Am încercat să aducem oamenii Muntelui în inimile altora. Și astfel a apărut o Lege a Muntelui, căreia i s-a simțit din plin nevoia!

-Interviu despre Munte, realizat împreună cu scriitorul Dumitru Munteanu, membru al Consiliului Director al Forumului Montan din România și secretar al Filialei Bistrița-Năsăud a F.R.M.-

REP.: D-le Dumitru Munteanu, deși scriitor vă dedicați, de un timp, unui alt domeniu de activitate. Cu literatura cum rămâne?

D.M.: Nu cred că mi-am abandonat dragostea vieții mele: scrisul, dimpotrivă. Am scris cca 50 de cărți de autor, un număr remarcabil de reeditări ale unor cărți apărute într-o singură ediție, în perioada interbelică. Venirea mea alături de oamenii Muntelui s-a întâmplat firesc, prin împletirea a două iubiri: literatura și satul de munte cu oamenii săi, de la care mă revendic și eu.

Concret, în 2015, am fost solicitat de o persoană deosebită, D-l EMIL IUGAN, cândva un tânăr șănțan absolvent de liceu, ce a ales să crească oi și nu să facă pe funcționarul prin vreun birou; excelenta sa accensiune socială, ca manager economic și cunoscător al problemelor satului de munte purtându-l de la Șant, atât în funcția de vicepreședinte al F.M.R. și mai apoi, până în aula Acade-miei Române, ală-turi de academicieni și specialiști europeni în acest domeniu. M-am bucurat când drumurile noastre s-au intersectat iar și, mai ales, văzând că a rămas același spirit tânăr, avid de cunoaș-tere, devotat și acum -ca și atunci!- satului de munte, oameni-lor acestuia și, desigur, MUNTELIUI! Prin D-sa l-am cunoscut pe D-l prof. univ. h.c. RADU REY, iubitor fanatic și salvator al Muntelui de la cooperativizare, actualmente Președinte al F.M.R. Aceștia m-au rugat să mă raliez cauzei Muntelui iar eu am acceptat imediat. Din acel an m-am integrat, prin F.M.R, în ”lupta” pentru supraviețuirea muntenilor, arma mea fiind ”pana” adică scriid și publicând cca 10 cărți de autor cu și despre Munte, alte 8 reeditări ale cărților scrise de către intelectualii noștri din fostul (și actualul!) ținut grăniceresc, scriind și editând o revistră ilustrată ”Muntele”, adică tot ceea ce poate face un scriitor...

REP.: Ca observator al vieții sociale și lucrător în mass media, am urmărit și am scris despre activitatea Filialei B.-N. a F.M.R., cunoscând remarcabila activitate a acestei.

D.M.: Fără să o consider o laudă exagerată, cred că Filiala din Bistrița-Năsăud a avut un rol deosebit, alături de F.M.R. dar și CEMONT și INCE, componente ale ACADEMIEI ROMÂNE și AGENȚIA NAȚIONALĂ A ZONEI DE MUNTE, cu sediul în orașul Vatra Dornei, conduse, primele două de reputatul profesor, D-l Radu Rey iar ultima de un specialist și iubitor al Muntelui, Directorul acesteia, D-l A. Latu, un om devotat trup și suflet Muntelui. Dar, cum spuneam, semnalul a fost dat de Bistrița-Năsăud, printr-un om devotat pînă la sacrificiu Muntelui și satului de munte, căruia i-am fost alături mereu, D-l EMIL IUGAN, împreună cu alți câțiva membri ai Filialei.

Alături de noi au fost mereu D-l Ministru Daea, un om adevărat, profund dedicat agriculturii românești, neobosit ca un tânăr de 25-30 de ani la cei 64 pe care îi are și colegii D-sale din MADR dar și oameni politici din județul nostru, începând cu Președintele Radu Moldovan, Vicepreședinți, Prefectul și Subprefectul, parlamentarii noștri, primarii, indiferent de culoarea politică. Toți am pus umărul, am descâlcit hățișurile legislative, am spulberat reticențele unora și am încercat să aducem oamenii Muntelui în inimile altora. Și astfel a apărut o Lege a Muntelui, căreia i s-a simțit din plin și mereu nevoia!

REP. Credeți că Legea adoptată în urmă cu aproape o săptămână este una bună?

D.M: Credința mea este că Legea Muntelui este bună și utilă pentru declanșarea unei acțiuni complexe de revigorare a Zonei Montane din România, dar am convingerea că este încă perfectibilă. Să nu uităm că Legea jalonează doar un drum, sprijinindu-l prin norme legislative și financiare, realizarea doleanțelor muntenilor, cum ar fi oprirea hemoragiei locuitorilor satului spre alte zări și profesii, crearea unităților economice și industriale ale creșterii animalelor și prelucrării produselor acestora, retrezirea sentimentului de dragoste pentru sat și munte în inimile copiilor și tinerilor, ridicarea condițiilor de viață în comunitățile montane (electrificare, șosele, apă curentă, asistență medicală-spitale, școli și multe, multe altele) la un standard demn de civilizația Mileniului III, depinde tot de ei, de oameni, de munteni.

