REVIGORAREA GOSPODĂRIEI ŢĂRĂNEŞTI DE MUNTE SAU FILIALA BISTRIŢA-NĂSĂUD A FORUMULUI MONTAN ROMÂN

Forumul Montan din România este o organizaţie neguvernamentală, de nivel naţional, creată ca urmare a "Anului Internaţional al Muntelui - 2002" în cadrul unei acţiuni iniţiată de ONU. FMR este membru activ în Parteneriatul Montan Internaţional şi Euromontana, care reuneşte peste 400 reprezentanţi din teritoriile montane a 27 judeţe, producători agricoli, lucrători forestieri, comunităţi montane şi organizaţii neguvernamentale, personalităţi din sferele ştiinţifică, academică şi universitară, specialişti ai dezvoltării rurale şi protecţiei mediului precum şi factori din administraţie şi politici .
Forumul Montan Român a fost înfiinţat în anul 1985, când fiinţa şi libertatea satelor de munte era ameninţată de hotărârea sinistră şi distrugătoare a PCR de colectivizare a întregii zone montane, în urma acţiunii prof.dr. Radu Rey, cel ce avea să devină, în timp, portdrapelul Munţilor Carpaţi ai României, cu tot ceea ce însemna el (oameni, tradiţii, mediu, mod de existenţă), cel care şi-a riscat libertatea şi viaţa într-o întâlnire sinucigaşă, pe muchie de cuţit, cu dictatorul Nicolae Ceauşescu, în încercarea disperată de a salva, în ultima clipă, viaţa, adăpostul, scutul, arma şi speranţa românilor, continuitatea lor în munţi!
Iată cum descrie, la 30 de ani de la eveniment, prof.dr. Radu Rey, gestul său sinucigaş:
„Am aflat de la un iubitor pătimaş al muntelui, poetul Adrian Păunescu, de hotărârea, luată deja, de colectivizare a zonei montane. O săptămână m-am frământat în mine, vorbind singur, analizând toate posibilităţile anulării acelei hotărâri. Singura soluţie ce mi se contura în minte era o audienţă la preşedintele Ceauşescu. Argumentele mele erau tari şi dure: trebuia să-i spun dictatorului: tov. preşedinte, comiteţi o greşeală gravă! Conceptul d-voastră despre proprietatea privată este complet greşit. Este un atentat la existenţa fiinţei naţionale a poporului român! Eram obligat să-i spun toate acestea şi multe altele, deşi cunoşteam poziţia de neclintit a acestuia: desfiinţarea totală a proprietăţii private şi înglobarea ultimelor «rămăşiţe» (zona montană) în sistemul socialist, poziţie ce nu-mi dădea, matematic, nici o şansă. Doar o alternativă pentru mine: puşcăria! Dar... am riscat şi am câştigat!”.
În luna octombrie a anului 2005, în cadrul unei şedinţe găzduită în comuna Ilva Mare are loc reuniunea consacrata înfiinţării, în premieră naţională, a Filialei BISTRIŢA-NĂSĂUD a Forumul Montan din ROMÂNIA
Sunt invitaţi primarii localitătilor montane, reprezentanti ai agricultorilor de munte: crescători de animale, specialişti agricoli şi silvici, cât si sefii principalelor institutii cu responsabilitati în zona montana din domeniile administratiei, culturii si cultelor, nuîin ultimul rând parlamentarii judţtului. Organizaţia este pregătită să devină un organism cu adevărat activ, implicat înprotecţia şi dezvoltarea durabilă a zonei montane din judeţ. Vor fi supuse dezbaterii problemele actuale si în perspectiva dezvoltării agro-rurale durabile, dar programul e mult mai diversificat, cuprinzând: identificarea principalelor probleme ale agriculturii montane bistritene şi informări asupra noilor oportunităţi; probleme educative pentru dezvoltarea durabilă în viziunea UNESCO şi adaptarea la specificitatea montană; propuneri de îmbunătăţire a Legii Muntelui; informare asupra evoluţiei în politicile montane de nivel european şi mondial; rolul FMR (condus de profesorul Radu Rey) ca organizaţie non-guvernamentală reprezentând societatea