POEMUL PĂSĂRILOR

Prietenului ornitolog Ilie Hoza, fără de care n-ar fi existat acest poem

Gerul îşi trimite colţii în zăpada grea.
Botgroşii se zbenguiesc indiferenţi
Şi un şorecar face pe racheta.
Doi corbi zboară la joasă altitudine
Stârnind uimirea ciocănitoarelor radar.
Gaiţe cochete, piţigoi albaştri, doni Juani trufaşi
Şi un grup de scatii venit de la bal,
Îşi scot ciocul la o mierlă de apă,
Sub privirile ciupite ale unor vrăbii de câmp.
Într-un măr un ţiclean zarzavagiu se plictiseşte,
O ghionoaie verde ticăie o coajă de copac,
Pe un păr vremuit de alte visuri,
Ceva gugurele se benoclează cu nişte cocoşari.
Într-un prun un pluton de vrăbii
Pune la cale visul unei nopţi de iarnă.
Ninge şi plouă pe Beneş, plouă şi ninge la Rodna!

Someşul a borşit în praguri şi zăpoare,
O ciocănitoare salută două mierle de apă,
Un şorecar afon şi-a pierdut o aripă,
Ceaţă şi umed vin din nou peste Rodna!

Primăvara-n vârfuri de deal stă să cadă,
Raţe mari cu sticlos gât verde se foiesc liniştite
Lângă duioase mierle de apă, pe gheaţă la mal,
O verde ciocănitoare la taifas cu câteva pestriţe,
Sub îngânarea pierdută a trei cocoşari,
Doi corbi spintecă cerul la joasă cântare,
Spre spaima şorecarului care decolează rapid,
Două forfecuţe dau salutul din ciocuri pufoase,
Iar gaiţele şi piţigoii se întrec în fluierături,
Spre delectarea câtorva mierloi aterizaţi pe vârf de molid,
O ghionoaie verde îşi ciuguleşte siesta,
Micul grup de raţe mari în picaj de arini,
Un uliu păsărar blazat şi trei mierle de apă la şezătoare,
În ceaţa groasă ce cade-n creste de piţigoi,
Ambalaţi în veste gri-albăstrele cu petice albe.
E iarăşi iarnă la Rodna, în gene plăpânde de frig,
Păsărimea-i dusă la somn, doar ceva cocoşari, mugurari,
Gaiţe zburlite, botgroşi, alunari şi vrăbii certătoare.

Livezile se trezesc cu cete de piţigoi cărbunari, la sfat,
Suspicioşi pe două ciocănitori pestriţe
Picate-n spionaj vesel pe chiciura pudrată,
Doi şorecari regali se joacă de-a nunta,
Stârnind interesul a trei cinteze cu piept ruginiu
Şi îmbufnarea botgroşilor şi a patru cocoşari
Un pic portocalii, adunaţi la masa merelor putrede
Şi a măceşelor drogate cu ger.
Piţigoii cărbunari îşi bat ciocurile în bălegarul livezean,
Pană la pană cu piţigoi cărbunari şi codaţi.
Şase ciori, două stăncuţe şi trei corbi schimbă impresii
Tăind văzduhul în largi figuri geometrice.
Iarna este regină în Rodna!

Trei cocoşari fură vârtos putrede mere,
Câţiva piţigoi galbeni şi suri stau la taclale,
Mugurari gata de frig, ciori vinete, coţofene-mblănite
Şi gaiţe-nfofolite-n cojocele albastre-n dungi negre,
Privesc nostalgic o ciocănitoare pestriţă-n fular negru,
Ce-i arde de toacă într-un nuc obosit.
Un şorecar taie cerul fără ţintă precisă,
Pe turla catedralei rodnene mai mulţi piţigoi codaţi
Gânditori privesc peisajul hibernal
Şi iarnă zdravănă este la Rodna!