Sigur, Legea este perfectibilă și are nevoie de completări. Amintesc doar de una dintre lipsurile ei: o propunere legislativă a Filialei F.M.R. din B.-N., ce nu a fost cuprinsă în textul Legii -păstoritul pendular, ce, datorită lipsei de interes a unui parlamentar din județ nu a ajuns la Comisia de propuneri și astfel 642.000 de familii de crescători de oi nu beneficiază de ajutor de stat... Și poate vor mai fi și altele...

Legea Muntelui conține prevederi legislative și norme clare și precise. Acestora li se adaugă un număr de 6 legi în curs de aprobare, la Senat și Camera deputaților, împiedicate ici-colo de diverși parlamentari și/sau guvernanți. Aceste inițiative legislative sunt:

1.Programul de încurajare a investițiilor din zona montană. Are propusă spre alocare 153.000.000 euro. Este aprobat de Senat și propus spre finalizare în sept. a.c. Bugetul se asigură de la Bugetul de Stat prin MADR. Ca și celelalte inițiative, conține condițiile de finanțare, beneficiarii privați ce sunt eligibili, valoarea ajutorului de stat și perioada de depunere a cererilor de finanțare.

2.Program de investiții pentru înființarea Centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii. Are o valoare propusă de 5.000.000 euro și a fost adoptat de Senat. Teremen de finalizare sept. 2018.

3. Program de investiții pt. înființarea Centrelor de colectare de lapte în zona montană. Valoare: 60.000.000 euro. Este adoptat de Senat și Camera deputaților.

4. Program de investiții pt. înființarea Centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale. Valoare: 66.000.000 euro. Adoptat de Senat și propunere de adoptare la Camera deputaților.

5.Program de investiții pt. înființarea Centrelor de sacrificare a animalelor în Zona Montană.Valoare: 15.000.000 euro. Adoptat de Senat. Propus spre adoptare de Camera deputaților.

6. Program de investiții pentru înființarea stânelor montane. Valoare: 7.000.000. euro. Adoptat de Senat. Raport de adoptare la Camera deputaților.

REP. Prevederile legislative și programele de finanțare par extraordinare. Mă întreb dacă se vor și realiza.

D.M. Nu ne permitem să ne îndoim de aceasta. Nu numai pentru că niciodată în istoria Zonei Montane nu s-au luat asemenea măsuri și nu s-au prevăzut atâția bani. Mai sunt și alte prevederi benefice, cum ar fi introducerea unei noi discipline de învățământ pt. clasele mici ”Educație montană”, înființarea de ferme didactică pt. elevii din mediul urban și rural, înființarea unor școli, prin CEMONT-INGE-ACADEMIA ROMÂNĂ de pregătire a tinerilor din zona montană ca lucrători agricoli, etc. Bineînțeles că așteptarea este uriașă. Dar nu aș vrea să se creadă că numai F.M.R și Filiala acestuia din B.-N. va reși să transpună în viață această Lege. Dacă Filiala F.M.R. condusă de dl Emil Iugan (autor și susținător financiar), adică o mână de oameni împreună cu alți câțiva de la ANZM și F.M.R. au reușit să impună Proiectul lânii încât să fie cuprins într-o Lege de aplicare, Proiectul brânzei de Ardan, și alte câteva, atunci cum să nu impunem realizarea unei Legi vitale pentru câteva milioane de oameni?!

Pentru a asigura cunoașterea Legii, prin strădania D-lui E. Iugan, care a finanțat totul, a D-lui Ministru Daea, și ANZM, Filiala noastră a organițat recent întâlnirea de lucru cu reprezentanți ai Băncii Mondiale și MADR, cu primari, consiliile locale și organizații ale crescătorilor de animale, pentru că lor le revine un rol deosebit în această acțiune de masă (în 27 de județe ale României!). Voi, domnilor primari și consilieri locali aveți cea mai mare putere de a influența și aduce spre Munte (nu numai în excursii și în wikend!), spre nevoile comunităților montane, pe cei cărora le-ați dat și adus voturi: parlamentari și guvernanți. De aceea lansăm spre voi o chemare: Veniți alături de F.M.R! Veniți alături de locuitorii comunelor pe care le conduceți! Spre cei care v-au dat voturile pentru funcțiile ce le aveți! Nu-i uitați! Viața lor și a Muntelui este în mâinile voastre! Lăsați-o să vă pătrundă minţi și în inimi și luptați pentru comunitățile voastre, așa cum ați luptat pentru visurile voastre!

Dumnezeu să vă ajute!

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5