Care este statutul nostru de creștini în fața lui Dumnezeu?

Părintele prof. univ. dr. Stelian Tofană, la Parohia Buna Vestire din Bistrița, la invitația părintelui Florin Moldovan

Prof. Vasile Găurean

       În penultima Duminică a lunii noiembrie, cea care a precedat sărbătoarea ,,Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, credincioșii Parohiei bistrițene ,,Buna Vestire” (străzile Ghinzii și Jelnei) s-au bucurat, căci la Biserica lor s-a terminat seria planificată a lucrărilor de toamnă.

             În acest sens, prin purtarea de grijă a Părintelui Moldovan Florin, prin contribuțiile generoase ale creștinilor și altor sponsori, sfântul lăcaș are straiul exterior în forma sa definitivă, originală oarecum, chiar pentru urbea noastră. Acest ,,veșmânt” exterior ultim are și rolul de izolare, fiind format dintr-un strat de cărămidă specială cu tentă maronie, ce închide un spațiu cu aer, având același rol izolant și polistirenul extrudat aplicat pe zid. 

       Din același material maroniu, zidit, s-a construit structura iconostasului, tot după proiectele Părintelui Florin, iconostas care va putea fi îmbrăcat ulterior cu lemn, mozaic, aurit sau cu alte materiale, plus icoanele aferente în firide.

             Mulțumind lui Dumnezeu pentru cele realizate, Părintele Florin Moldovan a invitat cu această ocazie doi oaspeți de seamă: pe fratele domniei sale, tot Preot, de la Budacul de Sus și pe distinsul Părinte, Prof. Universitar, Dr. Stelian Tofană -unul din cei mai de seamă teologi români de azi.

      În cuvântul rostit după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, distinsul oaspete clujean și-a exprimat bucuria de a se afla iar în acest loc, în care a fost și anul trecut la aceeași dată a lui noiembrie, loc în care i-a plăcut totdeauna să vină, doar că Satana-Covid l-a împisdicat în cei doi ani pandemici. (Satul natal al Părintelui Profesor Stelian Tofană și al celor doi preoți Moldovan (Alexandru și Florin) este Budești, aflat doar la o aruncătură de buzdugan de Bistrița. Oameni minunați a putut da un astfel de sat, nu foarte mare, vechiul Budatellek !)

       În Cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, distinsul oaspete clujean a propus o temă de reflecție, potrivită perioadei în care ne aflăm, a așteptării Nașterii Mântuitorului, ,,căci noi suntem mereu contemporani cu aceste evenimente istorice ale Mântuirii noastre” a remarcat domnia sa.

       ,,Să procedăm la o verificare a statutului nostru de creștini în fața lui Dumnezeu și chiar a creștinătății, în care ne încadrăm”.

       Ca în orice așteptare a unei sărbători creștinești mari, ,,aceasta se face cu post, fiecare după puterile noastre, după trup, precum și în cealaltă latură, a sufletului, care ne impune să fim mai buni, mai milostivi, abținându-ne de la mânie, ceartă, supărări inutile, răutăți, privind la bucuria Sărbătorii ce are să vină.”

       ,,Cum sunt eu oare  înaintea lui Dumnezeu?” Iată o temă provocatoare de multe răspunsuri. Este drept să ne autointerogăm: Doamne, îți place cum sunt eu? Cum vorbesc, cum mă comport în familie, cu colegii de serviciu, cu cei aflați în suferințe?    Sunt bune site-urile pe care le caut pe internet și canalele de televiziune pe care le accesez și obiceiurile mele? Dacă IISUS ar ciocăni la poarta casei mele, am eu lucruri de care mi-ar fi rușine și m-aș grăbi să le ascund? De obicei suntem preocupați -noi și personalități din viața publică- să arătăm o imagine cât mai prestigioasă, impecabilă. Vedem Liicenii filosofi, care se dau de ceasul morții să-și facă faimă în fața lumii, jignind cele sfinte și uitând că Stăpânul Universului ne va cere  socoteală pentru găunoasele noastre preocupări.

             ,,Trebuie să știm -spunea distinsul Părinte clujean- că statutul nostru în veșnicie va depinde de ceea ce facem noi aici, pe pământ, între semeni. Necesar este să fim copii buni ai lui Dumnezeu”. Spre aceasta suntem chemați”. HRISTOS Domnul a venit să ne ridice la o altă viață, să îndumnezeiască umanitatea. ,,Căci noi -spunea Lustiger-Arhiepiscopul Parisului- nici nu ne trăim viața, ci așteptăm să trăim viața cea adevărată, viața veșnică”     Distinsul vorbitor al acelei Duminici frumoase a citat apoi din cap. 4.7 al Epistolei. Sf. Ap. Pavel către Galateni: ,,Așadar, nu mai ești rob, ci fiu, iar dacă ești fiu, ești și moștenitor prin darul lui Dumnezeu”.      ,,Dacă suntem moștenitori, ce moștenim de la Dumnezeu? -a survenit apoi succedanta interogație. ,,Moștenim Viața veșnică”,  împlinindu-ni-se în veacul ce va să vină, cea mai adâncă dorință, instinctuală, ce este sădită în ființa fiecărui muritor.