Un uliu porumbar vrea să vâneze cocoşari,
Opt sticleţi privesc faza şi se amuză,
Trei gaiţe se ceartă confuz şi cinci botgroşi gata de luptă,
Un corb nu s-a hotărât ce să facă.
Beneşul se-ndoaie şi-şi scutură umerii,
Cocoşari matinali îngână o doină cocoşească,
Ciocănitori verzi respiră-n reprize,
Botgroşii fac pe tenorii, iar piţigoii grăbiţi piţigăiesc uşor.
Gaiţe fudule răspund cârâind,
Dimineaţa vine cu chemări de scorţar.
Un şorecar desenează cerul
Spre veselia a patru sticleţi legănaţi pe-o salcie someşană,
Corbul revine pe cer şi agită
Un mare grup de grauri visători.

Vremea se taie-n primăvară,
Piţigoi galbeni, albaştrii şi suri se veselesc între ciocuri,
Cinci botgroşi se frunzăresc după seminţe,
Alunari şi gaiţe croncănesc ode prin molidiş,
Prin frasini şi carpeni cocoşari şi sticleţi cu foc ţuguiesc.
Vrăbiile cu creştet de ciocolată,
Piţiguşi cu neagră cravată şi galbenă vestă,
Se ascund în măceşi, apare un cioc de uliu,
Trei corbi cu spate lucios castaniu în vesel picaj
Valsează pe marele cer plumburiu,
Croncănind un început de romanţă.
Şapte cocoşari stau la taină cu trei mierloi
Şi două citrinella, la o casă de câmp un şorecar
Îşi poartă odihna pe nişte vreascuri,
Un piţigoi de brădet visează într-un fag liniştit,
Un uliu porumbar târcoleşte un grup de porumbei,
Piţigoi codaţi fac cruce deasupra unui hăţiş de nuiele,
Pe vârf de prun o pestriţoaie bate ciocul alături
De o ghionoaie verde dispusă la palavre,
Sub acida privire a unei ciocănitori negre.

Martie şi ninsoare-i la Rodna, sosesc primele migratoare,
Câţiva şorecari, un uliu păsărar, cântăreţii sturzi
Şi multe mierle, stol mare de cocoşari în formaţie strânsă,
Ciocănitori fudule, piţigoi hazlii, gaiţe serioase acum,
Armată de scatii, plutoane de botgroşi şi mulţi mugurari,
Forfotesc de-a valma în lumea păsărească.
Un sticlete îşi fuduleşte glasul pe-o ramură sălcie
Şi trei grauri se plimbă-n amintiri.
Pe cerul liber un grup de cocoşari
Trece razant pe lângă scatii guralivi,
Două grupe de sticleţi cântă şi zboară curbat,
Cinteze şi piţigoi dau cu ciocurile în primăvară,
Ciorile croncăne, un corb, o mierlă şi-o verde ghionoaie
Fac rokul cerului, concertul păsăresc a început.
Doi corbi ş-un uliu vor bastonul de mareşal,
Un graur găseşte beţia înălţimii,
Vine prima ciocârlie duioasă-n alai de cocoşari,
Botgroşi, sticleţi şi mulţi piţigoi codaţi,
O ciocănitoare bălţată mitraliază o coajă de nuc.

Un piţigoi cărbunar îşi poartă odihna pe-o coardă de vie,
Sticleţi organizaţi decolează,
O escadrilă de scatii zboară printre arini,
Survolând micul coşar cu coada portocalie,

În castani, plopi şi molizi, mare concert mare,
Grauri şi cinteze se întrec în etalarea corzilor vocale,
Doi şorecari se hârjonesc nehotărâţi, un graur îi priveşte,
Mierle cu fesuri albe scormonesc în livadă, doi cocoşari,
Mulţi piţigoi galbeni, călugăraşi şi codaţi,
Pe crengi de molid şi prima pitulice,
Şi primăvara încet vine la Rodna!
Apar primele ciocârlii de pădure, primele mierle gulerate,
Vine un corb ţanţoş şi un şorecar şi vine toată şleahta,
Măcălendrii, codroşi de pădure, mierle mieroase, pitulici,
Cinteze, piţigoi mari, călugăraşi, gaiţe sticleţi, grauri,
Este mare vânzoleală păsărească la Rodna!

