Limba română, comoara sufletului nostru

,,A vorbi despre limba română  este ca o duminică’’, spunea poetul Nichita Stănescu. Frumuseţea ei este asemenea straielor de sărbătoare pe care le îmbracă ţăranii la vreme de mare sfinţenie.Ea însăşi este metafora existenţei acestui popor plămădit într-un spaţiu binecuvântat de Dumnezeu. Limpede ca lacrima şi dulce ca mierea, ea este comoara sufletului nostru plin de doruri şi însetat de frumuseţi eterne. Prin grai, poporul nostru a rezistat şi s-a  călit.

Ca trestia ne-am îndoit în vânt şi nu ne-am rupt, spunea Alexandru Vlahuţă, pentru că limba şi credinţa ne-au fost pavăză şi altar. Cel care şi-a exprimat atât de simplu, atât de curat simţămintele sale faţă de limba pe care o vorbim, a fost şi a rămas pentru totdeauna poetul George Coşbuc prin poezia ,, Graiul neamului’’ : ,, Dacă-n vreme tulburată/ Nu ne-am dat noi graiul ţării/ Azi în ziua deşteptării/ Cum să-l dăm ?’’ Despre partea veşniciei noastre, cum este numită limba, Mihai Eminescu spune atât de plastic în versurile sale : ,, Văd poeţi ce-au scris o limbă ca un fagure de miere’’.

Testamentul lui Enăchiţă Văcărescu rămâne mereu actual pentru toţi trăitorii de pe aceste meleaguri : ,,Urmaşilor mei Văcăreşti/ Las vouă moştenire/Creşterea limbei româneşti / Şi-a patriei cinstire’’, iar Alexei Mateevici ne convinge şi mai mult de acest lucru : ,,Limba noastră-i o comoară/În adâncuri înfundată,/ Un şirag de piatră rară/ Pe moşie revărsată...

Tulburător de frumos este  poemul lui Grigore Vieru : ,,În aceeaşi limbă/ Toată lumea plânge,/În aceeaşi limbă/ Râde un pământ,/ Ci doar în limba ta/ Durerea poţi s-o mângâi,/ Iar bucuria/ S-o preschimbi în cânt,/ În limba ta ţi-i dor de mama/ Şi vinul e mai vin,/Şi prânzul e mai prânz./ Şi doar în limba ta/ Poţi râde singur/ Şi doar în limba ta/ Te poţi opri din plâns/ Iar când nu poţi plânge şi nici râde/ Când nu poţi mângâia/ Şi nici cânta/ Cu al tău cânt/Cu cerul tău în faţă/ Tu taci atuncea,/ Tot în limba ta’’. Şi exemplele ar putea continua, dar frumuseţea limbii române o întâlnim în vorbirea noastră de fiecare zi.

Nevoit să-şi exprime diversele stări afective, românul a apelat la ,,traista cu vorbe’’, dând valoare simbolică unor expresii care sunt astăzi adevărate sclipiri diamantine. Create printr-o strălucită sinteză în care înţelepciunea se îmbină armonios cu simţul umorului, dar şi cu tonul ironic al diverselor situaţii, multe expresii au devenit cele mai izbutite metafore în care se oglindeşte ,,geniul’’ şi frumuseţea limbii române.

Proverbele, zicătorile, snoavele, ghicitorile, cântecele populare şi cele culte sunt oglinda fidelă a modului de a gândi şi simţi al poporului nostru . Ele atestă minunatele sale calităţi : înţelepciune, hărnicie, demnitate şi bunătate. Iată câteva exemple : ,,Norocul, câteodată ne caută pe noi, iar înţelepciunea trebuie căutată de noi ca pe o comoară’’, ,,Cine bate la poarta altuia, o să bată şi altul la poarta lui’’.

Câtă frumuseţe spirituală exprimă aceste cuvinte şi ce mândru este poporul român că s-a născut pe aceste meleaguri .Simplitatea construcţiei este suplinită de bogăţia de sensuri pe care omul de rând o foloseşte cu tâlc, atunci când consideră că e nevoie. Unele expresii ne sunt foarte familiare, iar altele necesită însă o pătrundere mai atentă asupra sensului lor figurat. Cele care denumesc părţi ale corpului omenesc sunt mai apropiate de limbajul nostru obişnuit: ,,i se rupe inima’’ - durere foarte mare pentru cineva sau ceva, ,,a-şi muşca degetele’’- a se necăji foarte tare, ,,mână de fier’’- om foarte energic, ,,maţe pestriţe’’ - foarte zgârcit, ,,cu sufletul la gură’’ - la capătul puterilor, ,,a se culca pe-o ureche’’- a fi total indiferent.

