Primăria Mărişelu vinde imobilul - teren cu construcţii

Primăria comunei Mărişelu organizează licitaţie publică deschisă cu strigare în data de 27septembrie 2018, ora 1000,la sediul Primăriei MărișeluLocalitatea Mărişelu, nr.150,Jjdeţul Bistriţa-Năsăud,cod 427150,pentru vânzarea cotei aferente Comunei Mărișelu pentru imobilul – teren cu construcții – CF nr. 25620 și imobilul – teren – CF nr. 25637.

Prețul minim oferit pentru imobilul – teren cu construcții – CF nr. 25620 și imobilul – teren – CF nr. 25637, este stabilit în baza raportului de evalulare întocmit de SC TRICON PROIECT SRL BISTRIȚA prin expert evaluator ing. Bartha Csaba și în funcție de cota de proprietate a comunei Mărișelu, după cum urmează:

- Teren aferent 250 mp, cota de 29/128 proprietatea comunei Mărișelu, înscrisă în CF nr. 25620, nr. top 169/1/1, în sumă de 1.338 lei

- Casă de locuit, cota de 29/128 proprietatea comunei Mărișelu, înscrisă în CF nr. 25620-C1, nr. top 169/1/1, în sumă de 9.990 lei;

- Anexe gospodărești, cota de 29/128 proprietatea comunei Mărișelu, înscrisă în CF nr. 25620-C2, nr. top 169/1/1, în sumă de 344 lei;

- Teren aferent 1846 mp (curte și arabil), cota de ¼ proprietatea comunei Mărișelu, înscrisă în CF nr. 25637, nr. cad 136, în sumă de 10.890 lei.

Garantia de participarela licitatie în suma de 10 % din valoarea totală a cotei proprietatea comunei Mărișelu pentru imobilele  teren și construcții, respectiv 2257 lei, depusă de ofertantul câștigător se retine de vânzător până în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare urmând ca după această dată garanția să constituie avans din prețul de vânzare datorat de cumparator. Pentru restul ofertanţilor garanţia se restituie în termen de 10 zile de la solicitarea de restituire.

Valoarea ofertată de ofertantul câştigător, va fi achitată integral la data semnării contractului.

Înscrierea la licitaţie se va face în baza unei cereri.

Termenul limitã pentru depunerea cererilor de participare la licitaţie este la data de 24.09.2018, ora 1000.

Caietul de sarcini se pune la dispoziţiepe site-ul instituţiei www.comunamariselu.ro

Relaţii despre bunul scos la vânzare şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii achizitori spre a fi admişi la licitaţie, se pot obţine la telefon 0263/272710 sau fax 0263/272585,

PRIMAR,                                                          SECRETAR,

 Petruţ Horea-Călin                                              Zăvoian Domniţa

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5