Ciocârlii în triluri albastre, mierle pe crengi, cinteze,
Cânepari, cocoşari, mugurari, mare veselie la Rodna.
Cerul, într-o neagră curbă de corbi,
Un piţigoi albastru doarme zburând, trei piţigoi codaţi
Îşi ciocănesc prânzul în cuib de nuieluşe.
În crengi uscate vegetează măcălendrii
Şi brumăriţe de pădure, vrăbiile au şedinţă de întreţinere
Pe crengi de molid. Prin măciulii de papură
O mică raritate, piţigoiul pungar îşi aruncă dispreţul
Spre graurii odihnitori în straturi înalte de arin,
O pestriţă ciocănitoare îşi alintă ciocul prin ochi de soare.
Dimineaţa devreme bate concertul în ferestre rodnene,
Mierle agitate, sturzi cântăreţi, codroşi cu prestanţă,
Abili cocoşari, pitulici cochete, elegante cinteze,
Lumea păsărească cântă la Rodna!

Lumea este plină de grauri viitori strugari, codroşi,
Piţigoi cărbunari, albaştrii şi călugăraşi, sticleţi, cinteze,
Pitulici, şorecari, ulii păsărari şi corbi justiţiari,
Fac partitura cerului şi primăvară este la Rodna!
Ciocârlia, soprană de arbori, scatii invidioşi,
Vine prima pupăză şi-şi trăieşte venirea,
Două ciocănitori mari şi pestriţe râd în cioc de trei surate
Mici şi obosite, o ghionoaie sură şi una verde
Acid se privesc, sticleţi, cânepari, trei ciori, un corb,
Doi şorecari şi un uliu porumbar,
Socializează în buza pădurii şi-o dau pe politica ciorilor.
A venit şi primul codroş de grădină, două rândunele
Taie cerul Rodnei, sălciile Someşului s-au deschis
În înfrunzire şi păpădia şi-a scos capul,
Iarba ţâşneşte de zor, muguri de măr, prun, păr şi liliac
Fac gazda primilor fluturi. Soarele e vesel la Rodna!

La miezul nopţii cucuveaua bagă spaima în neadormiţi,
Dar zorile aduc mierle, cinteze şi sturzi cântăreţi,
Bufniţa-i uitată, concertul vieţii începe,
Cucii şi pupăza vin un pic mai târziu, concertul continuă,
Şi iarăşi mai vin măcălendrii, codroşi cu frunte albă,
Mărăcinari voioşi, pitulici şi silvii mici, mari piţigoi,
Cânepari, gaiţe, ciori şi coţofene, ciocănitoare pestriţă,
Lăstuni şi rândunele, fluturi şi primii tăbăcari,
Mare concert mare este la Rodna!

Trei berze îşi dau cu părerea de vreme,
Codobaturi galbene plimbătoare printre păpădii,
Un uliu porumbar îşi face siesta şi vin cântăreţii în bloc,
Codobaturi albe, piţigoi mari şi albaştrii,
Codroşi de munte şi grădină, o mierlă, doi sticleţi,
Un cocoşar voios îşi dreg ciocurile cu infatuare
Şi văzduhul Rodnei chiuie subţire.

Se taie brazde-n pământul Rodnei,
Vin jos pe prospătură, cinteze, codroşi, vrăbii, piţigoi,
Verdele-i proaspăt, izbucnesc păpădiile albe şi păducelul
Prins în nuiele, salciile Someşului se primenesc în frunze,
Zvâcneşte primăvara cu deficit de soare,
Vântul se plimbă printre mierle uimite, piţigoi albaştrii,
Pitulici dorminde, o ciocănitoare şi-o pupăză
Se taie-n amabilităţi de seară, şi dulce e amurgul rodnean!

Toporaşii fac iarba albastră. S-au strâns la repetiţii,
Printre muguri, cinteze mofturoase, mierle ţăcănite,
Grauri gravi, cocoşari gânditori, piţigoi mari,
Codroşi hazlii, măcălendrii crispaţi, pitulici modate,
Ciocănioare tocătoare şi pupăză delicată,
Lipseşte dirijorul şi clasa se joacă-n decor.
Mai vin doi mierloi focoşi, trei gaiţe viclene
Şi codobaturi cu scuzele în coadă.

