Personalităţile din România profundă în Enciclopedia lui Constantin Toni Dârţu

Însemnări pe marginea volumului PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR, vol.XLVII

Scriam cu ani în urmă, când apăruse volumul 4 al acestei lucrări de pionierat, că dacă această întreprindere începută de cercetătorul şi promotorul cultural Constantin Toni Dârţu va continua, e posibil să devină o mare enciclopedie a spiritualităţii româneşti.

Iată că acum scriu despre volumul XLVII al acestei lucrări ştiinţifice ce, deja, a devenit o mare enciclopedie la care nici institutele de cercetări, cu sute de specialişti, nu s-au încumetat să se înhame.

Scriind aceste rânduri mi-am adus aminte de ce spunea Emil Cioran în “Stilul ca aventură “: “În viaţa spiritului vine o clipă când, erijându-se în principiu autonom, scriitura devine destin “. Destin a devenit această mare enciclopedie pentru Constantin Toni Dârţu, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, filiala Iaşi.

Printr-o muncă de cercetare deosebită, autorul acestei enciclopedii a reuşit să scoată la lumina tiparului, pentru a fi cunoscute de publicul larg, personalităţi din toate domenile de activitate provenite din România profundă şi tainică, acei oameni dăruiţi trup şi suflet care în tăcere şi cu acribie creează şi construiesc edificiul spiritual al ştiinţei şi culturii noastre.Selecţia acestor personalităţi se face prin lucru înfăptuit de aceştia şi rezultatele obţinute.În acest sens, trebuie să luăm exemplu de la francezi care nu-şi permit să ignore pe nici-un scriitor, chiar dacă a scris doar un vers.

Acest nou volum este structurat în mai multe capitole. Ca de obicei se deschide cu “ Cuvânt de început“, semnat de regretatul academician Cristofor Simionescu, care subliniază un citat al unei personalităţi, ca importanţă caracteristică celor cuprinşi în volumele Dârţu:”Luptă-te să faci lucruri solide, care să dăinuie şi după ce nu mai eşti! “ După care urmează “Aprecierile unui membru titular al Academiei Române “, prof.dr.Leon Dănăilă şi “Cuvântul înainte “ semnat de regretatul prof.univ.dr.GHC Crişan Mircioiu, care aprecia că acest dicţionar enciclopedic al d-lui Constantin Toni Dârţu”reprezintă o închegare istorică de calitate “.

În “ Cuvântul autorului“, destul de amplu, se face o retrospectivă asupra celor 46 de volume apărute până în prezent, în care au fost cuprinse peste o mie de personalităţi, dintre care: 25 membri ai Academiei Române, 45 membri ai altor academii din străinătate, 6 mitropoliţi, 18 arhiepiscopi şi episcopi, 36 doctori Honoris Causa, 326 de profesori universitari doctori, 223 doctori în ştiinţe medicale şi în alte ştiinţe, 338 de poeţi, eseişti, epigramişti, critic de artă, film, etc.În continuare se mai află o scrisoare de apreciere pentru munca de cercetare şi editare a domnului Constantin Toni Dârţu, semnată de regretatul scriitor, filosof şi eseist dr.Artur Silvestri, apoi este publicată o listă cu propuneri pentru „Eventualitatea selectării în viitoarele manuale şcolare sau în reviste de cultură şi tehnică “ a unor mari personalităţi cuprinse în această enciclopedie.

Un spaţiu amplu este rezervat ecourilor în presă şi televiziune în urma apariţiei volumelor I-XLVI ( selectiv), şi al relatărilor însoţite de imagini de la lansările volumelor în diferite oraşe din ţară, cum ar fi:Bucureşti, Gherla, Cluj, Bistriţa, Timişoara, Rm. Vâlcea, etc. Apoi urmează capitolele structurate pe specialităţile personalităţilor cuprinse în acest tom de peste 500 de pagini:”Medicină generală “, “Arte plastice “şi “Literatură “. Amplul volum se încheie cu “Personalităţi cuprinse în volumele XL-XLVI “.

Capitolul “Medicină generală “ este dedicat generalului în rezervă, prof.univ.dr.h.c. Vasile Cândea, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Capitolul “Arte plastice “ cuprinde un evantai mai larg de personalităţi din lumea picturii, sculpturii şi scenografiei.Enumerăm aici pe Steluţa Nistorescu, filolog, cunoscător a şase limbi şi pictoriţă, pe Ioan Tolan, sculptor, pe Elena Forţu, scenograf, având peste 130 de spectacole de teatru, un serial TV şi 14 filme.La acest capitol descoperim pe artistul plastic Alina Manole, pictoriţa şi scriitoarea Victoria Fătu Nalaţiu, având la activ numeroase premii, atât pe linie de pictură, dar şi în domeniul creaţiei literare, pe cercetătoarea Mariana-Antigona Grecu.

În capitolul “Literatură “ un loc aparte îl are romanciera Dora Alina Romanescu(Saveta Bachiş Georgescu ) cunoscută prin cartea sa de succes ”Jocul destinului “.În acest capitol îl redescoperim pe povestitorul Traian Moldoveanu, marinar care a călătorit pe patru continente.

Ajunsă la volumul 47 marea enciclopedie a spiritualităţii româneşti concepută şi scrisă de Constantin Toni Dârţu se constituie, în condiţile intrării noastre în Europa şi al fenomenului globalizării, în “lada de zestre “a spiritualităţii poporului roman, în care păstrăm cele mai scumpe realizări în domeniul creaţiilor ştiinţifice, literare, plastice, medicale, spirituale, etc. pentru a le moşteni urmaşii urmaşilor noştri, cum spunea Sfântul Ştefan cel Mare. Căci, “Marea datorie a oricărui român este astăzi să-şi amintească ceea ce îi uneşte de ceilalţi şi să uite cea ce îi desparte de ei. “, scria Nicolae Titulescu. Bistriţenii ocupă un loc important în această serie: Valeria Peter Predescu, Sever Ursa, Al. C. Miloş, Augustin Pădurean, Menuţ Maximinian, Nicolae Feier, Ioan Mărginean, Melania şi Dumitru Cuc, Dorel Cosma, Dora Alina Romanescu, Virginia Brănescu, Victoria Fătu Nalaţiu, Grigore Avram.

Al.Florin Ţene

Membru corespondent al Academiei Americană Română

Preşedintele Ligii Scriitorilor Români

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5