au susţinut până acum, vor fi eliminate şi vor fi înlocuite cu un test de tip internaţional. Ministrul Educaţiei a specificat că a luat în seamă părerile dascălilor, marea majoritate dintre ei declarându-se împotriva tezelor unice. Adriana Pană, secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar, a precizat că nota la examen va fi compusă 50% din media celor patru ani de studiu, 25% din notele obţinute la teza cu subiect unic din clasa a VII-a şi 25% din nota obţinută de elev la testul internaţional.

Mere pentru şcolari

Elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat vor primi gratuit mere, în anul şcolar 2009-2010, în valoare de circa 12 milioane de euro. Acest program de încurajare a consumului de fructe în şcoli este implementat de către Consiliul Uniunii Europene, începând cu anul şcolar 2009 - 2010 şi va dura până în anul 2013. Ministerul Agriculturii are în procedură de avizare interministerială un proiect de Ordonanţă de Guvern pentru acest program, prin care în anul şcolar 2009 - 2010, pentru o perioadă de maxim 100 de zile de şcolarizare, se vor acorda gratuit mere elevilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, în limita unei valori zilnice de 0,30 lei/elev.

Dragi elevi,

Stimaţi părinţi,

Stimaţi colegi,

Pentru noi toţi, ziua de la mijlocul lunii septembrie, este o zi aparte, este o zi care ne dă fiori şi emoţii. Le trăim ca actuali sau foşti elevi, ca părinţi sau bunici. Este, prin tradiţie, ziua începerii anului şcolar.

Anul şcolar 2009 - 2010 debutează sub semnul unor schimbări majore în sistemul de învăţământ. Reformarea acestuia are scopul de a-l integra cât mai bine în contextul european, de a oferi tinerei generaţii şansa unui învăţământ de calitate, flexibil, care să permită mobilitatea forţei de muncă şi inserţia socială a absolvenţilor, atât în spaţiul românesc, cât şi în cel extern.

Dragi elevi,

Şcoala este aceea care poate crea cel mai bine deprinderi de muncă ordonată, poate dezvolta înclinaţiile native şi dobândite, poate cultiva utilul şi frumosul şi poate da încredere în capacităţile intelectuale şi de voinţă. Să aveţi convingerea că şcoala vă pregăteşte pentru viaţă, punând în valoare întregul vostru potenţial intelectual şi afectiv. Să conştientizaţi că fiinţa umană, fără educaţie, este sortită izolării şi anonimatului, în vreme ce omul educat are şansa devenirii, a transformării, a integrării în social. Şi când vă e mai greu, să reflectaţi la cuvintele lui Aristotel, care spunea că „rădăcinile învăţăturii sunt amare, dar roadele sunt dulci".

Vă salut pe fiecare în parte şi, mai ales, pe „boboci"!

Vă urez un an de deplin succes, spre bucuria părinţilor şi a dascălilor voştri!

Stimaţi colegi,

Dacă viitorul imediat este în mâinile politicienilor, adevăratul viitor se află în mâinile educatorilor, a acelora care, după cum spunea Comenius, „au cea mai minunată îndeletnicire din lume". Şi asta pentru că, în spatele fiecărui om, bogat sau sărac, celebru sau nu, se află un dascăl

Profesia de dascăl (învăţător sau profesor) are un statut aparte. Dascălul este instructor, este mediator, este autoritate instituţională, este confesor şi protector al celor mai slabi, este consilier şi terapeut, este lider de opinie ştiinţifică, este manager profesionalizat al colectivităţilor de elevi. Este mult mai uşor să fii un foarte bun specialist în orice domeniu, decât să-i înveţi pe alţii ce ştii şi, mai ales, să faci din ei oameni.

Cine ar trebui să fie dascăl? Un om cu har şi vocaţie, un model de succes în viaţă. Şi asta pentru ca elevii să se uite la el cu nespusă admiraţie, să-l creadă în tot ceea ce spune, în ştiinţa pe care le-o transmite, în judecăţile de valoare pe care le emite. Pentru ca părinţii să-l respecte şi pentru ca el să-şi găsească în comunitate locul pe care îl merită. Nici o alta profesie nu necesita atât de multe calităţi. Acesta este motivul pentru care noul pachet legislativ introduce anul de mentorat, astfel încât, numai cine îndeplineşte aceste calităţi, să poată deveni dascăl.

Numai aşa este posibil ca educaţia să fie repusă în drepturile sale fireşti, dascălilor să li se acorde cinstea şi locul ce li se cuvin, instituţiile educaţiei şi şcoala să fie respectate, să se materializeze convingerea că intrarea României în societatea cunoaşterii nu se poate face decât prin educaţie.

Vă doresc un an şcolar îmbelşugat în realizări, afirmare profesională, sănătate şi satisfacţii în nobila profesie de dascăl!

Stimaţi părinţi,

Noua abordare a învăţământului românesc presupune implicarea accentuată a părinţilor şi a comunităţii în viaţa şcolară. Prin urmare, vă invit să fiţi parteneri ai şcolii în adevăratul înţeles al cuvântului. Convingerea noastră că aceasta este o condiţie sine qua non a asigurării unei educaţii de calitate este certificată de parteneriatul încheiat între MECI şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, de faptul că aceasta face parte din echipa de dialog social a MECI, de faptul că dumneavoastră aţi făcut parte, prin reprezentanţi, din echipa care a elaborat noul pachet legislativ, că vă veţi desemna reprezentanţi care să intre în componenţa Consiliilor de administraţie ale tuturor şcolilor.

Vă invit să daţi dovadă de interes faţă de realităţile şcolii, de colaborare şi încredere în cei care s-au dedicat formării copiilor dumneavoastră. Conlucrarea onestă cu dascălii şi conducerea unităţii şcolare nu pot influenţa decât pozitiv actul de instrucţie şi educaţie.

Vă doresc tuturor, în această zi de sfântă sărbătoare creştinească, un an şcolar plin de bucurii şi satisfacţii!

Adriana Doina PANĂ,

Secretar de Stat in Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5