Liviu Rebreanu – creator de destine: medalion aniversar

Dumitru Mircea

Săptămâna uşilor deschise care s-a desfăşurat la Biblioteca Publică "L. Rebreanu" din capitala Republicii Moldova prilejuită de împlinirea a 5 ani de activitate, care a cuprins şi un moment festiv — celebrarea celor 127 de ani de la naşterea prozatorului cu renume mondial Liviu Rebreanu - nu a putut să nu fie întregit de un moment la fel de festiv, cum a fost prezentarea Medalionului aniversar.
După celebrarea oficială a numelui pe care îl poartă biblioteca, a urmat sărbătoarea dedicată cuvântului, creaţiei artistice, sub însemnul preamult sugestiv — Liviu Rebreanu: creator de destine! Şi-au dat concursul la această lucrare — pentru cuget şi suflet — elevii clasei a X-a "B", de la Liceul Teoretic "George Călinescu" sub îndrumarea doamnei Larisa Nedelciuc, profesoară de limba şi literatura română, grad didactic superior, Medalionul aniversar fiind deschis de eleva Irina Reu prin o frumoasă intervenţie poetică Iubire de Rebreanu. Desigur, fără o bună cunoaştere a vieţii şi a creaţiei renumitului scriitor nu putea fi realizat asemenea spectacol literar-artistic oferit oaspeţilor bibliotecii. O incursiune în itinerarul biografic şi de creaţie al prozatorului au realizat elevii Cristina Ţurcan şi Constantin Busuioc, intercalată pe parcurs de evoluările, pe alocuri excepţionale, ale liceenilor. Scriitorul a fost comparat, potrivit culmilor artistice pe care le-a atins în opera sa, cu un zeu, cu un munte. Înainte de a se derula evocările şi lecturile, a fost dată citirii poezia Muntele de către Eugen Ştunder. Şi dacă ni se pare tare spus a compara pe Liviu Rebreanu cu un zeu, cu un munte, să aflăm ce a spus însuşi romancierul: "Pentru mine arta — zic "artă" şi mă gândesc mereu numai la literatură — înseamnă creaţii de oameni şi de viaţă". Iată dar, pe urmele lui Tolstoi scritorul român ne oferă în opera sa personaje vii, credibile, mai credibile ca persoanele vii. În acest sens e semnificatv personajul literar Ion, pe care majoritatea cititorilor l-au luat drept om viu cu calităţile sale frumoase, dar şi cu metehnele şi cu destinul său, care s-a dovedit tragic. În comentariile lor elevii au numit romanul Ion Un poem epic, solemn ca un fluviu american, o capodoperă de măreţie liniştită. Acest mesaj a fost adus în faţa publicului de Mihaela Brânză. O altă liceeană a recitat versul Ion al pământului, după care să urmeze eseul intitulat Un destin dramatic actualizat prezentat de Dina Mereacre. Buna cunoaştere şi percepere a creaţiei lui Liviu Rebreanu a favorizat o stare emotivă deosebită revărsată în recital, expuneri şi comentarii, în interpretări de roluri, stare ce a trecut şi la public, realizându-se o atmosferă potrivită momentului festiv, aniversar. Elevii au înscenat fragmente din romaneele Ion, Pădurea Spânzuraţilor, Ciuleandra, Jar, în distribuţie — Elena Slobozeanu, Ernest Şveţ, Adrian Muntean, Eugen Ştunder, Mihai Rusu, Elizabet Sorbală, Nicoleta Miron. Un cuvânt inspirat, rostit de Daniel Ţurcan a însemnat comentariul Pădurea spânzuraţilor — un roman al iubirii şi lumii, i-a fost adus un omagiu eroului central — Apostol Bologa, prezentat de Doina Ionel.
Reflecţii metafizice despre eternitatea iubirii este încă un subiect desprins din scenariul spectacolului literar-artistic, inspirat de romanul Adam şi Eva. Pe o filă de Adam şi Eva s-a axat citirea expresivă în vers a tinerei Violeta Znacenii.
Indisutabil, nu se putea fără Ciuleandra - fără romanul Ciuleandra şi fără melodia Ciuleandra pe fundalul căreia s-au desfăşurat evocările, interpretările şi înscenările. În opinia realizatorilor Medalionului care corespunde întocmai cu viziunea romancierului, naraţiunea pshihologică Ciuleandra este o operă ce exprimă şi clarifică o taină sufletească mare — a iubirii până la crimă. S-a pretat la acest subiect destul de subtil poezia Ciuleandra, recitată de Mihaela Varzari.
În atmosfera artistică s-au înscris în mod firesc referirile la romanul Jar, prezentate de Elizabet Sorbală, cu menţionarea că această lucrare este romanul eşecului erotic, roman al romanului.
Medalionul aniversar a finalizat prin recital (poezia Rebreanu), prin un eseu Liviu Rebreanu ancorat în actualitate, poezia citită de Mihaela Brânză şi eseul expus de Ecaterina Caraulan, toate, gânduri, poezie, afirmaţii, întregind atmosfera de sărbătoare şi spiritualitate românească la biblioteca "Liviu Rebreanu" din Chişinău, precedând armonios expunerea măiestrită a scriitorului din Republica Moldova Vladimir Beşleagă, invitat special al Medalionullui şi al bibliotecii, care l-a numit pe Liviu Rebreanu "întemeitorul romanului românesc modern".
Prezentarea literar-artistică Liviu Rebreanu: creator de destine!- spectacol zămislit şi realizat sub inspirata îndrumare a doamnei profesoară Larisa Nedelciuc de la liceul "George Călinescu" a intrigat şi mişcat publicul, inclusiv pe profesorii de limba şi literatura română de la cursurile de formare de pe lângă Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în frunte cu şefa de catedră Ştefania Isac, care au apreciat efortul colegei lor şi au adus laude meritate liceenelor implicaţi în Medalion.
Astfel, sărbătoarea dublă, 5 ani de activitate a bibliotecii sub semnul recunoaşterii şi Aniversarea a 127 de ani de la naşterea celebrului scriitor român s-a încheat în spirit creativ, ales, solemn, de perpetuare a valorilor de netăgăduit ale neamului.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5