Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante

Nr. IX/ 11012 /10.07.2017

 

                                                    ANUNŢ

 

„Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: 

 

 1. Consilier, grad profesional superior la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, GIS – Arhitect şef
 

Condiţii:

 • condiţiile generale, sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în:
  • domeniul ştiinţe inginereşti, inginerie civilă: specializarea - construcţii civile, industriale şi agricole;

            sau

 • domeniul arhitectură: specializarea – arhitectură;

           sau

 • domeniul urbanism: specializarea – proiectare şi planificare urbanană;

           sau

 • domeniul ştiinţe inginereşti, ingineria instalaţiilor: specializarea – instalaţii pentru construcţii.
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

 

 1. Consilier, grad profesional asistent la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, GIS – Arhitect şef

Condiţii:

 • condiţiile generale, sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

 •  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în:
  • domeniul ştiinţe inginereşti, inginerie civilă: specializarea - construcţii civile, industriale şi agricole;

            sau

 • domeniul arhitectură: specializarea – arhitectură;

           sau

 • domeniul urbanism: specializarea – proiectare şi planificare urbană;

           sau

 • domeniul ştiinţe inginereşti, ingineria instalaţiilor: specializarea – instalaţii pentru construcţii.
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.
 
 

3. consilier, grad profesional principal la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, GIS – Arhitect şef

      Condiţii:

 • condiţiile generale, sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în:
  • domeniul ştiinţe inginereşti, inginerie civilă: specializarea - construcţii civile, industriale şi agricole;

            sau

 • domeniul arhitectură: specializarea – arhitectură;

            sau

 • domeniul urbanism: specializarea – proiectare şi planificare urbană;

            sau

 • domeniul ştiinţe inginereşti, ingineria instalaţiilor: specializarea – instalaţii pentru construcţii.
 •  vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

     Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante se va desfăşura în trei etape, astfel:

 • în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor;
 • în data de 22.08.2017 - proba scrisă;
 • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise - interviul;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.     

        Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud - www.portalbn.ro.”

        Relaţii suplimentare se  pot obţine de la Serviciul juridic, contencios, resurse umane, Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Piaţa Petru Rareş nr.1, telefon 0263 213657, int.108.

 

       Cu deosebită consideraţie,

 

PREŞEDINTE,

Emil Radu Moldovan

 

          DIRECTOR EXECUTIV,                              ŞEF SERVICIU,

         Alexandrina-Crina Borş                            Lucian Borgovan

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5