Un cintezoi cu pieptul înainte, pe-o creangă de măr,
Napoleonul cintezoilor se visează,
Vegetaţia inundă luncile Rodnei, rapiţă sălbatică,
Tătănească, trifoi, lucernă, măcriş şi tufe de sânziene
În sărut cu tufe de mărăcini,
Păducei, flori de liliac, bondari, viespi şi fluturi,
Un cuc, doi sticleţi, silvii de câmp cu guşă albă
Fac un nou concert mare la Rodna!
O cioară cârâie-ntruna şi vine seara la Rodna.
Greierii, codoşii şi brotăceii se lasă-n concertul de seară
Şi soarele mai apune odată.

Viaţa cea verde se lasă-n trandafiri sălbatici
Şi flori de soc cu cimbrişor. Margarete-n pajişti
Bucuroase pe vârfuri de muşchi.
Ciocârlia pădurii triumfă-n trilul iubirii,
Pitulicele mici privesc galeş singuratecul cuc,
Parfum de salcâm e la Rodna!

În coroana frunzişului mari piţigoi, gaiţe, mierle,
Torc pacea şi-n vârfuri stufoase sticleţii
Se dau la cinteze, sub privirea feroce
A unui corb sedentar.
Respiră grădina în curbă de ploaie
Şi-un vişin îşi plimbă şuviţe de vânt printre ramuri,
Rândunele, mierle, codroşi, cocoşari, sticleţi şi cinteze,
Piţigoi, gaiţe şi mare cârd de ciori
Fac vânzoleală mare în dulcele areal someşan.

Crinul de pădure a-nflorit, grauri, pitulici şi rândunele,
Fac zbor de rutină peste ape de Someş,
Un şorecar săgetează spre apă şi se înalţă
Cu ghearele-n pradă, o verde ghionoaie observă scena
Şi se cruceşte, o codobatură plânge în somn,
Cinci corbi în formaţie dau iute spre Beneş
Şi un ţiclean şi-aruncă ochii spre nori.

Este timpul culesului de poame,
Viespile cad valui pe covoare de putrede mere,
Mari piţigoi şi suri piţigoi se caută-n stigăt de prune,
Un codroş, trei codobaturi, două ciocănitori, opt sticleţi,
Un mare grup de ciori la sfat într-un frasin.
Un şoim patrulează pe dungă de cer,
Două ciocănitori negre pun la taină ceva,
Un corb, doi şorecari, trei pitulici,
Doi alunari şi o creastă de piţigoi,
Toţi pregătesc un mare bairam păsăresc.
Este cald şi voioşie la Rodna!

S-au scuturat toţi trandafirii şi regina nopţii ziua doarme,
Gladiolele sun tandre iar busuiocul pafum este,
Mălaiul, floarea soarelui şi fasolea-n vârfuri de deal,
Coşarii, hoţii merelor de vară, mălaiul trei metri are,
Aromele otavei proaspete în putrede prune ,
Doi sticleţi cu faţă roşie şi trei cânepari cu guşă purpurie
Stau la ceas de taină-n livada cu meri,
Aşteaptă să vină şi grosul şi iată că vine,
Doi corbi grăbiţi, trei mari piţigoi albaştrii şi suri,
Codobaturi de munte, suri mărăcinari şi cinteze,
Trei ciocârlii, două ciocănitori şi patru rândunele,
Prezenţa-i făcută, să-nceapă şedinţa,
Melancolie şi august se-ngână la Rodna!

Puzderie de mere, fluturi şi viespi prin livezi,
Mici pitulici şi piţigoi din trei neamuri,
Cocoşari sâsâitori, trei gaiţe şi-o coţofană,
Septembrie, ce cald este la Rodna!

Genele Beneşului poartă acum ruginiul,
Cocoşari, mierle, gaiţe, cinteze, codroşi şi pitulici
Îşi fac plinul, cosaşii înoată prin marea de ierburi,
Fluturi, viespi, bondari şi sticleţi stau pe dungă de drum,
Codobaturi vesele se fâţâie-n vânt,
Şi un mărăcinar negru se leagănă în coardă de măr.
Rândunelele-au plecat, încă mai sunt mici pitulici,
Codroşi de grădină, mierle, codobaturi albe
Şi măcălendrii cei cu guşa roşie,
Vor mai sta un pic sticleţi, cânepari, şorecari şi cinteze,
Sosesc din nord surii ereţi, şorecari cu opinci, coşari,
Cinteze de iarnă, scatii nordici şi mătăsari siberieni,
Şi viaţa vioaie continuă la Rodna!

