Expunere de motive la Proiect de Hotărâre Consiliul Local: Hotărârea privind măsuri de optimizare a cheltuielilor în bugetul con

Bugetul consolidat al municipiului Bistriţa este constituit din bugetul local, la instituţiilor publice finanţate din subvenţii şi venituri proprii, al instituţiilor autofinanţate, al celui din credite, din fonduri nerambursabile şi alte venituri/cheltuieli în afara bugetului local.

Execuţia bugetului consolidat al Primăriei Bistriţa în anul 2008 s-a închis cu total cheltuieli de 157.145,0 mii ron, din care cheltuieli de personal 81.758,0 mii ron, adică 52,03%; cheltuieli material şi servicii 36.730,0 mii ron – 23,38%, cheltuieli cu investiţii 28.255,0 mii ron – 18%.

Pentru anul 2009, bugetul consolidat, aprobat de Consiliul Local, cu completările ulterioare din cursul anului, cu total cheltuieli de 168.232, 0 mii ron, are următoarea structură de cheltuieli: cheltuieli de personal 90,795 ron – 53,97%; cheltuieli materiale, bunuri şi servicii 37.112,0 mii ron – 22,06%; cheltuieli de capital (reparaţii capitale şi investiţii) 29.798,0 mii ron – 17,71%; alte cheltuieli – 6,26%.

Totalul cheltuielilor de personal pe buget consolidat pe primele trimestre 2009 a fost de 69.917.0 mii ron, reprezentând 62,7% din total cheltuieli realizate (11.530,0 mii ron), faţă de doar 12.481,0 mii ron cheltuieli cu investiţii, adică 11,12% din total cheltuieli şi 20% cheltuieli cu bunuri şi servicii.

Organigramele de personal pe total unităţi subordonate integral Consiliului Local în 2009 prevăd un număr de 1228 de posturi, din care ocupate la 30.10.2009 sunt 1139, respectiv 92,7%.

Consideraţii generale

Criza economică care caracterizează fundamental anul 2009 şi ale cărei efecte se vor resimţi evident şi în 2010 şi 2011 cel puţin, impune o regândire şi nouă fundamentare a structurii cheltuielilor publice, inclusiv la nivelul administraţiilor locale, pe de o parte şi la eficienţa şi controlul respectării principiilor de responsabilitate a utilizării banilor colectaţi la bugetul statului din taxele şi impozitele suportate de contribuabili, persoane fizice sau juridice.

Descentralizarea administraţiilor locale creşte responsabilitatea consiliilor locale în analiza şi alocarea resurselor financiare la nivel de comunităţi locale, concomitent cu preluarea în management direct o serie de activităţi care erau gestionate până în acest an la nivel central.

Responsabilitatea crescută a consiliilor locale trebuie să se manifeste cu prioritate în alocarea de resurse maximale spre dezvoltarea urbană şi regională, având în vedere stadiul relativ redus al acesteia comparativ cu al altor comunităţi locale în ţările Uniunii Europene şi necesitatea ca cetăţenii României să beneficieze de minimele dotări decente de infrastructură şi rezolvare a necesităţilor socio-culturale.

Cheltuielile de personal, ca şi componenta importantă a structurii costurilor în administraţiile locale trebuie să fie corect şi eficient dimensionate, organigramele trebuie regândite exclusiv pe principii de eficienţă şi eficacitate a rezolvării problemelor cetăţenilor din aceste comunităţi, cu o birocraţie minimală, cu un respect asumat şi aplicat spre cetăţean şi problemele sale în raport cu administraţia locală. Nivelul de salarizare, inclusiv sporurile, trebuie refundamentate între limite oneste şi sustenabile şi nu pot fi mai mari decât cele în sistemul privat, care le finanţează.

Propuneri de optimizare a cheltuielilor de personal

La nivelul aparatului propriu al primarului, direcţiilor şi unităţilor subordonate Consiliului Local al municipiului Bistriţa pot fi aplicate o serie de măsuri de optimizare a costurilor de personal, după cum urmează:

- restructurarea organizatorică a aparatului administraţiei locale şi a unităţilor subordonate integral Consiliului Local prin comasarea şi specializarea unor direcţii şi servicii;

- analiza oportunităţii şi fezabilităţii, inclusiv din punct de vedere economic, a reorganizării unor activităţi comune la nivel centralizat: activităţi de personal-salarizare, de achiziţii-aprovizionare, transport/utilaje/mecanizare, protecţia muncii, PSI, protecţia mediului, IT şi asigurarea unui sistem integrat de comunicare şi gestiune;

- redimensionarea tuturor posturilor din organigramele direcţiilor şi unităţilor subordonate CL, a fişelor de post, redefinirea lor într-o grilă unică de salarizare, inclusiv cu sporuri în limita de max. 30% aferentă retribuţiilor brute rezultate din grilă;

- aplicarea unui singur contract colectiv de muncă pentru tot personalul din unităţile şi direcţiile subordonate CL;

- specializarea, perfecţionarea continuă şi motivarea eficientă, inclusiv prin propuneri bugetare a unui corp de funcţionari publici şi personal contractual ai Administraţiei Publice Locale performant, în spiritul a ceea ce există în statele avansate ale UE;

- creşterea gradului de informatizare a Administraţiei Locale, inclusiv prin propuneri bugetare pentru reducerea birocraţiei şi creşterea eficienţei muncii funcţionarului public;

- analiza şi externalizarea treptată a tuturor activităţilor şi proceselor care nu ţin direct de Administraţia Locală şi pot fi administrate mai eficient privat.

Propuneri mai concrete, referitoare la fiecare categorie de măsuri prezentate mai sus au fost făcute şi în şedinţa Comisiei de analiză a optimizării cheltuielilor de personal din cursul lunii octombrie.

Atributul pentru iniţierea unor măsuri de reorganizare şi redimensionare a organigramelor de personal, a restructurării unor posturi şi redefinirii lor sau a unor activităţi şi servicii comune este exclusiv al primarului.

Consiliul Local poate însă să stabilească, prin Hotărâri, principii de fundamentare a bugetelor anuale sau să ceară imperativ executivului iniţierea unor proiecte care vizează optimizarea cheltuielilor sau reglementarea unor situaţii.

Drept pentru care, având în vedere Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Hotărârea de Consiliul Local nr…. privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a CL, Legea unică de salarizare a personalului bugetar, iniţiem acest Proiect de Hotărâre anexat (cu redactarea cerută de procedurile tehnice legale), care prevede următoarele articole:

Art.1. Bugetul consolidat al municipiului Bistriţa pentru anul 2010 va fi fundamentat şi prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Bistriţa cu încadrarea cheltuielilor de personal pe total buget consolidat în limita de maxim 45% din total venituri bugetare, adică o reducere de 15% faţă de 2009.

Art.2. În şedinţa ordinară din decembrie 2009, primarul municipiului Bistriţa va iniţia un proiect de Hotărâre de CL privind aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru 2010 pentru tot personalul încadrat în direcţiile şi unităţile subordonate CL Bistriţa, cu anexa grilă unică de încadrare şi salarizare pentru întreg personalul.

Art.3. Aprobarea în CL a organigramelor de personal pentru 2010 pentru toate direcţiile şi unităţile subordonate CL va precede discutarea şi aprobarea Bugetului consolidat pentru 2010.

Grupul de consilieri PNL din Consiliul Local Bistriţa

Rusu Andrei

Găurean Florin

Molnar Laurenţiu Dănuţ

Calo Viorica

Ţărmure Gavril

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5