Referendum, 6-7 octombrie: Unde şi cum se votează!

sursa: mai.gov.ro

Cetățenii sunt chemați să își exprime voința prin vot, în zilele de 6 și 7 octombrie 2018, între orele 7,00 și 21,00. Cetățenii care participă la referendumul național au dreptul să se pronunțe prin "DA" sau "NU" la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?"

UNDE SE POATE VOTA?

Cetățenii vor vota la secția de votare unde sunt arondați, conform listelor electorale permanente. Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, vor fi aduse la cunoștința publicului de către primarii localităților și Autoritatea Electorală Permanentă.

Cetățeanul care, în ziua referendumului național, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o lista suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverinței care ține loc de act de identitate.

Pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe organizează secţii de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităţilor străine, secţii de votare şi în afara secţiilor de votare menționate mai sus.

 

CUM SE VOTEAZĂ?

Au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Accesul participanților la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secției de votare actul de identitate sau adeverința care ține loc de act de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară va înmâna participantului buletinul de vot și ștampila cu mențiunea "Votat".

Participantul la referendum își va exprima voința în mod individual, într-o cabină închisă, aplicând ștampila "Votat" numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opțiunii sale.

După ce a votat, participantul la referendum va îndoi buletinul de vot, astfel ca pagina albă, care poartă ștampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.

Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui biroului electoral al secției de votare.

Președintele poate să ia măsuri ca staționarea celui care votează în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă!

Participantul la referendum care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, în scopul de a-l ajuta.

Pentru persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, la cererea celor aflați în această situație sau la cererea organelor de conducere ale instituțiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, în care cei netransportabili se află internați, președintele biroului electoral al secției de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplasează cu o urnă specială și cu materialul necesar votării la locul unde se află cel în cauză, pentru a se efectua votarea.

 

CAMPANIA PENTRU REFERENDUM

Campania pentru referendum începe la data aducerii la cunoștința publică a datei referendumului.

În campania pentru referendum partidele politice și cetățenii au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, prin adunări publice și prin mijloace de informare în masă.

Mijloacele folosite în campania pentru referendum nu trebuie să contravină ordinii de drept.

 

 

CONTRAVENȚII

Constituie contravenții, potrivit art. 49 din Legea 3/2000, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracțiuni, următoarele fapte:

a.   înscrierea, cu bună știință, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localității de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;

b.   refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot și în împrejurimi;

c.   refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot și ștampila de votare persoanei înscrise în listă și care prezintă actul de identitate, precum și înmânarea buletinului de vot unei persoane care nu prezintă acest act;

d.   părăsirea localului secției de votare înainte de stabilirea rezultatului referendumului și de semnarea procesului-verbal de către membrii biroului electoral al secției de votare;

e.   absența nejustificată a președintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliți potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;

f.     tipărirea fără drept, în vederea utilizării în ziua referendumului, de buletine de vot. 

Contravențiile prevăzute la art. 49 lit. a)-d) se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, iar cele prevăzute la lit. e) și f), cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 49 se face prin proces-verbal întocmit de:

a.   ofițerii și subofițerii de poliție, pentru faptele prevăzute la lit. a)-c) și f);

b.   președintele biroului electoral de circumscripție, pentru fapta prevăzută la lit. d);

c.   președintele biroului electoral, în cazul membrilor acestuia, precum și președintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul președinților birourilor electorale ierarhic inferioare.

În cazul contravențiilor prevăzute la art. 49 lit. d) și e), odată cu încheierea procesului-verbal, agentul constatator va aplica și amenda.

Procesul-verbal de constatare a contravențiilor prevăzute la art. 49 lit. a)-c) și f) va fi înaintat judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, care va aplica sancțiunea.

Bunurile destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 49 lit. f) se confiscă.

INFRACȚIUNI ELECTORALE PREVĂZUTE DE CODUL PENAL

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secției de votare se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Coruperea alegătorilor

Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi>
Nu intră în categoria bunurilor prevăzute mai sus, bunurile cu valoare simbolică, inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice.

Frauda la vot

Fapta persoanei care votează:

a.   fără a avea acest drept;

b.   de două sau mai multe ori;

c.   prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

Violarea confidențialității votului

Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă. Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Nerespectarea regimului urnei de vot

Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Încredințarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secției de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Falsificarea documentelor și evidențelor electorale

Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
Cu aceeași pedeapsă se sancționează și înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală suplimentară a unor persoane care nu figurează în această listă.

Tentativa la infracțiunile electorale se pedepsește.

 

 

Comentarii

28/09/18 10:35
Cititor

Io-s vaduv si am in intretinere 4 copii minori ( facuti in concubinaj cu mamica lor care a murit ) si am 2 batrani in ingrijire ( mama si prezumtiva soacra ).
STAU SI VA INTREB DESTEPTILOR cei care ati initiat acest Referendum , daca eu, care nu m-am casatorit nici cu mama copiilor si nici cu mama ori cu soacra prezumtiva... dupa mintile voastre minunate, mai suntem sau nu o FAMILIE ?! Mai beneficiez eu de ajutorul dat de Primarie, ca intretinator de " fosta familie " ( dupa legile civile si ale familiei actual in vigoare inca ) cu nevoi sociale sau de acuma incolo trebuie sa ne repartizam la cersit , fiecare la cate o trecere de cale ferata ... , o statie de autobuz, cate un moll, sau la cate un capat de pod ... ( daca mai avem loc si nu este ocupat ... de altii ) ?!

01/10/18 11:59
Cititor

Cel mai corect , era o intrebare foarte simpla si anume :
" DOTITI SA FIE SCHIMBATA NOTIUNEA DE " SOTI " DIN CONSTITUTIE CU NOTIUNEA DE " BARBAT SI FEMEIE " ? Atunci oamenii raspundeau simplu cu DA sau NU . Nu trebuie legate intre ele notiunea de CASATORIE cu notiunea de FAMILIE , ptr ca " uniunea liber consimtita dintre un barbat si o femeie " ... este doar o metoda prin care se pot " procrea urmasii " in mod oficial , nimic altceva . Nu doar in acest mod se poate forma o FAMILIE cum se incearca a se " impune " o ideie de pastori neoprotestanti si de popi ai religiilor traditionale, extremisti si care nu pricep reglementarile din Codul Civil Roman si cel al Familiei .
No de aia eu nici nu ma duc la vot , ptr ca intrebarea pusa pe buletinele de vot, este "smechereasca " si se refera la cu totul ALTCEVA ! ! !

04/10/18 10:56
Cititor

Voi merge la vot, cand se va pune intrebarea simpla " DORITI MODIFICAREA EXPRESIEI " dintre soti " DIN CONSTITUTIE , cu EXPRESIA " dintre un barbat si o femeie " ? Pana atunci, intrebarea pusa este cu.r.veasca si nu se refera la ceea ce vor politrucii sa faca , ducandu-ne de nas cu tot felul de teorii de "popa beat " , ASA CUM ESTE REGLEMENTAT IN CODUL CIVIL SI AL FAMILIEI DIN Romania , neavand absolut nici o legatura CASATORIA cu FAMILIA !

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5