Nãsãud - Master Plan - Aquabis

În urma aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, conform Tratatului de Aderare, trebuie respectate directivele emise de Consiliul Europei care obligă România, printre altele, să extindă şi să modernizeze sistemele de alimentare cu apă şi canalizare.

În acest context, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile sprijină programul special pentru mediu pentru perioada 2007-2013, asigurând fondurile necesare elaborării Master Planului care reprezintă Strategia de dezvoltare a infrastructurii de apă şi canalizare a judeţului nostru, prin SC “Aquabis” SA Bistriţa. De aceea, toate localităţile judeţului au fost analizate şi cuprinse în această Strategie şi, funcţie de cerinţele Directivelor au fost stabilite soluţii tehnice care au condus la o evaluare a lucrărilor necesare pentru perioada 2008-2013 de 271.552.000 euro. Serviciile de infrastructură nou oferite sau îmbunătăţite vor încuraja şi creşterea economică în anumite zone.

Investiţiile cuprinse în Faza I (2008-2013) răspund cerinţelor Directivei Europene pentru tratarea apelor uzate şi Normativul Românesc şi se referă la aglomerări cu o populaţie mai mare de 10.000 locuitori (Bistriţa, Beclean, Năsăud şi Sângeorz-Băi) la care se vor racorda cât mai multe localităţi rurale din zonele respective.

Autorităţile locale şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile au stabilit o listă de 19 localităţi care fac parte din Faza I de investiţii, beneficiind de un buget total de 80.745.000 euro, având ca beneficiar o populaţie de peste 172.000 locuitori.

Aglomeraţia Năsăud înseamnă oraşul Năsăud şi comunele Salva, Telciu, Rebrişoara şi Feldru, localităţi în care se vor executa lucrările aferente fiecăruia, conform Master Planului.

În Oraşul Năsăud se au în vedere următoarele lucrări: reabilitări parţiale şi dotări de laborator la Staţia de tratare a apei de pe Rebra; reabilitarea rezervoarelor existente şi soluţii de optimizare a funcţionării sistemului de apă; înlocuirea unor porţiuni de reţea de apă; realizarea fazei la noua staţie de epurare de la Salva care va deservi oraşul Năsăud şi localitatea Salva în prima fază, iar în faza a doua Coşbuc, Telciu şi Rebrişoara; staţia de pompare ape uzate la Năsăud pentru pompare la noua staţie de epurare de la Salva.

Valoarea acestor lucrări depăşeşte 6,6 milioane euro şi vor asigura reducerea pierderilor, diminuarea costurilor de producţie şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de apă. Realizarea noii staţii de epurare va asigura epurarea apelor uzate colectate din Năsăud şi Salva în prima fază, apoi şi din alte localităţi din zona Sălăuţa şi Someşul Mare. Populaţia deservită de Staţia de tratare a apei de pe Rebra şi Staţia de epurare Salva numără 33.000 locuitori.

În comuna Salva - lucrările aferente sunt: reţea de transport de la Năsăud la Salva pentru asigurarea debitului; rezervor de serviciu pentru apa potabilă; extinderea reţelelor de apă; reţea nouă de canalizare, staţie de pompare ape uzate. Valoarea lucrărilor depăşeşte suma de 2,5 milioane euro.

În comuna Rebrişoara este necesară înlocuirea conductei de transport apă potabilă de la Staţia de tratare până la Năsăud. Valoarea lucrării este de aproximativ 3 milioane euro, dar va asigura furnizarea apei către cei peste 33.000 de locuitori.

În comuna Telciu – reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă potabilă, lucrări în valoare de peste 750.000 euro, dar care asigură servicii pentru peste 6.000 locuitori.

În comuna Feldru – extinderea reţelelor de alimentare cu apă; reţele de canalizare şi staţii de pompare ape uzate; staţie de epurare locală. Valoarea lucrărilor de circa 3,3 milioane euro, beneficiind o populaţie de peste 5.500 locuitori.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5