OMUL ȘI CARTEA

Floarea Pleș

În preajma împlinirii unei binecuvântate vârste, scriitorul Ioan Mititean, cronicarul vremurilor de azi, președintele Ligii Scriitorilor Români – filiala Năsăud, surprinde prin avalanșa scrierilor sale, sau mai bine spus, surprinde prin capacitatea și puterea de muncă, de documentare și creativitate, așezându-și ideile, gândurile, bucuriile, opiniile etc. în scrieri jurnalistice (cotidianul „Răsunetul” cel mai cuprinzător și citit ziar), în reviste și în cărți.
Pentru autor cartea este viață spirituală, este hrană sufletească, este izvor de bucurie și împliniri, este o vocație!
Ioan Mititean scrie continuu, nu-i scapă nimic din tot ceea ce vede și consideră că ar fi de interes pentru oameni.
Scrierile autorului în majoritate au caracter documentar îmbrăcate uneori în haina naturii și a amintirilor, stârnesc interes, curiozitate.
Scriitorul Ioan Mititean, până în prezent a scos de sub tipar 21 de volume, care fac parte din ciclul „În vârful peniței”, ultima carte fiind editată în 2016 „AMINTIRI DE PESTE RÂU”, sub genericul „Înapoi în Rai”.
Volumul a fost editat recent și vine ca o surpriză de încununare a frumuseții zilei de naștere a autorului - 01 februarie.
Cartea „Amintiri de peste râu” este minunată, de o sensibilitate enormă, în care autorul își mărturisește experiența de viață „stăpânit fiind de sentimentul trecerii vieții, fără posibilitate de întoarcere, sentimentul ireversibilului” - pag.7.
Oare la acest mod de gândire atât de real, ca cititor, poți să fi indiferent? Nu! Te poticnesc lacrimile și împins de curiozitate citești fiecare povestioară scrisă într-un mod original, izvorâte din întâmplări adevărate.
Nucleul scrierilor este țăranul român, cu sufletul lui bun, păstrător al credinței străbune și foarte înțelept.
Autorul mărturisește că a scris cartea pentru părinți și aduce un omagiu satului natal „loc în care am văzut lumina zilei și eu și părinții mei”.
Mai spune: „sunt recunoscător leagănului copilăriei mele. Energia satului și dragostea de carte a făcut posibil să încep școala în opinci și să-mi închei cariera în domeniul educației devenind cronicarul vremurilor de azi”.
Tocmai împins de acest sentiment își descrie viața începând cu părinții și familia în care s-a născut.
Scrie despre oamenii din sat (Lușca), despre preocupările, îndeletnicirile și hărnicia lor. Despre tradiții și obiceiuri, despre frumusețea portului și a expresiilor în vorbire, despre biserica din sat, despre școală, despre prăvălia din sat, despre starea familiilor cu bărbații plecați în război, pe front ș.a.m.d., toate cu lux de amănunte, de exemplu: „Unde ne sunt șezătorile”, „Casa Berii”, „Securiștii din nou prin sat”, „Dă-mi să mănânc, nu face cu degetul”, „Pălăria luată zălog” etc.
În prefața cărții - TIMP DE ACASĂ, directorul Cotidianului „Răsunetul”, Menuț Maximinian, un cunoscut om de cultură, un mare scriitor și poet, cu finețea și capacitatea de analiză cu care Dumnezeu l-a înzestrat, opinează asupra valorii cărții scriind: „Această carte despre Lușca este un loc de întâlnire a generațiilor, un spațiu a unor suflete generoase, pornite din vremuri imemorabile și poposite într-un spațiu de originalitate și tradiții, păstrate din generație în generație , un inepuizabil izvor de inspirație”.
Domnul Menuț Maximinian, într-o altă frază, asemenea unui strigăt de deșteptare a generațiilor de azi, scrie: „Țăranul are sufletul, sensibilitatea, spiritul creativ și dragostea pentru vatra strămoșească, iar noi avem datoria morală să păstrăm această avuție, să o valorificăm și să o sedimentăm în sufletele copiilor”.
O minunată concluzie a d-lui Menuț Maximinian, care apreciază în mod deosebit valoarea cărții – felicită autorul.
Ca trăsături ce individualizează pe scriitorul Ioan Mititean, în afara talentului și harului dat de Dumnezeu în ale scrisului, este munca pentru care pune mult suflet, munca alături de soție, amândoi fiind oameni ai condeiului, pricepuți și ambițioși. Apoi, modestia, un om fără răutate, fără invidie și fără ipocrizie.
Felicitări d-le Ioan Mititean, pentru hrana sufletească dăruită cititorilor prin apariția noii cărți, iar de ziua d-voastră, primiți cele mai calde urări de sănătate, bucurii și împliniri alături de cei dragi.
La mulți ani!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5