Primăria Bistriţa lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local

Autoritatea finanţatoare Municipiul Bistriţa, cu sediul în Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6, cod Fiscal 4347569, telefon 0263/224706, fax 0263/231046, e-mail: [email protected], în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2016.

             În perioada 21 martie – 12 aprilie 2016, Primăria Municipiului Bistriţa lansează sesiunea de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2016, în baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

            Pe plan local, acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bistriţa este reglementată de Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2016, care poate fi consultat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, la adresa www.primariabistrita.ro, secţiunea “Consiliul local”, rubrica “Finanţări nerambursabile” sau la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, situată în localitatea Bistriţa, Strada Gheorghe Şincai, nr. 2.

            Ghidul se aplică solicitanţilor persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii sau fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase  recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile şi obiectivele prevăzute în Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bistriţa.              Din bugetul local al municipiului Bistriţa vor fi finanţate proiecte de interes public în domeniile: tineret, protecţia mediului, sport, cultură, educaţie, social, relaţii internaţionale şi interdisciplinar.

                        Cererile de finanţare, întocmite conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului, se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, situată în localitatea Bistriţa, Strada Gheorghe Şincai, nr. 2.

            Durata proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între 15 mai şi 15 noiembrie 2016, cu excepţia proiectelor care presupun activităţi prevăzute pentru luna decembrie 2016.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa este 12 aprilie 2016, ora 16.00.

            Selecţia şi evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 13 – 20 aprilie 2016.

Precizăm că accelerarea procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Bistriţa care solicită finanţare de la bugetul local.

            Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se va face de către comisiile de evaluare, lista finală a câştigătorilor urmând să fie aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Bistriţa.

            Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6, Direcţia Integrare Europeană, telefon 0263/224706 (int. 183).

Primarul municipiului Bistriţa,

Ovidiu Teodor Creţu

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5