Loredana Zbînca, director CCD Bistriţa-Năsăud: Casa Corpului Didactic BN reprezintă o ofertă modernă şi flexibilă de pregătire

            O unitate reprezentativă în cadrul sistemului de învăţământ din România este Casa Corpului Didactic care reprezintă un etalon în perfecţionarea psihopedagogică a cadrelor didactice şi nu numai, un punct de reper pentru dezvoltarea profesională şi profesionistă a corpului didactic.

            În acest sens, ne-am adresat d-nei prof. drd. Loredana Anca Zbîncă, director Casa Corpului Didactic BN, absolventă a UBB din Cluj-Nmapoca în 2002, Facultatea de Filozofie, care se află la conducerea CCD BN din 2012, cu întrerupere de un an, fiind în concediu de maternitate, profesând meseria de dascăl la Liceul „Solomon Haliţă” din Sângeorz Băi, având lucrarea de doctorat intitulată „Deschiderea spre celălalt, ca paradigmă a comunicării dialogice”, cadrul didactic care a obţinut numeroase premii cu elevii la concursurile judeţene, naţionale şi olimpiadele şcolare, să ne precizeze care este rolul şi importanţa instituţiei pe care o conduce. Cu ochi iscoditori, dar cu o privire blajină şi cu o maturitate a vorbelor, s-a lăsat greu convinsă să fie intervievată, dând dovadă de o rară modestie.

Rep.: - Ne puteţi vorbi despre rolul şi semnificaţia Casei Corpului Didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar?

Loredana Anca Zbâncă: În calitate de organizator şi furnizor de programe de formare continuă, Casei Corpului Didactic îi revine rolul de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar. Putem vorbi astfel de o instituţie de perfecţionare psihopedagogică, metodică, ştiinţifică, cultural-educativă; de un centru de resurse, şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare.

Rep.: - Cum este privită în judeţul nostru necesitatea existenţei acestei instituţii?

L.A.Z.: - La nivel judeţean Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud reprezintă o ofertă modernă şi flexibilă de pregătire, care încearcă să susţină şi să dezvolte profesionalismul autentic al cadrelor didactice. Este privită ca un loc deschis spre inovaţie şi expertiză, accesibil tuturor cadrelor didactice, fiind oarecum epicentrul spre care converg şi dinspre care iradiază competenţa şi aspiraţia la excelenţă, imaginaţia şi creativitatea în acţiune, potenţialul individual şi eforturile devenirii personale. Cu toţii ne dorim ca această instituţie să fie un garant al calităţii dezvoltării profesionale a personalului didactic, să constituie cadrul propice schimbului de idei, informării şi documentării, din perspectiva direcţionării către o educaţie deschisă, flexibilă şi eficientă.

Rep.: - Enumeraţi câteva activităţi de perfecţionare a cadrelor didactice organizate de CCD BN şi în ce scop?

L.A.Z.: - De-a lungul anilor, CCD BN a iniţiat, organizat şi găzduit conferinţe şi dezbateri, stagii de formare în domeniul consilierii şi orientării şcolare, tehnologiei informatice, managementului educaţional, educaţiei de calitate, stagii modulare de formare în specialitate, activităţi de informare şi documentare metodică şi psihopedagogică, activităţi cultural-artistice. Echipa managerială a CCD BN şi întregul colectiv au proiectat şi coordonat programe de formare continuă care să sprijine atât cadrele didactice şi directorii de şcoală, cât şi personalul didactic auxiliar pentru a face faţă provocărilor prin care trece sistemul educaţional actual. Activităţile proiectate în acest an şcolar au ţinut cont de profesionalismul şi competenţa celor implicaţi, dar şi de angajarea tuturor factorilor educaţionali şi sociali. Printr-un dialog deschis şi permanent am încercat să oferim programe de formare continuă eficiente şi performante, pentru întregul personal din învăţământul preuniversitar din judeţul nostru. În acest sens, Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, în colaborare directă cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa, cât şi cu alti factori de educaţie şi cultură din judeţul nostru a derulat acţiuni care au promovat schimbul de experienţă şi ideile novatoare în domeniul educaţiei dintre care putem aminti: Festivalul Naţional al Şanselor tale; Dezvoltarea personală şi managementul timpului liber; Voluntariatul în educaţie; Tragediile istoriei. Holocaustul; Literatură şi spiritualitate;  Organizarea Galei profesorului debutat în colaborare cu Consiliul judeţean, ISJBN, UJSLI; Workshop internaţional în parteneriat cu Institutul de Ştiinte ale Educaţiei din Republica Moldova şi unităţi de invăţământ din Chişinău; Schimb de bune practici in cadrul parteneriatelor europene de concepere şi implementare proiecte cu Egymi Es Kollegium Budapest, Hungary şi cu Association of Hungarian Talent Support Organizations Budapest, Hungary; Proiecte educaţionale pe diferite teme în parteneriat cu unităţi din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.

Rep.: - Din punct de vedere psihopedagogic pot să dispară aceste instituţii, ele lucrând în mod compact şi organizat?

L.A.Z.: - Nu cred acest lucru, întrucât în ultimii ani dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, ca măsură de modernizare a învăţământului, a reprezentat o prioritate pentru M.E.N. şi, implicit, pentru Casele Corpului Didactic, ca centre de formare şi resurse educaţionale. Probabil nu foarte mulţi ştiu că în 8 octombrie 1986 print-un ordin de ministru s-a încercat desfiinţarea în mod abuziv a Caselor Corpului Didactic ceea ce a dus la pierderea experienţei colectivului instituţiei şi la blocarea accesului cadrelor didactice la baza de documentare, care nu a mai fost înnoită. Însă patru ani mai târziu, în 20 martie 1990, printr-un alt ordin de ministru Casele Corpului Didactic sunt reînfiinţate şi îşi reiau activitatea ca „instituţii judeţene de resurse, inovaţie şi expertiză, promotoare ale mişcării pentru reformă, centre de documentare şi informare, de perfecţionare şi dezvoltare”. Casa Corpului Didactic este până la urmă factorul principal în facilitarea şi susţinerea schimbării în învăţământul preuniversitar bistriţean, prin asigurarea unei îndrumări constante, sistematice şi coerente.

Rep.: - Vă mulţumesc şi vă dorim să rămâneţi mereu o instituţie reprezentativă pentru cadrele didactice, CCD având un mare rol în acest sens.

L.A.Z..: - Şi eu vă mulţumesc din suflet pentru tot ce faceţi în folosul învăţământului şi cadrelor didactice.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5