Năsăudenii ale căror acte de identitate sunt expirate, invitaţi să intre în legalitate

Cetăţenii oraşului Năsăud şi a comunelor arondate, ale căror acte de identitate sunt expirate sau urmează să expire, sunt invitaţi la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Năsăud, pentru a solicita un nou act de identitate.
„Cu cel mult 180 zile înainte de expirarea termenelor de valabilitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţa persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii cu amendă de la 40 la 80 lei”, precizează Gabriela Seica, şef SPCLEP Năsăud.
Pentru eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate este nevoie de o cerere, actul de identitate şi cartea de alegător; certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie dacă este cazul, original şi copie; hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz (original şi copie); certificatul de deces al soţului/soţiei, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie; certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; chitanţa reprezentând contravaloarea C.I.; timbrul fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.
Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
„În preambulul şi în ziua alegerilor prezidenţiale, SPCLEP Năsăud va avea un program de lucru prelungit. Astfel, sâmbătă, 1 noiembrie, programul va fi între orele 8-16, iar duminică, 2 noiembrie, între orele 8-21”, menţionează Gabriela Seica, şef serviciu.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]