Pr. Vasile Beni: Oare de ce Zaheu îl caută pe drum pe Dumnezeu?

Textul Evangheliei la Duminica a treizeci şi doua de după Rusalii: „Și intrând, trecea prin Ierihon. Și iată un bărbat cu numele Zaheu și acesta era mai –marele vameșilor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Și  a coborât degrabă și L-a primit bucurându-se. Și căzând toți, murmurau, zicând că a intrat să se găzduiască la un păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și,dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiul lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.(Luca 19,1-10)

Dacă la sărbătoarea Întâmpinării Domnului la predică am dat ca titlu „Dreptul Simeon îl aşteaptă în Templu pe Dumnezeu”, la predica duminicii de astăzi i-aş da ca titlu „Oare de ce Zaheu îl caută pe drum pe Dumnezeu’’. Sfânta Scriptură ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat în oraşul Ierihon doi oameni, un orb, căruia i-a redat lumina ochilor şi vedere, şi pe Zaheu, cel vindecat de lăcomie. Amândoi l-au întâlnit pe Hristos pe drum, pe când Domnul era pe cale. Orbul cerşea în afara oraşului, la marginea drumului, iar Zaheu s-a urcat într-un sicomor de pe margine ca să-l vadă pe Hristos când trecea pe cale. Drumul are aici o simbolistică aparte. Este un loc al întâlnirii omului cu Dumnezeu. Deşi un spaţiu aparent nesemnificativ, el este sfinţit de Dumnezeu prin aceste minuni şi prin faptul că El l-a căutat pe om să-l mântuiască în acest loc. Evanghelia surprinde prin faptul că această cale pe care merge Iisus devine calea mântuirii, a izbăvirii din orbire trupească şi a izbăvirii din orbire sufletească. Calea mântuirii este calea întâlnirii omului cu Dumnezeu şi schimbării vieţii omului păcătos în om virtuos. Iar sfârşitul Evangheliei de astăzi este semnificativ: „Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut”. Cine este cel pierdut? Pierdut este omul păcătos, care rămâne în păcate şi nu se pocăieşte, nu caută pe Dumnezeu, ca să-şi poată schimba viaţa cu ajutorul lui Dumnezeu, potrivit voii lui Dumnezeu.

De ce Zaheu s-a urcat în sicomor -Ar putea fi o posibilă şi simplă întrebare, nu putea găsi şi alte mijloace sau căi pentru a-L întâlni pe Iisus. Iar răspunsul este unul simplu şi anume că, atunci când vrei să te întâlneşti real  în plan spiritual cu Dumnezeu - e nevoie să te urci pe un loc mai înalt decât cel pe care te găsești, pentru a-L putea vedea pe Dumnezeu. Mântuitorul vede în sicomor pe Zaheu, care dorea să-l vadă pe Hristos în trecerea sa prin acel loc. Mântuitorul îl vede, vede şi dorinţa ascunsă a acestuia de schimbare şi se autoinvită în casa acestuia spunându-i: „Grăbeşte-te de te coboară, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta“. Atunci când a urcat în sicomor, motivaţia nu era simpla curiozitate, ci şi o dorinţă ascunsă de schimbare a vieţii. El a auzit că Iisus din Nazaret a schimbat viaţa multor oameni. El, învăţătorul şi vindecătorul, a îndreptat pe cei rătăciţi, a ridicat pe cei căzuţi, a vindecat pe cei bolnavi. Mai întâi harul lui Iisus intră tainic în sufletul lui Zaheu şi trezeşte în el dorinţa de a-l căuta pe Iisus, ca apoi Mântuitorul Însuşi, Dăruitorul harului mântuirii, să intre în casa lui Zaheu şi să proclame schimbarea sufletească pe care o dorea Zaheu.

 Ce se întâmplă în casa lui Zaheu- Zaheu, dintr-un lacom, devine un om darnic, dintr-un om zgârcit, devine un om milostiv. Această schimbare radicală arată că milostivirea, bunătatea lui Dumnezeu au trecut dincolo de întunericul răutăţii şi al patimei lăcomiei care-l stăpânea pe Zaheu. Iubirea milostivă, bunătatea neaşteptată a lui Hristos care se arată lui Zaheu fac ca în acesta să se reaprindă cărbunele, chipul lui Dumnezeu din el, care era acoperit până acum cu cenuşa şi zgura păcatului, să se lumineze în el chipul lui Dumnezeu cel milostiv, şi astfel devine şi el milostiv.

Oare de ce Zaheu l-a căutat pe drum pe Dumnezeu? Evanghelia de astăzi ne arată în primul rând că, cine caută pe Dumnezeu va fi căutat de Dumnezeu, şi cine caută pe Dumnezeu va fi găsit de Dumnezeu şi se va bucura de întâlnirea cu Dumnezeu. Oare de ce Zaheu l-a căutat pe drum pentru că avea atâtea oportunităţi unde să-l afle şi să-l găsească. Mi-a plăcut  foarte mult o afirmaţie care dă răspuns la această întrebare, care este şi un îndemn şi care spune aşa: „În toate drumurile vieţii noastre să-l căutăm pe Dumnezeu”. Amin!

pr.Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5