Piţigoi codaţi şi albaştrii se voioşesc prin păpuşoaie,
Ciocănitori pestriţe îşi duc dorul în cioc,
Cârdul de ciori amuză de-acum şi văzduhul,
Doi corbi se caută sus în cearta de rutină,
Cucuruzul e vesel, cu bobul de piatră,
Două ciocuri de barză bine se ospătează,
Iar coada şoricelului a-nflorit din nou.
Parfum de mere-n livezile Rodnei,
Codroşii se-ndoapă oftând, în tufe-şi fac veacul
Discrete pitulici, şi ţanţoşi piţigoi.
Cinteze viclene, trei măcălendrii şi asprii doi sticleţi,
În mare zbor de aripi un viteaz şorecar,
Cinteze, gaiţe, ciori, sticleţi ţin sfat mare,
Cine să rămână şi cine pleacă toamna următoare.
În patul de lucernă, albi fluturi vărzari şi pitici bondari,
Jos, cosaşi vărgaţi, sus corb croncănitor,
Şi cucuveaua doarme într-un nuc.
Sfioase pitulici, fâşneţe cinteze, stilate gaiţe
Şi muşchetari piţigoi termină şedinţa,
O pace cuminte coboară la Rodna!

Toamna se-nghesuie bine pe spinările Rodnei,
Ploaie de piţigoi codaţi fură din prinosul găinii,
Gaiţele se plimbă prin mălaiul iubitor,
Ciocănitori bălţate, cocoşari mătăsari şi galeşe pitulici,
Îşi duc dorul prin livada părăsită de meri.
Ceva mai încolo, prin perii golaşi,
Codruşi, cinteze şi sturzii de vâsc,
Aruncă romantic păreri despre vară.
Scatiilor nu le pasă de ziua de mâine,
Doi corbi gigantici bine croncănesc în văzduh,
Palide gaiţe scormonesc frunzele moarte,
Ciocănitori se joacă-n sâmburi de prune,
Doi cocoşari argintii fac rost de mere bolnave,
O ceată de sturzi de vâsc mărşăluieşte prin ceaţă,
Multă umezeală şi vânt sunt la Rodna!

Au rămas la post măcălendrii, codroşii, cocoşarii, scatii,
Ciocănitori, mugurari, sticleţi şi botgroşi,
Frunze de măr cu bruma-n sprânceană,
Şi toamna târzie coboară la Rodna!
Cinci gaiţe-n zbor de rutină iau pulsul vitezei,
Piţigoi suri cântă pe dungă de sălcii,
Mierle ridate joacă-n petale de cătini,
Libelule roşcate fac joc de priviri cu ţanţoşi piţigoi,
Un uliu porumbar fulgeră văzduhul cu ochii,
Doi şorecari îşi caută tihna-n statul degeaba.
E linişte-n munte, Ineul îşi plimbă odihna
În oglindă de ape de Lala,
Un piţigoi şi-o mierliţă torc liniştea-mpreună,
Doar ceata sturzilor de vâsc reprezintă mişcarea.
Nopţi reci de noiembrie la Rodna,
Trei mari piţigoi se hârjonesc împreună,
Patru cocoşari în păducel şi măceş planează,
Un corb plictisit văzduhul săgetează,
Ceva botgroşi în priviri de cinteze,
Şi lumea păsărească se strânge-n cercul zăpezii la Rodna!

Vine decembrie cu gheare de ger şi zăpadă la Rodna,
Lumea păsărească se organizează-n colinde,
Ulii porumbari, piţigoi albaştrii, corbi gravi, presuri albe,
Gaiţe vorbăreţe, cinteze parfumate, vrăbii montanus,
Cocoşari aiuriţi, mugurari cu ciocurile-n fluier,
Ciocănitori obosite, botgroşi suspicioşi, vrăbii de casă,
Ghionoi verzi spăşite, mătăsari demodaţi,
Sticleţi diplomaţi, presuri galbene uitate-n visare,
Toţi se adună-n senat la sfat mare de trecerea iernii,
Şi gerul e mare şi mare-i zăpada la Rodna!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5