Cărţile prietenilor mei,

Prof. Tănase Rodilă : „ Lumina adevărului sau adevărul credinţei creştine”

Dacă în urmă cu patru ani, Tănase Rodilă, fost profesor şi director al Şcolii Generale din localitatea Breaza, comuna Negrileşti, debutează în spaţiul publicistic cu monografia: „Satul Breaza- o istorie demnă şi milenară”( Editura Eikon, Cluj-Napoca,2010), de astă dată el îndreptându-şi atenţia şi oprindu-se asupra dezbaterii şi aprofundării unei teme religioase expuse în volumul : „Lumina Adevărului sau Adevărul credinţei creştine”. În conformitate cu „Predoslovia” (prefaţa)preacucernicului Pr.Prof. Nicolae Feier : „Toţi cei de gândim creştineşte şi româneşte, aşa cum ne-au învăţat părinţii, moşii strămoşii noştri, ştim că Iisus Hristos este Calea, Adevărul şi Viaţa”(Ioan 14;6) sau „Distinsul profesor Rodilă vrea să aducă şi să pună pe creştetul , în mintea fiecăruia dintre noi suntem copiii lui Dumnezeu şi, în consecinţă, „dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor al Părintelui tău”(Galateni 4;1-7).
După mărturisirile părintelui Feier, „Fiecare capitol al cărţii sale,autorul (Tănase Rodilă) îl sfârşeşte cu câte o scurtă rugăciune. Şi după cum ne-o spune părintele Feier: „Şi ce ne apropie mai mult de Dumnezeu, decât comuniunea cu El, ce se realizează întâi prin refacerea legăturii pierdute prin păcat şi apoi prin comuniunea afectivă, cognitivă şi comunicare prin cuvântul rugăciunii?”. După cum reiterează eruditul paroh din Bistriţa „Autorul insistă asupra celor ce s-au rătăcit de la „Calea Adevărului” şi nu se mai cuminecă,deoarece nu au Altar şi, neavând Altar, nu au nici jertfă şi, implicit, nici preoţi jertfitori la Altar, ca să pună în aplicare porunca Domnului de la „Cina de Taină”: „Aceasta să o faceţi întru pomenirea Mea”( Matei 26; 26).
Apărută într-o ţinută grafică deosebită,o caracteristică a Editurii „Eikon”, volumul pe care am onoarea să vi-l prezint este structurat pe zece capitole bine structurate, începând cu o „Dedicaţie” pentru propria sa familie: soţie,copiii şi nepoţi arătându-le că „cea mai mare bogăţie a omului este adevărata şi dreapta credinţă creştină, căci numai prin ea ne mântuim. De aceea, cunoaşterea, mărturisirea şi trăirea întru Adevăr sunt cele mai demne şi înălţătoare îndatoriri ale dreptului creştin”, urmând o serie de citate din Sfânta creaţie dumnezeiască, Biblia şi Sfintele Evanghelii după Hristos. Apoi în cuprinsul cărţii facem cunoştinţă şi cu capitolele : „Adevărul suprem al Sfintelor Scripturi”; „Oamenii de ştiinţă mărturisesc adevărul”; „cunoaşterea lui Dumnezeu; „Fecioara Maria, Maica Domnului”, „Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu şi Mânuitorul nostru” ; „Biserica lui Iisus Hristos”; „Monahismul creştin”; „Moştenirea noastră Ortodoxă”; „Adevăratul şi dreptul creştin”; „Sectele creştinismului” şi „Bibliografie”.
Nouă nu ne rămâne decât să-i mulțumim autorului pentru frumoasa carte dăruită și să invităm cititorul să pătrundă în tainele Adevărului credinței creștine mulțumindu-i cu renumita zicere: “Carte frumoasă,cinste cui te-a scris”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5