Pr. Vasile Beni: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este sărbătoarea care anticipează marele praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos

Dragii noştri credincioşi!

        Ne aflăm cu ajutorul bunului Dumnezeu, în ziua de 21 noiembrie, când în calendarul creştin este înscrisă o sărbătoare închinată Maicii Domnului. De fapt, cinci  sunt sărbătorile mai importante închinate Maicii Domnului: Nașterea Maicii Domnului în data de 8 septembrie;  1 Octombrie-Acoperământul Maicii Domnului; 21 Noiembrie-Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; 25 Martie –Buna Vestire și 15 August-Adormirea Maicii Domnului.

      Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului nu se bazează pe texte din Sfânta Scriptură, ci pe Sfânta Tradiţie a Bisericii. Evenimentul sfânt al intrării pruncei Maria în Templul din Ierusalim a fost fructul unei făgăduinţe. Tradiţia ne spune că părinţii Ioachim şi Ana, în vârstă fiind şi neavând copii, în rugăciunile lor fierbinţi de a-i binecuvânta Cel de Sus cu un prunc, au făcut legământ în faţa lui Dumnezeu că de-l vor dobândi, îl vor afierosi Domnului, adică îl vor duce la Templu.

       În lucrarea despre viaţa Sfintei Fecioare Maria, Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbeşte de un sens mai adânc al dorinţei lui Ioachim şi a Anei de a fi părinţi: „Ei voiau să se nască ceva nu numai pentru a şterge ocara lor, dar şi cea a lumii întregi, pentru a o duce la o slavă mai înaltă“.

La templu a fost primită de preotul Zaharia, care, insuflat de Duhul Sfânt, când a prezentat-o pentru binecuvântare, nu a mers cu ea doar în Sfânta, spaţiul în care se rugau preoţii, ci şi în Sfânta Sfintelor, adică în locul cel mai sfânt al templului, în care intra o singură dată pe an arhiereul.

     Acolo, în Sfânta Sfintelor, înainte de robia babilonică, se afla chivotul Legii. În acest chivot se aflau trei obiecte importante: tablele Legii, toiagul lui Aaron care a înverzit peste noapte şi năstrapa sau cutia cu mană din pustie. Odată cu robia babilonică, acest chivot a fost luat din Sfânta Sfintelor, de aceea, când Maica Domnului este dusă în Sfânta Sfintelor, acolo nu se mai afla chivotul Legii.

        Preotul Zaharia, inspirat de Duhul Sfânt, a dus-o pe ea în Sfânta Sfintelor ca să fie binecuvântată de Dumnezeu”, pentru că ea va deveni chivot, va deveni ea însăşi templu al lui Hristos, al Fiului veşnic al lui Dumnezeu, care Se va zămisli şi naşte prin lucrarea Duhului Sfânt din ea. De aceea, Maica Domnului este numită în cărţile noastre de slujbă biserică sfinţită, chivot sfinţit, Rai cuvântător”.

       Aici, la templu, Fecioara Maria era hrănită în chip miraculos în fiecare zi de un înger, dar pe lângă hrana trupească, grija cea mai mare a Fecioarei Maria era curăția, rugăciunea, fapta bună și ascultarea.

       La Templu, ne spune tot Tradiţia, Maria a stat 12 ani, alături de alte fecioare care vieţuiau acolo. Apropiindu-se vremea Buneivestiri, în urma unei porunci tainice de sus, Maria a fost încredinţată cu logodnă bătrânului Iosif, rudenia sa, spre ocrotire şi garanţie a fecioriei.

   Din portretul moral al părinţilor Ioachim şi Ana putem să învăţăm multe şi folositoare lucruri:  Ioachim şi  Ana, părinţii Fecioarei Maria, am putea spune că ne pot fi un model de viaţă pentru că şi-au dorit copii, cerând prin rugăciune lui Dumnezeu acest lucru.

      Ioachim şi Ana s-au ţinut de cuvânt. Pentru că ceea ce drepții părinți Ioachim și Ana au promis înaintea lui Dumnezeu au împlinit întocmai, dovedind credincioşie şi demnitate, chiar cu preţul lacrimilor şi al acceptării singurătăţii.

        Aşa cum prunca Maria a fost dusă la Templu, să ne ducem şi noi pruncii la Biserică, spre a fi împărtăşiţi cu Sfintele Taine, spre a fi mai apoi spovediţi, spre a prinde dragoste de sfintele slujbe şi a creşte în atmosfera curată a Sfântului Lăcaş. Pentru că Biserica este un loc sfânt şi sfinţitor. „Unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor!”

        Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică vrea parcă să ne spună tuturor: ,,Lăsați copiii să vină la Mine că a unora ca acestora este Împărăția Cerurilor”, pentru ca aceștia să poată învăța despre Iisus Hristos, care a spus ,,Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”. 

   Sărbătoarea Intrării în biserică sau aducerii la templul din Ierusalim a Maicii Domnului este o sărbătoare care aminteşte faptul că, pentru a-L naşte pe Hristos, Fecioara Maria s-a pregătit duhovniceşte încă din copilărie, încă de la vârsta de trei ani.

     Să căutăm şi noi să ne pregătim duhovniceşte pentru sărbătoarea Crăciunului, ca împreună cu îngerii să cântăm: ,,Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!Amin.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5