Primăria Năsăud va depune cinci proiecte de eficientizare energetică pentru 48 de blocuri, din fonduri europene! Întâlniri pentru urgentarea constituirii asociaţiilor

Primăria orașului Năsăud a demarat un amplu proiect de eficientizare energetică a tuturor blocurilor de locuințe care nu au trecut încă printr-un astfel de proces. În prezent, se pregătesc documentațiile tehnice (Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, Documentații pentru obținere avize şi acorduri) pentru 48 de blocuri din orașul Năsăud. În acest context, primarul oraşului Năsăud, Dorin Vlaşin, viceprimarul Marius Bodea, Carmen Soare – şef Birou Management proiecte europene şi specialişti din cadrul Primăriei Năsăud s-au întâlnit cu reprezentanţii locatarilor, pentru a le explica oportunitatea de finanţare care nu trebuie ratată, asta pentru că toate costurile sunt suportate din fonduri europene.

Costurile ridicate ale agentului termic, performanţele energetice slabe a blocurilor de locuințe, noxele eliminate prin încălzirea locuințelor cu sobe de teracotă pe lemn, calitatea slabă a aerului, aspectul dezolant al fațadelor blocurilor, neîndeplinirea normelor ISU privind siguranța la incendiu sunt doar o parte din argumentele care justifică nevoia stringentă de pregătire şi implementare a proiectelor de eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Năsăud.

Proiectele vor fi finanțate prin Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Una din condițiile de depunere a proiectelor de eficientizare energetică în cadrul PNRR este ca fiecare bloc de locuințe să facă obligatoriu parte dintr-o asociație de proprietari legal constituită.

Asociația/Asociațiile de proprietari va/vor pune la dispoziția Primăriei Orașului Năsăud Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociației/lor de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanțării prin PNRR, în condițiile prezentului ghid, pana cel tarziu la data de 1 Aprilie 2022.

Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari trebuie să conțină următoarele informații

minime:

1) aprobarea intervențiilor/măsurilor de creștere a eficienței energetice,

2) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenții nb propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente);

3) numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluţia tehnică prevede intervenții în interiorul apartamentelor);

4) numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum și numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).

Lista clădirilor rezidenţiale multifamiliale care vor beneficia de finanţare pentru eficientizare energetică

BLOCURI ETAPA II

STRADA MIRON CRISTEA:

-Bloc 67

-Bloc 12

-Bloc A4

-Bloc A5

-Bloc B1

-Bloc B2

-Bloc B3

-Bloc B4

-Bloc C1

-Bloc C2

-Bloc C3

-Bloc C4

-Bloc C5

-Bloc C6

-Bloc C7

-Bloc D1

-Bloc E1

-Bloc E2

-Bloc F1

STRADA IACOB MUREȘIANU:

-Bloc 4 BIS

-39 GM

-Bloc 3

STRADA BISTRIȚREI:

-Bloc C1

STRADA TUDOR VLADIMIRESCU:

-Cămin nefamiliști

BULEVARDUL GRĂNICERILOR:

-Bloc 1

 

BLOCURI ETAPA III

STRADA MIRON CRISTEA:

-Bloc A6

-Bloc E3

-Bloc F2

-Bloc F3

-Bloc 1A

-Bloc 1B

-Bloc 4AB

-Bloc 4C

-Bloc 4D

-Bloc 4E

-Bloc 5 DEF

-Bloc 6A

-Bloc 6B

-Bloc 6C

-Bloc 6D

-Bloc 39 G

STRADA IACOB MUREȘIANU:

-Bloc 1

- Bloc 2

- Bloc 4

- Bloc 5

- Bloc 6

STRADA BISTRIȚREI:

-Bloc D2

STRADA IULIAN MARȚIAN:

-Bloc N1

-Bloc N2

Listă de lucrări eligibile pentru creşterea eficienţei energetice

• Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii

• Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum

• Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior

• Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri

• Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente

• Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald

• Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie

• Echiparea clădirilor cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată

• Alte tipuri de lucrări

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5