 

       Distinsul oaspete a propus să ne îmchipuim că ,,Tatăl ceresc, la fel ca orice tată dintre noi, vrea să organizeze o sărbătoare cu prilejul zilei de naștere a fiului mai mare și pentru aceasta și-a chemat fiii la eveniment. Trebuia dată atenție, să se înceapă pregătiri minime și necesare ale  fiecăruia, dar în loc de acestea, iată că doi se ceartă de la niște nimicuri, unul e invidios pe celălalt, doi se bat de-a binelea, dându-și pumni (ruso-ucraineni) etc. E sigur că spectacolul acesta nu e plăcut nici Părintelui și nici Fiului mai mare, ce trebuie sărbătorit.”

       Într-o lume în care ne vine parcă tot mai greu să postim, Părintele Profesor a dat exemplul unei femei care se jeluia către duhovnicul ei, că nu poate nicidecum posti dintr-un noian de motive. Acesta i-a zis femeii:   

       ,,Iată, dacă nu poți, mai ai fii și fiice sau alte ființe care ți-s dragi sau cunoscuți în boli sau alte necazuri?/ Am, Părinte. /Iată, propune-ți o zi în care să ții post pentru unul din aceștia, ai tăi sau  un semen și să te rogi pentru aceștia în mod aparte. O așa modalitate de postire îți propun.” Femeia  a acceptat cu bucurie (și noi înșine, ascultătorii Domniei sale).

       ,,Dumnezeul Vechiului Testament -a continuat distinsul oapete- era un Dumnezeu mai rece, mai distant, într-o postură potrivită cu stadiul în care se afla omenirea.” (Dumnezeu -n.n.- nu intervine în istorie pentru a ne grăbi progresul tehnic sau a ne impune felurite norme, coercitiv. Chiar Legea Veche sau Legea Iubirii  noutestamentare, nu ni se impun, ci ni se propun: ,,Cine vrea să-mi urmeze Mie...”-spune adesea Mântuitorul binecuvântat.

       ,,La plinirea vremii, Părintele ceresc trimite în lume pe însuși Fiul Său Unul (singurul) născut din veci), pentru a ne elibera din întunericul  păcatului și mortii.” Ne va învăța să-i urmăm, trăind o viață frumoasă și a sfărâmat pe Golgota, cu puterea Crucii, stăpânirea Vrăjmașului neîndurător.

       Spre finalul Predicii domniei sale, a felicitat pe Părintele Florin Moldovan pentru toate lucrările pe care,  cu ajutor de Sus, a reușit să le realizeze, elogiind și râvna credincioșilor întru cele sfinte. Distinsul oaspete a vorbit despre marile responsabilități ale preotului, exprimându-și bucuria de a fi avut doi studenți seminariști foarte buni, deosebiți, Preoții Moldovan Alexandru și Florin, ale căror calități lucrative -materiale și duhovnicești- se vădesc în parohiile dânșilor și  în ceea ce avem realizat în fața ochilor noștri.

 

              Un cuvânt aparte a avut onoratul oaspete pentru Părintele Alexandru Moldovan, care împlinește 24 de ani de când a fost hirotonit ca preot. Dânsul este fratele mai mare al Părintelui nostru, Florin, pe care, ca un adevărat apostol Andrei (către Nataniel), l-a chemat să slujească lui HRISTOS întru preoție: ,,Vino și tu, frate, căci am aflat pe Mesia” .

       La rândul lor, preoții Alexandru și Florin, într-o simțire cu cei prezenți la Dumnezeiasca Liturghie, au mulțumit pentru  onoarea ce li s-a făcut dânșilor și tuturor creștinilor prin prezența Părintelui Profesor și distins Teolog la Bistrița.

În preajma oamenilor dăruiți cu har dumnezeiesc, cum este Părintele Prof. Dr. Stelian Tofană, teolog marcant al Ortodoxiei noastre, cu o uriașă experiență în tâlcuirea Sfintei Scripturi și cu deosebire a Noului Testament, care este denominarea Catedrei universitare a domniei sale, ne-am simțit și noi, creștinii, mai aproape de Dumnezeu, mai buni, mai doritori a face binele.  (,,Dragilor -spunea un erou al lui Cehov-într-un moment limită- faceți cât mai mult bine!”iar Sf Ioan Hrisostomul: ,,Așa cum ne purtăm cu aproapele, așa se va purta și Dumnezeu cu noi”.)

       Vom urma astfel și noi, în modestia noastră, lui Dumnezeu, Cel singur cu adevărat bogat în Univers, de la care se revarsă mereu spre lume  darurile Sale, iubirea Sa atotmilostivă.

 

                                  Prof. Vasile Găurean

      

 

 

 

Comentarii

27/11/22 14:03
Rus Augustin

STIMATE DOMNULE PROFESOR V. GĂUREAN
Poate fără să vă dați seama, o să intrați în istoria locului ca un cronicar ce descrieți convingător evenimentele la care participați, ca unul ce exprimați idei și păreri valoroase.
Pe părintele prof. univ. dr. Stelian Tofană îl ascultă cu atenție și credincioșii ortodocși din Budești atunci când vine la biserica din sat, unde tatăl sau a fost mulți ani făt. Prin pregătire, har și experiență a devenit un „erudit”, ce are „cuvântul care zidește”, fapt pentru care este căutat și în spațiul nord-american, unde susține confernițe, are întâlniri cu românii stabiliți acolo. Odată l-am întrebat dacă nu are impresia că participă la o nouă creștinare a Americii ?. A răspuns simplu ... „Cine nu are nevoie de cuvântul Domnului?
Credincioșii ortodocși aflați sub păstorirea preoților Moldovan (Teofil și Florin) pot să se considere norocoși, deoarece beneficiază de o îndrumare creștinească argumentată și competentă.
Cu stimă și respect, Rus Augustin

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5