Trăitor fiind pe meleagurile lui George Coşbuc şi Liviu Rebreanu, nu pot să nu spun cât de frumos este graiul năsăudean pe care îl folosim în fiecare zi, dar mai ales cel exprimat în cântecele populare ale Valeriei Peter Predescu sau Ciprian Pomohaci. Mult e dulce şi frumoasă/ Limba ce-o vorbim/ Altă limbă-armonioasă/ Ca ea nu găsim’’ (Gh. Sion )

 

 

Comentarii

31/08/22 16:05
Iuliu

Motto:
"Limba noastra-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care o plâng şi care o cântă
Pe la vatra lor ţăranii."
(Alexei Mateevici -Limba noastră –)
Marele scriitor LIVIU REBREANU in Discursul de receptie la Academia Romana, intitulat "LAUDĂ ŢĂRANULUI ROMÂN", rostit la 29 mai 1940, făcea un elogiu inclusiv limbii române, astfel:
"O caracteristică tot atât de importantă a unui neam, ca şi comunitatea de sânge, este limba. La noi şi aceasta e opera ţăranului. Limba românească e o limbă ţărănească. Farmecul şi expresivitatea specifică le-a căpătat dela făuritorul ei originar, care a fost ţăranul. Toată desvoltarea ei, până în timpurile mai nouă, se datoreşte ţăranului, singurul care a vorbit-o totdeauna. Limbile prea cultivate, ajunse la completă maturitate, devin rigide, abstractizante, mecanice. Pierzând sau dispreţuind contactul direct cu poporul, în cele din urmă îmbătrânesc, se artificializează, ajung a fi organisme moarte — limba latină, greacă, ebraică… Limba noastră, cultivată numai de ţărani, în legătură continuă cu pământul şi cu lumea concretă, a păstrat expresia imagică şi naivă a omului simplu, o prospeţime pitorească şi colorată, ritmul vieţii mişcătoare. Limba aceasta, ca toate operele ţărăneşti, e conservatoare şi-şi apără cu îndărătnicie conformaţia, rămânând refractară încercărilor de violentare. Neologismele, în afară de cele de specialitate cu circulaţie numai în anume sfere, se generalizează anevoie şi abia după ce suferă transformările noţionale şi formale potrivite cu spiritul ei."
Din păcate, astăzi , mai mult ca niciodată , limba română este invadată de neologisme, unele fără nici o noimă. Spre exemplu, englezescul "hub" este folosit excesiv in locul cuvântului neaoş românesc "centru". Sau, si mai supărătorul "draft" a luat locul unui grup de cuvinte româneşti care definesc acelasi lucru precum schiţă, ciornă, plan. Si exemplele ar putea continua.
Dar asta nu e totul. Spre exemplu, Mircea Geoană a devenit notoriu prin folosirea gresită a adverbului "decât". Iată câteva mostre: „Bugetul acesta este decât o bază pentru un program anti-criză”; „Eu decât ocup locul ăsta o perioadă şi apoi vine altcineva” spune acelasi Geaonă in calitate de candidat prezidenţial al Partidului Social Democrat, in campania electorală din anul 2009, pentru ca, un an mai târziu, pe blogul său un mesaj video începea astfel: „Aşa este viaţa, de la agonie la extaz, şi invers, sper, este decât o secundă”.
Asasinarea limbii române se produce aproape continuu prin tot felul de gafe gramaticale – "ca şi" în loc de "ca" şi la fel de răspânditul "care" în loc de "pe care".
De asemenea, numeralul cardinal "doisprezece" se foloseşte potrivit normelor gramaticale numai atunci când însoţeşte substantive de genul masculin. Pentru substantive de genul feminin sau neutru, regulile limbii române ne obligă să folosim forma de numeral cardinal „douăsprezece”. Desi regulile sunt clare, auzim adesea chiar la oamenii din mass-media, mai cu seamă în exprimarea orală exprimări gresite precum: „Doisprezece maşini au rămas blocate sub nămeţi”, sau "Am elaborat un pla de măsuri in doisprezece puncte."
De aceea, trebuie salutată intentia Ministerului Educatiei ca la Bacalaureatul din anul 2027 Limba română să fie un examen separat, care să includă și partea de gramatică.

31/08/22 21:12
Rus Augustin

DOMNULE PROFESOR MIRCEA DAROȘI,
Avem o „comoară” - limba română, ce dăinuie într-o insulă bântuită de furtuni, care nu au reușit să o disloce de aici, și nici nu o să reușească, pentru că ... „tot ce-i românesc, nu piere, și nici nu va pieri !”.

08/09/22 09:19
George Carp

,,care nu au reușit să o disloce de aici...” Cum vă exprimați domnule profesor Rus?

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5