Preot Vasile Beni: Schimbarea la Faţă a Mântuitorului ne cheamă la o schimbare spirituală, duhovnicească

Deschizând şi răsfoind paginile sfintelor scripturi aflăm că Mântuitorul a săvârşit minuni asupra naturii - când a prefăcut apa în vin sau a înmultit pâinile în pustie. Minuni asupra oamenilor-când a vindecat şi a tămăduit orice boală şi orice neputinţă era în popor. Dar şi minuni asupra propriei Sale persoane, cum este Schimbarea la faţă sau Învierea din morţi. Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos este unul din cele 12 praznice împărătești. Şi are ca și semnificaţie momentul in care apostolii Mântuitorului, aflați pe muntele Tabor, s-au convins că acesta nu este doar un prooroc, ci Fiul Lui Dumnezeu.

Când şi de ce Mântuitorul s-a schimbat la față

Când Mântuitorul  a venit cu apostolii  în Cezareea lui Filip, i-a întrebat pe aceștia: cine zic oamenii că sunt   Eu, Fiul   Omului? - iar ei i-au răspuns: unii, Ioan   Botezătorul, alții  Ilie, alții Ieremia sau unul dintre prooroci. Dar voi cine ziceți că sunt Eu, și răspunzând Petru a zis: „Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu” (Mt.16,16) - adică în timp ce poporul vedea în Iisus un om deosebit, un om ales de sus, Petru îl vede ca fiind Fiul lui Dumnezeu. De ce S-a schimbat la față? Pentru a-I întări în credință, dar și pentru a le arăta dumnezeirea Sa, pentru a le dovedi ceea  ce ei au mărturisit prin gura lui Petru-că Iisus este Hristos Fiul lui Dumnezeu celui viu-este cu adevărat așa. Schimbarea la Faţă a Domnului era un prilej fericit pentru întărirea credinţei Sfântul Apostoli în Dumnezeirea Lui, pentru ca atunci când Îl vor vedea chinuit, batjocorit și răstignit, să nu-și piardă credinţa în El și să cunoască sensul mântuitor al patimei celei de bunăvoie. Schimbarea la Faţă a Domnului nostru, sărbătoarea luminii, de aceea autorii Evangheliilor spun că faţa Dumnezeului-Om, care este "lumina cea adevărată Care luminează pe tot omul care vine în lume" (Ioan 1, 9 )

Care este semnificaţia şi mesajul acestei sărbători

În primul rând, evenimentul Schimbării la Faţă sau al Transfigurării Domnului, cum obișnuim să mai zicem, scoate în evidenţă dumnezeirea persoanei Sale, temei al credinţei noastre prin faptul că în acest eveniment Iisus Hristos Se arată îmbrăcat în slava dumnezeiască, în comuniune de natură și slavă cu Dumnezeu, chiar dacă era coborât la nivelul omului prin luarea naturii omenești.

- În alt sens, scopul acestei luminate sărbători ne este indicat în Condacul sărbătorii, unde se spune: „În munte Te-ai schimbat la Faţă și pe cât au cunoscut învăţăceii Tăi mărirea Ta Hristoase Dumnezeule, au văzut că dacă Te vor crede răstignit, să cunoască patima Ta cea de bună voie și lumii să binevestească că Tu ești cu adevărat raza Tatălui”.

- Praznicul Schimbării la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos este prin excelență sărbătoarea îndumnezeirii firii omenești și a participării trupului nostru trecător la bunătățile veșnice care sunt mai presus de fire. Din această pricină mulţi teologi ortodocşi socotesc praznicul Schimbării la Faţă ca ziua când se prăznuieşte îndumnezeirea (theosis) firii omeneşti în Hristos.

- Semnificația tainică a acestei sărbători este vederea lui Dumnezeu, transfigurarea omului, posibilitatea lui de a se îndumnezeii încă din această viață. Schimbarea la Faţă a Domnului ne cheamă la o schimbare, la o înduhovnicire, la un urcuş duhovnicesc interior, la o urcare duhovnicească, prin rugăciune, prin ascultare, prin meditaţie, prin săvârşirea faptelor bune.         

- Această sărbătoare ne arată trei mari adevăruri: În primul rând sărbătoarea Schimbării la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos arată legătura dintre suferinţa lui Hristos pe cruce şi slava Învierii Sale. În al doilea rând, Schimbarea la Faţă a Domnului ne arată legătura dintre Slava Învierii lui Hristos şi Slava celei de-a doua veniri a Lui, la sfârşitul lumii când va judeca vii şi morţii a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.  În al treilea rând, Sărbătoarea Schimbării la faţă a Domnului ne arată că destinaţia ultimă a omului nu este mormântul, ci este viaţa.

- Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Mântuitorului se mai numeşte ,,Probejenie” şi vrea să ne arate că din această zi întreaga natura se schimbă. De fapt, şi natura şi noi suntem într-o continuă schimbare. Astfel, stolurile de păsări care ne-au încântat auzul se pregătesc spre a pleca spre alte ţări. Florile care au împodobit câmpiile şi grădinile caselor încep să se ofilească. Şi de la schimbările din natură putem să vedem că şi noi suntem schimbători, dar şi trecători. Iar de acest lucru ne dăm seama când ne întâlnim cu cineva cunoscut după un timp şi vedem că părul s-a rărit şi s-a albit, faţa s-a ofilit, spatele  i s-a aplecat şi exemplele pot continua. Însă să nu uităm că şi noi ne vom duce de pe aceste meleaguri, iar sărbătoarea de astăzi ne cheamă la o schimbare spirituală duhovnicească. Amin!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5