Consiliul Judeţean B-N angajează consilier!

  ANUNŢ

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

cu sediul în Bistriţa,  Piaţa Petru Rareş, nr.1

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:

  1. Consilier, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului investiţii

     Condiţii:

- condiţiile generale, sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

          Concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante se va desfăşura în trei etape, astfel:

în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor;

în data de 03.04.2017, ora 10:00  - proba scrisă;

în termen de maximum 5 zile lucrătoare  de la data susţinerii  probei scrise - interviul.

          Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.     

          Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud - www.portalbn.ro.”

          Relaţii suplimentare se  pot obţine de la Serviciul juridic contencios, resurse umane, Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Piaţa Petru Rareş nr.1, telefon 0263 213657, int.108.

  PREŞEDINTE,

Emil Radu Moldovan

                                                                                                                                                        

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5