Structura anului şcolar 2009 - 2010

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a stabilit structura anului şcolar 2009-2010. Dintr-un comunicat remis redacţiei aflăm că cursurile vor începe luni, 14 septembrie 2009 şi se vor încheia, vineri, 11 iunie 2010, însumând 35 de săptămâni de şcoală (173 de zile lucrătoare). Anul şcolar 2009 - 2010 este structurat în două semestre, după cum urmează: semestrul I (luni, 14 septembrie 2009 - vineri, 29 ianuarie 2010), întrerupt de vacanţa de iarnă (sâmbătă, 19 decembrie 2009 - duminică, 3 ianuarie 2010) şi semestrul II (luni, 8 februarie 2010 - vineri, 11 iunie 2010). În primul semestru, în perioada 2 - 9 noiembrie 2009, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă, iar în intervalul 30 ianuarie - 7 februarie 2010 este programată vacanţa intersemestrială. Cursurile semestrului al II-lea vor începe luni, 8 februarie 2010 şi vor dura până vineri, 11 iunie 2010. De sâmbătă, 3 aprilie şi până duminică, 11 aprilie 2010, elevii vor fi în vacanţa de primăvară. Vacanţa de vară va începe sâmbătă, 12 iunie şi se va termina duminică, 12 septembrie 2010. Pentru clasa a IX-a de liceu, filiera tehnologică, învăţământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 săptămâni de cursuri şi 3 de stagii de pregătire practică, potrivit planurilor-cadru. Pentru clasa a X-a de la şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XIII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este de 36 săptămâni (178 de zile lucrătoare). A 36-a săptămână prevăzută de planul cadru va fi alocată instruirii practice pentru dobândirea experienţei în condiţii reale de muncă. Orele prevăzute pentru această săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de prevederile contractului/convenţiei de colaborare cu paretenerii sociali. Pentru clasa a XI-a - anul de completare şi pentru învăţământul special - clasele a IX-XI, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, totalizând 183 de zile. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, sunt săptămâni de practică. Pentru învăţământul postliceal (şcoala postliceală şi şcoala de maiştri) durata cursurilor este stabilită prin planurile de învăţământ în vigoare. În semestrul I, tezele se vor susţine, de regulă, până la data de 18 decembrie 2009, iar în semestrul al II-lea până la data de 14 mai 2010. În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba la cererea conducerii şcolilor, modificări ale structurii anului şcolar. Aprobarea modificării structurii anului şcolar se acordă în condiţiile asigurării numărului de 173 de zile de cursuri, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire.

Calendarul examenului naţional de bacalaureat, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a, se aprobă prin ordine distincte de ministru.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5