Primăria Matei angajează inspector şi consilier. Vezi condiţiile!

A N U N Ţ

 

            Comuna Matei, cu sediul în localitatea Matei, nr.157A, judeţul Bistriţa-Năsăud, reprezentată legal prin primar Encian Vasile, organizează concurs  de recrutare, pentru ocuparea posturilor vacante, (2) funcţii publice  de execuţie -FUNCŢIONARI  PUBLICI, în cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud, după cum urmează:

   1.INSPECTOR - funcţie  publică  de execuţie - clasa I, grad profesional superior- (1 post) Compartimentul agricol, în  cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Matei.

  2. CONSILIER - funcţie  publică  de execuţie -  clasa I, grad profesional debutant- (1 post) Compartimentul agricol, în  cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Matei.

      Concursul se va  desfăşura  la data de  28.ianuarie 2019, ora 10,00, proba scrisă, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, care se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Matei. Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior.

     Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.54 din Legea  nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare, cumulativ cu condiţiile specifice de participare la concurs:

 -pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasaI, grad profesional superior din cadrul Compartimentul agricol :

-studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu diploma de licenţă ;

-vechime în specialitate studiilor : 7 ani ;

-cunostinte operare calculator-nivel mediu, dovedite cu certificate sau alte documente,

emise în condiţiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale.

    -pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasaI, grad profesional debutant din cadrul Compartimentul agricol :

-studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu diploma de licenţă ;

-vechime în specialitate studiilor : 0 ani ;

-cunostinte operare calculator-nivel mediu, dovedite cu certificate sau alte documente, emise în condiţiile legii, care atestă nivelul de competenţe digitale.

       Dosarele  de înscriere la concurs se depun  în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Matei, la secretariatul comisiei de concurs din cadrul  primăriei Matei.

   Termenul de depunere a dosarelor este :- începând cu data de 28.12.2018, până la data de 16.01.2019, ora 14,00.

      Condiţiile de participare la concurs, bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Comunei Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud,www.comunamatei.ro 

       Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Primăriei comunei Matei persoană de contact, secretarul comisiei d-nul Sabo Mihai, consilier principal în cadrul Compartimentului finante-contabilitate, telefon nr.0263/275225, e-mail:[email protected].

                                                            PRIMAR,

                                                          Encian Vasile

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5