Pr.Vasile Beni: Zaheu rămâne modelul biblic al convertirii

Textul evangheliei la duminica 32-a după Rusalii:,,În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon şi, iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste vameşi, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi, văzând toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, I-a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. Luca 19, 1-10

Dragii noștri credincioși!

Textul acestei evanghelii este unul foarte frumos, cu mesaj clar  și frumoase învățături. Să ne oprim doar la câteva dintre ele:

Zaheu rămâne modelul biblic al convertirii, pe care Iisus ni-l oferă de urmat. Din omul păcătos, din Zaheu vameșul, cel vechi, izbucnește biruitor un om nou. Pentru aceasta este pentru noi un tip caracteristic, un model.

În Zaheu vedem concentrate conștiința păcătoșeniei, conștiința nevredniciei sale și o dată cu aceasta, sfiala de a sta în apropierea Mântuitorului, dorința fierbinte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos; profundul regret pentru faptele sale cele rele, pentru care nu a adus nici o motivare.

Cine ar putea spune bucuria care cuprinde inima vameșului? Iisus, pe care atâția doresc să-L vadă, se apropie cu dragoste de el, intră în casa lui! Ce răsplată poate fi asemenea aceleia de a avea cinstea să intre în casa ta Dumnezeu? Sufletul omenesc întotdeauna, fie că se găsește pe înălțimi spirituale, fie în întunericul păcatului, l-a dorit pe Dumnezeu.

Fiul omului a intrat în casa lui Zaheu cu gândul de a-l mântui. Și aceasta pentru că Zaheu a avut, mai mult decât toți cei ce-L înconjurau pe Mântuitorul, dorința să-L vadă.

Mulțimea îl considera pe Zaheu păcătos, și a fost până aici așa, dar ei nu știau ce s-a petrecut în sufletul lui. Acest lucru îl știa doar Mântuitorul. A intrat în casa lui Zaheu ca să desăvârșească acea schimbare spre bine a acestuia.

El s-a îndreptat în fața lui Dumnezeu prin mărturisirea personală a fărădelegilor pe care le făcuse și prin hotărârea de a se îndrepta și de a îndrepta și nedreptățile pe care le făcuse altora.

Să recunoaștem sincer că fiecare din noi am fost sau suntem în situația lui Zaheu, înainte de venirea lui Iisus în Ierihon; fiecare din noi e, în felul său, un Zaheu. Poate nu exact ca dânsul, poate nu în aceeași măsură, poate nu cu aceleași păcate și greșeli, dar fiecare din noi are pe cineva care l-a nedreptățit;  prin cuvânt, prin ocară, prin vorbire de rău, prin aceea că nu i-a recunoscut meritele, l-a invidiat, i-a luat drepturile cuvenite sau nu i-a dat ceea ce i se cuvenea; a luat locul cuiva sau și-a însușit munca altuia.

În același timp, se cuvine ca fiecare din noi, conștient de neajunsurile sale și deci de păcătoșenia sa, să dorească, să tindă a fi un Zaheu îndreptat, îmbogățindu-și sufletul cu virtuțile pe care le-a avut Zaheu.

 În fiecare din noi există o candelă care așteaptă să fie aprinsă să ne lumineze încăperea minții, ca să vedem în lumină tot răul pe care l-am făcut și pe care îl ținem în întuneric.

Să-L chemăm și noi pe Mântuitorul Iisus Hristos în casa noastră, în sufletele noastre. Să-L căutăm ca Zaheu. Să ne înălțăm cu credința noastră către Dumnezeu. Și atunci vor răsuna în conștiința noastră cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos în casa lui Zaheu Vameșul din Ierihon: „Astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia pentru că și acesta este fiu al lui Avraam”. Amin.        

   Pr.Vasile Beni

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5