PROGRAM DE MĂSURI ADRESATCONSILIULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL

Partidul Conservator consideră că ieşirea din recesiune şi mai apoi din criză, necesită o viziune şi o strategie pe minimum trei ani, pentru a stabili corect măsuri cu efecte imediate, cu efect pe termen scurt, mediu si lung, dar cumulate, pentru a nu ne trezi în situaţia în care adoptăm măsuri cu efecte ce se anulează.

Măsuri propuse de Partidul Conservator pentru ieşirea din criză:

-I- MĂSURI CU EFECT IMEDIAT:

1. Sistarea achiziţiilor de bunuri şi mijloace fixe în aparatul administrativ central şi local pentru anul 2010.

2. Sistarea investiţiilor programate care nu au efect de creare de locuri de muncă şi nu aduc bani la buget (case, sedii de instituţii etc.).

3. Nealocarea de bani de la buget pentru fondul de salarii la companiile de stat sau pentru cheltuielile administrative, restructurarea lor şi scoaterea la privatizare a celor neperformante.

4. Nealocarea procentului din bugetul asigurărilor de stat programat pentru pilonul II de pensii private şi reţinerea sumelor pentru pensii.

5. Eliminarea impozitului minim şi aplicarea corectă a neimpozitării profitului reinvestit cu posibilitatea amortizării mijloacele fixe achiziţionate.

6. Aplicarea prevederilor legale privind compensarea între datoriile statului către companii şi cele ale companiilor către buget pe toate elementele de taxare şi impozitare.

7. Aplicarea simetrică a penalităţilor de întârziere a plăţii taxelor şi impozitelor către buget recent reglementate prin ordonanţă de urgenţă.

8. Facilităţi pentru bunii platnici

-II- MĂSURI CU EFECTE PE TERMEN SCURT, MEDIU ŞI LUNG:

1. Modificarea organigramei instituţiilor statului prin restructurarea ministerelor şi agenţiilor prin reducerea numărului de secretari de stat, consilieri. Ce rost are agenţia pentru restructurarea industriei când există un minister al economiei care cuprinde şi industria?

2. Evaluarea întregului personal din instituţiile statului (ministere, agenţii etc.) şi reducerea numărului de angajaţi în funcţie de competenţe .

3. Modificarea legii evaziunii fiscale concomitent cu modificarea legii responsabilităţii funcţionarului public, în sensul înăspririi pedepselor pentru actul de evaziune definit exact în lege şi al atragerii răspunderii personale pentru funcţionarul public care o aplică incorect sau discreţionar. Aceste două modificări vor conduce la creşterea încasărilor la buget şi la diminuarea corupţiei.

4. Introducerea unui sistem fiscal motivant pentru cei care înfiinţează firme noi angajând şomeri: primul an scutire de impozit pe profit, în anul doi, plata a 50 la sută din impozitul datorat, iar în anul al treilea plata cotei normale de 16 la sută. În acest fel se reduc cheltuielile cu ajutorul de şomaj şi cresc impozitele din salarii, CAS, fond de şomaj şi TVA.

5. Plata TVA la 30 de zile de la încasare, cu condiţia ca agenţii economici să nu deducă lunar decât facturile achitate. În acest fel se elimină arieratele, evaziunea fiscală la rambursarea TVA şi cresc lichidităţile firmelor pentru reducerea costurilor de producţie.

6. Garantarea statului pentru IMM-urile care depun proiecte de atragere de fondurilor structurale.

7. Preluarea de către stat, în arendă, a terenurilor agricole ce nu pot fi lucrate de proprietari şi exploatarea lor mecanizat cu asigurarea unei cote părţi din producţie proprietarilor. În acest fel se poate rentabiliza producţia agricolă şi se pot obţine venituri suplimentare la buget.

8. Modificarea legii achiziţiilor publice în scopul eficientizării licităţiilor.

9. Revizuirea Codului Muncii pentru flexibilizarea lui în scopul diminuării costurilor angajatorilor şi a diminuării numărului de conflicte de muncă.

10. Revizuirea Codului Fiscal pentru eliminarea dublei taxări şi a unor cheltuieli nedeductibile şi creşterea exactităţii prevederilor.

11. Diminuarea birocraţiei în institutiile centrale şi locale, cu efect în diminuarea cheltuielilor publice şi private.

12. Aplicarea legii holdingului după modelul european, în vederea eficientizării cheltuielilor şi reducerii birocraţiei în cadrul grupului de firme.

13. Stimularea proceselor inovative a activităţii de cercetare prin neimpozitarea profitului investit în cercetare-inovare.

14. Stimularea formării profesionale a şomerilor (recalificare) la angajatori, prin deducerea cheltuielilor din impozit.

15. Stimularea investiţiilor privind producţia de energie neconvenţională (energie verde) prin scutirea, în primul an, de la impozitul pe profit.

Preşedintele Partidului Conservator,

Daniel Constantin

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5