Vezi ce posturi scoate la concurs Consiliul Judeţean!

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, Piaţa PETRU RAREŞ, nr.1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie  de: 

1.          consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului investiţii - Serviciul tehnic, investiţii - Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice    

      Condiţii :

·        condiţiile generale, sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici  republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

·        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginereşti – specializarea: instalaţii pentru construcţii;

·        vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

 

2.     consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului investiţii – Serviciul tehnic, investiţii – Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

      Condiţii :

·        condiţiile generale, sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici  republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

·        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:

    1.domeniul ştiinţe inginereşti, inginerie civilă: specializarea - construcţii civile, industriale şi agricole;

                sau

    2.domeniul ştiinţe inginereşti, inginerie şi management: specializarea - inginerie economică în construcţii;

                  sau

    3.domeniul ştiinţe economice;

·        vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

 

3.     consilier, grad profesional principal  în cadrul Compartimentului investiţii  -  Serviciul tehnic, investiţii – Direcţia tehnică, investiţii lucrări publice

      Condiţii :

·        condiţiile generale, sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici  republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:

·        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:

    1.domeniul ştiinţe inginereşti, inginerie civilă: specializarea - construcţii civile, industriale şi agricole;

                sau

    2.domeniul ştiinţe inginereşti, ingineria instalaţiilor: specializarea – instalaţii pentru construcţii;

                 sau

    3.domeniul ştiinţe inginereşti, inginerie şi management: specializarea - inginerie economică în construcţii;

                  sau

    4.domeniul ştiinţe economice;

·        vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.   

 

   Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie se va desfăşura în trei etape astfel:

-      în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor;

-      în data de 10.04.2017,  ora 10,00  - proba scrisă;

-      în termen de   maximum 5 zile lucrătoare  de la data susţinerii  probei scrise  interviul.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.     

        Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud - www.portalbn.ro.

        Relaţii suplimentare se  pot obţine de la Serviciul juridic, contencios, resurse umane, Compartimentul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Piaţa Petru Rareş nr.1, telefon 0263 213657, int.108.

 

          PREŞEDINTE,  Emil Radu Moldovan                                     DIRECTOR EXECUTIV, Alexandrina-Crina Borş

ŞEF SERVICIU, Lucian Borgovan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5