Consiliul Judeţean angajează consilier juridic

 

Nr.IX/26985/21.12.2018

ANUNŢ

,,Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu sediul în Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1,  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: 

  1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului pregătire documente consiliu

Condiţii:

  • condiţiile generale sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

  •  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice - specializarea: drept;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: fără vechime.

        Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante se va desfăşura în 3 etape succesive, după cum urmează:

  • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor;
  • în data de 12.02.2019,  ora 10:00  - proba scrisă;
  • în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii  probei scrise - interviul.

        Probele concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante se vor susţine la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1. 

        Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 07.01.2019 - 28.01.2019, la sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1.     

        Condiţiile de participare la concurs, bibliografia stabilită, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud - www.portalbn.ro.

        Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane (persoană de contact: Ani Melinda – consilier superior) din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr.1, camera 48, telefon 0263-213657 - int.108, e-mail: [email protected].”

 

        PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

p. ȘEF SERVICIU

CONSILIER SUPERIOR,

POP-OPREA IULIA-NADIA

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5