"Norma anuală de venit”, corespunzătoare unei camere de închiriat, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, pentru anul 2021

AJFP Bistrita-Nasaud informează  contribuabilii  care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, că  în data de 13 mai 2022, ministrul antreprenoriatului și turismului a emis Ordinul nr.930 privind stabilirea nivelului normelor anuale de venit, pe categorii de localități, în funcție de amplasamentul locuinței, pentru anii 2021-2022.

Impozitul aferent veniturilor realizate din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între unu şi 5 camere inclusiv, în cursul unui an fiscal, se determină pe baza normei anuale de venit.

Prin articolul 2 din al ordinului mai sus menționat , pentru anul 2021, a fost stabilita norma de venit de 15.000 de lei/cameră/an pentru toate  localitățile, cu excepția  celor din Delta Dunării  și de pe litoralul Mării Negre.

Începând cu anul 2021, normele anuale de venit pot fi ajustate de contribuabili prin reducerea acestora cu 30%, în situația în care sunt îndeplinite cel puțin 3 dintre următoarele criterii:

a) inexistenţa mijloacelor de transport în comun rutiere sau feroviare;

         b) situarea locuinţei în mediul rural;

         c) materialele de construcţii din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele sunt altele decât beton sau cărămidă;

         d) lipsa cel puţin a uneia dintre următoarele utilităţi, de care beneficiază imobilele din care fac parte camerele închiriate prin racordare la reţeaua publică: apă, canalizare, energie electrică, gaz;

         e) grupul sanitar aferent camerei închiriate nu este pus în exclusivitate la dispoziţia turiştilor;

         f) suprafaţa camerei închiriate în scop turistic nu depăşeşte 15 mp.

         În cazul depăşirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiaşi an fiscal, determinarea venitului se efectuează pe baza normei anuale de venit pentru întregul an fiscal, iar începând cu anul fiscal următor, contribuabilii determina venitul net  în sistem real  pe baza datelor din contabilitate şi acestia au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală.

 În cazul începerii sau încetării închirierii în scop turistic, norma anuală de venit/norma anuală de venit ajustată, după caz, se reduce astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată.

 Pentru fiecare an fiscal, contribuabilii au obligatia să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare, al cărui model și conţinut a fost aprobat prin ordinul  preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.398/2021, astfel încât să permită identificarea și controlul, de către organul fiscal competent, a informațiilor  utilizate la completarea declarației unice  privind impozitul pe venit și contribuțiile  sociale datorate de persoane fizice.

Contribuabilii au obligaţia să completeze şi să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, formularul 212-Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Cap. I - Date privind veniturile realizate , prevazută la art.122 din Codul Fiscal.

 

        

Baza legală:

-Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 930/13.05.2022 privind stabilirea nivelului normelor anuale de venit, pe categorii de localități, în funcție de amplasamentul locuinței ,pentru anii 2021-2022

-Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare

-OPANAF nr.398/2021pentru aprobarea modelului, conţinutului şi modalităţii de gestionare a formularului "Fişa capacităţii de cazare"

 

 

 

          Dorina Sanda CICIOC      

           Sef administratiei,                                 Intocmit: Compartimentul Comunicare

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5