Apariţie editorială

Portret din cuvinte, într-un volum omagial dedicat preotului dr. Ionel Popescu

Mircea Daroşi

Între cărţile bine documentate şi purtătoare de cuvinte cu folos duhovnicesc se înscrie şi lucrarea ,,Credinţă, cultură şi vrednicie în slujirea altarului bănăţean’’, volum omagial dedicat Pr.dr. Ionel Popescu din Timişoara, parohul Bisericii ,,Naşterea Maicii Domnului’’ din cartierul Iosefin, cu prilejul împlinirii vârstei de 65 de ani. Cartea a primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, autorul Cuvântului Înainte, prin care aduce protagonistului un prinos de recunoştinţă şi muţumire pentru contribuţia sa la bunul mers al vieţii intelectuale, sociale şi religioase în cei 40 de ani de activitate. Ea nu putea veni decât din partea unei asemenea personalităţi, avându-şi izvorul într-o profundă cunoaştere şi apreciere a faptelor : ,,ca preot a reuşit să zidească suflete şi să le aşeze pe calea mântuirii ; ca profesor a avut o prestanţă didactică ce a rămas vie în amintirile ucenicilor teologi, ca iubitor al scrisului teologic, a publicat numeroase cărţi, studii de teologie bisericească, ca formator de conştiinţe culturale, a organizat şi condus asociaţii de profil educaţional şi filantropic, a participat la emisiuni şi conferinţe pe teme religioase în ţară şi străinătate, iar ca administrator al patrimoniului bisericesc a reuşit să edifice şi să restaureze aşezămintele care i-au fost încredinţate spre chivernisire’’. Inaltul prelat apreciază şi faptul că, este primul volum din 2020, care deschide seria ,,Evocări’’, constituită la Editura Partoş a Mitropoliei Banatului, ,,cu scopul de a valorifica istoriografic personalităţile trecute şi prezente ale spaţiului în care trăim’’.
Argumentul, intitulat în mod sugestiv ,,Cărturarul, clerul, dascălul, omul de mare omenie, preot dr.Ionel Popescu’’este semnat de către Academicianul Păun Ion Otiman, iniţiatorul lucrării, care a reuşit să adune evocările şi gândurile aniversare venite din partea unor personalităţi din lumea clerului ortodox, profesori universitari, colegi şi prieteni, foşti elevi şi studenţi, cunoştinţe apropiate sau mai îndepărtate, a căror viaţă s-a intersectat cu viaţa şi destinul eminentului om al spiritualităţii creştine timişorene.
Volumul are patru capitole distincte : Evocări, Gânduri la aniversare, Studii şi Itinerar în imagini, însumând 468 de pagini, realizate într-o grafică de excepţie. Cele 6 evocări şi 27 de gânduri aniversare cuprinse în paginile acestei cărţi sunt mărturii care îl surprind pe sărbătorit în diferite ipostaze existenţiale : dascăl în învăţământul preuniversitar şi universitar, director de seminar, consilier cultural al Episcopiei Caransebeşului, preot paroh al Bisericii ,,Naşterea Maicii Domnului’’ din cartierul Iosefin, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei, cărturar de valoare cu numeroase lucrări monografice şi studii teologice.
Pentru faptele şi jertfa depusă pe parcursul unei vieţi închinate lui Dumnezeu şi Bisericii Sale, autorii i-au ridicat o statuie din cuvinte, aşezată pe un piedestal al valorilor teologice şi culturale. Cei care şi-au exprimat gândurile la această aniversare, sunt în general slujitori ai Sfântului Altar, dar şi din alte domenii ale vieţii sociale sau mireni apropiaţi sufletului său.
Conţinutul textelor şi frumuseţea sentimentelor exprimate în aceste minunate eseuri de suflet conturează un remarcabil portret al preotului dr. Ionel Popescu, slujitorul ,,cu timp şi fără timp la jertfelnicul Bisericii Ortodoxe strămoşeşti’’, căruia îi sunt atribuite cele mai alese calităţi umane : vocaţie preoţească, competenţă profesională, înţelepciune şi rigurozitate în idei, prestanţă şi aleasă dăruire pentru rugăciune, dorinţă de cunoaştere, înclinaţii oratorice, disponibilităţi spre cercetare, dragoste pentru istorie şi cultură, capacitate de implicare în societate şi, ,,străjer’’ al vieţii bisericeşti. Ca om, preotul Ionel Popescu este văzut prin prisma unor valori morale deosebite : bunătate, omenie, respect, modestie, seninătate, răbdare, calm, iubire faţă de semeni, vitalitate, eleganţă, sobrietate, discernământ, model de viaţă familială şi bisericească. Pline de nostalgie sunt amintirile unor colegi de şcoală, sau cele legate de prieteniile închegate de-a lungul timpului prin care se oglindeşte frumuseţea gândului curat şi a dorinţei de împlinire.
Partea a treia a lucrării cuprinde 29 de studii şi articole cu o tematică complexă din domeniul teologiei, purtând semnătura unor reprezentanţi de seamă ai vieţii bisericeşti. La finalul volumului sunt înserate fotografii alb-negru şi color ce constituie un adevărat arc peste timp, mărturii emoţionante despre viaţa părintelui şi despre misiunea sa de preot şi apărător al valorilor creştineşti.
Acest volum constituie un adevărat festin duhovnicesc pentru oamenii însetaţi de cultură, istorie şi spiritualitate creştină, un ghid pentru viaţă, un model de slujire a preoţiei şi o paradigmă a dragostei de semeni rar întâlnită.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5