Ghidul solicitantului de finanţare nerambursabilă, în dezbaterea CL Bistriţa

Consilierii municipali vor supune aprobării, în şedinţa ordinară de la finele lunii, un proiect de hotărâre privind aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005.


Este vorba despre Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniile tineret, protecţia mediului, cultură, educaţie, social, relaţii internaţionale şi interdisciplinar.  În plus, va fi supus aprobării Ghidul solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local din domeniul sport.

Ghidurile cuprind principiile, cadrul general, procedura pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa.

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face în concordanţă cu Programul anual, în limita fondurilor publice alocate de Consiliul Local al municipiului Bistriţa pentru fiecare domeniu. Deoarece Consiliul local al municipiului Bistriţa poate cofinanţa proiectele beneficiarilor cu maxim 90% din bugetul total al proiectului, beneficiarul finanţării trebuie sa asigure o contribuţie proprie de minim 10%.

Valoarea finanţării solicitate/proiect se va încadra între 3.000 şi 15.000 lei pentru proiectele din domeniile tineret, protecţia mediului, sport – subdomeniile sporturi individuale şi sportul pentru toţi, cultură, educaţie, social, relaţii internaţionale şi interdisciplinar şi între 15.000 şi 500.000 lei pentru proiectele din domeniul sport – subdomeniul jocuri sportive.

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice   de   proiecte,   procedură   care   permite   atribuirea   unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin  selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute în Ghidul solicitantului.

Finanţarea proiectelor depuse de persoanele fizice, asociaţiile şi organizatiile nonprofit sau cultele religioase se face în baza unui Program anual aprobat de catre Consiliul local al municipiului Bistrita odată cu aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

Participarea la Programul Anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bistrita pentru acordarea de finantari nerambursabile este nediscriminatorie, solicitantii care depun propuneri de proiecte putand fi persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial, asociatii ori fundatii constituite potrivit legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care activeaza in folosul comunitatii municipiului Bistrita si propun desfasurarea unor actiuni sau programe care sa contribuie la interesul public local al municipiului Bistrita in domeniile specificate in programul anual al finantarilor nerambursabile.

În cursul anului bugetar 017 se pot organiza una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa, în limita fondurilor aprobate prin Programul Anual.

Evaluarea si selectia proiectelor depuse se va face de catre comisii numite de catre Consiliul local al municipiului Bistrita, componenta acestor comisii fiind aprobată prin această hotărâre. .
 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5