civilă, consolidarea şi dezvoltarea de raporturi parteneriale cu institutiile guvernamentale, implicarea în elaborarea de proiecte de acte normative care vizează protecţia mediului montan, creşterea calităţii vieţii populaţiei montane. Va organiza o bancă de date a zonei montane din Bistriţa-Năsăud şi va monitoriza programele şi proiectele de dezvoltare rurală sectoriale şi integrate din zona montană, în funcţie de priorităţi. De asemenea, va institui norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru toată zona montană judeţeană, acţiuni de promovare a spaţiului montan pentru reducerea abandonului agricol şi depopulării montane.
Obiectivul principal al activităţii Flilialei B-N a FMR este acela al revigorării gospodăriei ţărăneşti de munte, familiei ţăranului muntean, nucleul fundamental al satului montan.
Pentru realizarea acestul obiectiv fundamental, membrii Filialei (persoane fizice sau/şi juridice –ţărani, fermieri, meşteşugari, intelectuali, specialisti veterinari, agricoli şi silvici, Asociaţii de crescători de animale, Primării şi Consilii locale, Şcoli, etc- îşi propun următoarele direcţii de acţiune:
-implicarea în realizarea unor acte normative privind cadastrarea terenurilor zonei montane de munte, pentru care au fost făcute déjà propuneri adresate Guvernului şi Parlamentului;
-popularizarea activităţilor ce pot determina stoparea abandonului satelor de munte, organizarea activităţilor agricole şi pastorale capabile să îmbunătăţească calitatea vieţii ţăranuluii-fermier montan, prin revista proprie “Forumul Montan Român,-Filiala B-N”,aflată la nr. 4 de apariţie, volume de popularizare şi specialitate;
-educarea şi creşterea copiilor şi tinerilor ţărani-fermieri în spiritul dezvoltării locurilor natale, a satului montan; în acest scop, Filiala B-N a FMR dezvoltă proiectul FERMA DIDACTICĂ DE MUNTE, respective construirea unei GOSPODĂRII ŢĂRĂNEŞTI în care copiii şi tinerii vor putea învăţa şi experimenta activităţile agro-zootehnice-pastorale “pe viu”;
-iniţierea şi desfăşurarea de cursuri de formare profesională a fermierilor de munte;
-organizarea de întâlniri cu ţăranii şi fermierii din zona montană a judeţului şi schimburi de experienţă cu ţărani-fermieri din alte Filiale;
-implicarea în activităţi privind problemele dureroase pentru ţăranii şi fermierii din zona de munte, cum sunt: problema suvenţiilor, preţurile la produsele agro-zootehnice (lapte, brânză, carne, etc;
-sprijin logistic prin cercetătorii CE-MONT şi ai AGENŢIEI NAŢIONALE MONTANE pentru accesarea de proiecte cu fonduri nerambursabile pentru activităţi de dezvoltare durabilă integrată, folosind materia primă locală: laptele, carnea, iarba, lemnul, turismul, fructele de pădure, şi altele.
Toate aceste activităţi se pot realiza prin activitate şi acţiuni comune, a tuturor crescătorilor de animale, meşterilor locali, antrepenorii în turism şi afaceri montane, specialişti, pentru că NUMAI ÎMPREUNĂ PUTEM DFEVENI O FORŢĂ DE CARE GUVERNANŢII ŞI LEGISLATIVUL SĂ ŢINĂ SEAMA! LIPSA DE UNITATE NE FACE SLABI ŞI INEFICIENŢI”
Pentru realizarea acestor deziderate, pentru ca satul montan şi gospodăria ţărănească montană să nu devină o frumoasă şi regretată amintire, vă invităm alături de noi! Vă chemăm să vă uniţi eforturile cu ale noastre!
Filiala BN a Forumului Montan Român vă invită vineri, ora 17, la o întâlnire în localitatea Spermezău, unde vom avea posibilitatea să ne cunoaştem şi să stabilim priorităţile unor activităţi comune, spre binele satului montan.

FILIALA BISTRIŢA-NĂSĂUD A FMR
Dumitru Munteanu

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5