Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice

Nr.IX/16404/08.08.2018

ANUNŢ

,,Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de: 

1.          Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului achiziţii publice, contracte

Condiţii:

·                   condiţiile generale, sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

·       studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești, inginerie civilă, specializarea construcții civile, industriale și agricole sau căi ferate, drumuri și poduri;

·                   vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

   Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante se va desfăşura în 3 etape succesive, după cum urmează:

- în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor;

- în data de 30.08.2018, ora 10:00 - proba scrisă;

- în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise - interviul;

 Probele concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de execuţie se vor susţine la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1. 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv în perioada 20.08.2018 - 27.08.2018, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1.     

        Condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud - www.portalbn.ro.

        Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul juridic contencios, resurse umane - Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Someşan Felicia – Voichiţa - consilier asistent) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, camera 48, telefon 0263-213657, int.108, e-mail: [email protected].”

       

 

 

PREŞEDINTE,                                 DIRECTOR EXECUTIV,

EMIL RADU MOLDOVAN                  ALEXANDRINA-CRINA BORŞ

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5